21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları

Tüm Program

24 Nisan 2013, Çarşamba
9:30-10:30 [24 Nisan 2013]
Açılış (Salon 1)
10:30-10:45 [24 Nisan 2013]
Kahve Molası 1 (Foyer)
10:45-12:15 [24 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 1 (Salon 1)
Bilge Günsel Kalyoncu
1. Koşullu Rastgele Alan Modeli ile Sınır Sahipliği Bilgisi Çıkarımı (408)
Buğra Özkan (Orta Doğu Teknik üniv.), Sinan Kalkan (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Yeni Kipler, Yeni Zorluklar – Çizim Ve Bakış Yönü Verilerinin Etiketlenmesi (426)
Çağla Çığ (Koç üniv.), Tevfik Metin Sezgin (Koç üniv.)
3. Bölüt Ve Kontur Özniteliklerini Kullanarak ˙Imgelerdeki ˙Insan Hareketlerini Tanıma (429)
Gökhan Tanışık (Hacettepe üniv.), Oğuzhan Güçlü (Hacettepe üniv.), Nazli İkizler Cinbiş (Hacettepe üniv.)
4. Bİr Otomatİk Hedef TanIma AlgorİtmasInIn GelİŞtİrİlmesİ (455)
Erdoğan Aldemir Aldemir (Yıldız Teknik üniv.), Nerhun Yıldız (Yıldız Teknik üniv.), Vedat Tavşanoğlu (işık üniv.)
5. Saklı Markov Model Tabanlı Hareket Analizi ile Fizik Tedavi Desteği (456)
Recep Doğa Siyli (Boğaziçi üniv.), Lale Akarun (Boğaziçi üniv.), Nafiz Arıca (Deniz Harp Okulu)
6. Çevre Gözetimi için Bir Gezgin Bitki Tanıma Sistemi Uygulaması (460)
Cihan Türkay (istanbul Teknik üniv.), Can Güney Aksakallı (istanbul Teknik üniv.), Kübra Özmal (istanbul Teknik üniv.), Hazım Kemal Ekenel (istanbul Teknik üniv.)
İletişim Ağları 1 (Salon 2)
Tayfun Nesimoğlu
1. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi Enbüyüklemesi için Gezgin Baz İstasyonu Konumlandırma Eniyilemesi (272)
Ömer Çayırpunar (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Esra Kadıoğlu Urtiş (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Bülent Tavlı (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
2. Kablosuz Duyarga Ağılarında Güvenlik Ve Güç Tüketimi Karşılaştırılması (405)
Zeynep Köybaşı Köybaşı (Karadeniz Teknik üniv.), İsmail Kaya (Karadeniz Teknik üniv.)
3. Heterojen Lte-a Ağlarda Sapmalı İlişkilendirmenin Kapsama Ve Veri Hızına Etkisi (464)
Ufuk Türeli (Bahçesehir üniv.), Deniz Ayıkol (Bahçeşehir üniv.), Didem Kıvanç (Okan üniv.)
4. Hücresel Sistemlerde Bağlantı Katmanı Kaynak Dağıtımı Veriminin Kontrolcü Yoluyla Artırılması (473)
Ali Arsal (özyeğin üniv.), M. Oğuz Sunay (özyeğin üniv.)
5. VoIp Terminalleri için Birlikte İşlerlik Test Otomasyon Sistemi (220)
Recep Talha Küyük (Tübitak Bilgem), Hasan Basri Çelebi (Tübitak Bilgem), İbrahim Hökelek (Tübitak Bilgem), Özgür Ören (Tübitak Bilgem), Ayhan Yeni (Tübitak Bilgem), Aydın Sarıbudak (Tübitak Bilgem), Fatih Kara (Tübitak Bilgem), Gökhan Vıcıl (Tübitak Bilgem), M. Ümit Uyar (The City College Of The City University Of New York)
Eğitim: Prof. Nicu Sebe (Salon 3)
Örüntü ve Nesne Tanıma 1 (Salon 4)
Aytül Erçil
1. Rastlantısal Karar Ağaçlarıyla Nesne Ve Renk Dağılımına Göre Sahne Sınıflandırılması (165)
Ahmet İşcen (Bilkent üniv.), Eren Gölge (Bilkent üniv.), Anıl Armağan (Bilkent üniv.), Pınar Duygulu (Bilkent üniv.)
2. Rgb-derinlik Kameraları üzerinden Karar Ormanı Temelli Bir Hareket Tanıma Öznitelik Seçim Çatısı (352)
Farhood Negin (Sabancı üniv.), Fırat Özdemir (Sabancı üniv.), Kamer Ali Yüksel (Sabancı üniv.), Ceyhun Burak Akgül (Boğaziçi üniv., Vistek isra Vision), Aytül Erçil (Boğaziçi üniv., Vistek isra Vision)
3. Derinlik İmgeleriyle 3 Boyutlu Nesne Sınıfı Tanıma (213)
Güney Kayım (Boğaziçi üniv.), Ceyhun Burak Akgül (Boğaziçi üniv.), Bülent Sankur (Boğaziçi üniv.)
4. Aktif Öğrenmede Komitelerin Kullanımı Ve Başlangıç Kümesinin Seçimi (234)
Cem Agan (Yıldız Teknik üniv.), Mehmet Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik üniv.)
5. TÜrkÇe İstenmeyen Elektronİk PostalarIn Yapay BaĞIŞIklIk Sİstemİ İle SInIflandIrIlmasI (41)
Cüneyt ÖZDEMİR (Siirt üniv.), Ahmet Bedri ÖZER (Fırat üniv.), Musa ATAŞ (Siirt üniv.)
6. Veri Madenciliğindeki Sınıf Dengesizliğinin Giderilmesi (63)
Akkenzhe Sarmanova (Yıldız Teknik üniv.), Songül Albayrak (Yıldız Teknik üniv.)
Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim (Salon 5)
Oğuz Kucur
1. GenelleŞtİrİlmİŞ Öneklİ YÜksek BaŞarImlI MImo-ofdm Kablosuz Sİstemler (27)
Yusuf ACAR (istanbul Kültür üniv.), Hakan YILDIZ (Ericsson, istanbul), Todor COOKLEV (indiana University-purdue University Fort Wayne, Wireless Technology Center), Hakan DOĞAN (istanbul üniv.)
2. Dik Uzay-zaman Blok Kodlamalı Çöz-aktar Tipi Röleli Çok Atlamalı Ağın Nakagami-m Sönümlemeli Kanallarda Performansı (330)
Ahmet Yılmaz (Tübitak-bilgem-iltaren), Oğuz Kucur (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
3. MImo-ofdm Sistemlerde Ses Kalitesi Kestirimi (406)
Ilknur Ates (istanbul Teknik Univ.), Ozge Cepheli (istanbul Teknik Univ.), Gunes Karabulut Kurt (istanbul Teknik Univ.)
4. DoĞrusal Olmayan Enİyİleme Kullanarak Verİcİ HÜzme TasarImI (170)
Özlem Tuğfe Demir (Orta Doğu Teknik üniv.), T. Engin Tuncer (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Tek Ve Çift Polarizeli ÇgÇÇ Sistemlerin Performans Karşılaştırması (182)
Burak Söker (Odtü), Temel Engin Tuncer (Odtü)
6. MImo Sistemlerinde Evrişimli Kodlayıcı Hafıza Uzunluğunun Küresel Kodçözücü Arama Yarıçapına Etkisi (184)
OKTAY KARAKUŞ (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), MUSTAFA AZİZ ALTINKAYA (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), KAĞAN KILIÇASLAN (Ericsson Araştirma Geliştirme Ve Bilişim Hizmetleri A.ş.)
Yapısal ve İşlevsel Nörogörüntüleme (Salon 6)
Didem Gökçay / Gözde Ünal
1. İşlevsel Ağırlıklı Yolak Yoğunluğu Görüntüleme (524)
Andaç Hamamcı (Sabancı üniv.), M. Serhan Can (Sabancı üniv.), Gözde Ünal (Sabancı üniv.)
2. Concordance Between Computer-based Neuroimaging Findings And Expert Assessments in Dementia Grading (362)
Leonardo Iheme (Bahçeşehir University), Osman Başkaya (Bahçeşehir University), Ahmet Şennaz (Bahçeşehir University), Melek Kandemir (Bayındır Hastanesi, içerenköy), M. Savaş Tepe (Bayındır Hastanesi, içerenköy), Turgay Kahraman (Bayındır Hastanesi, içerenköy), Z.Betül Yalçıner (Bayındır Hastanesi, içerenköy), Gözde Ünal (Sabancı University), Devrim Ünay (Bahçeşehir University)
3. Yerel Örgülerin Minimum Yayılan Ağaçları ile Bilişsel Süreç Betimleme (482)
Orhan Fırat (Orta Doğu Teknik üniv.), Mete Özay (Orta Doğu Teknik üniv.), Itır Önal (Orta Doğu Teknik üniv.), İlke Öztekin (Koç üniv.), Fatoş Tünay Yarman Vural (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. Ağrının Somatosensoriyal Korteksteki Temsili: FnIrs ile Ön Bulgular (487)
Didem Gökçay (Odtü Enformatik Enstitüsü), Aykut Eken (Odtü Enformatik Enstitüsü), Igor Mapelli (Odtü Enformatik Enstitüsü), Öykü Çobanoğlu (Odtü Elektrik Elektronik Mühendisliği), Gülhan Saraçaydın (Odtü Enformatik Enstitüsü), Alper Kayalar (Odtü Enformatik Enstitüsü), Ekin Kantar (Odtü Elektrik Elektronik Mühendisliği)
5. Canlı Ve Cansız Nesnelerin Meg Kayıtları Kullanılarak Sınıflandırılması (506)
Igor Mapelli (Orta Doğu Teknik üniv.), Tolga Esat Özkurt (Orta Doğu Teknik üniv.)
İstatistiksel Sinyal İşleme 1 (Salon 7)
Yasemin Yardımcı Çetin
1. YİÖ Tabanlı Kopyala-taşı Sahteciliğinin Tespiti (58)
Güzin Ulutaş (Karadeniz Teknik üniv.), Mustafa Ulutaş (Karadeniz Teknik üniv.), Vasif Nabiyev (Karadeniz Teknik üniv.)
2. Seyrek İşaret Geri Çatma Problemi İçin Optimal İleri-geri Arayışı (88)
Nazım Burak Karahanoğlu (Tübitak-bilgem), Hakan Erdoğan (Sabancı üniv.)
3. Topoğrafik Kısıtlar Nedeniyle Görünmeyen Karasal Bir Hedefin Takibi (103)
Gökçen Alat (Odtü), Kemal Leblebicioğlu (Odtü), Buyurman Baykal (Odtü)
4. Kanonik Korelasyon Analizi ile Doğrusal Sistem Tanıma (108)
Kemal Gürkan Toker (Hacettepe üniv.), Yakup Özkazanç (Hacettepe üniv.)
5. Düzensiz Darbe Tekrarlama Aralıklı MtI Süzgeçlerinin Min-max Tasarımı (194)
Mehmet İspir (Tübitak Bilgem iltaren), Çağatay Candan (Orta Doğu Teknik üniv.)
6. Rasgele Örnekleme ile Düşük Rank Matris Tamamlama (225)
Hakan Güldaş (Boğaziçi üniv.), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.)
Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme (Salon 8)
Ali Emre Pusane
1. Sualtı İşbirlikli Ofdm Sistemleri için Mp-sage Kanal Kestirimi (219)
Mustafa Erdoğan (Kadir Has üniv.), Habib Şenol (Kadir Has üniv.), Erdal Panayırcı (Kadir Has üniv.), Murat Uysal (özyeğin üniv.)
2. Ofdm Sistemi için Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler Kanal Kestirimi Kullanılarak Tarak Tipi Pilot Yerleşimindeki Pilot Sayısının Azaltılması (18)
Ali Salah Mahdi (Bilgi Ve iletişim Mühendisliği Bölümü), Ergun Erçelebi (Gaziantep üniv.)
3. M-qam Kipleme için Çarpan Çizge Temelli IsI Kanal Denkleştiriciler (180)
Pınar Şen (Orta Doğu Teknik üniv.), Samet Gelincik (Orta Doğu Teknik üniv.), Tuğcan Aktaş (Orta Doğu Teknik üniv.), A. Özgür Yılmaz (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. Sayısal-analog Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri (401)
Çağlar Özdağ (istanbul Teknik üniv.), Türker Küyel (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.), Alphan Salarvan (istanbul Teknik üniv.)
5. İşbirlikli Haberleşme Sistemlerinde Zaman Kayması Ve Sönümlemeli Kanal Katsayısı Kestirimi (133)
Yasin Çelik (Aksaray üniv.), Niyazi Odabaşıoğlu (istanbul üniv.), Murat Uysal (özyeğin üniv.)
Eğitim: Dr. İsmail Arı (Salon 9)
12:15-13:30 [24 Nisan 2013]
Öğle Arası (Acapulco Main Restaurant)
13:30-14:30 [24 Nisan 2013]
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Ahmet Kondoz'nın konuşması (Salon 1)
14:30-15:45 [24 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 2 (Salon 1)
Sinan Kalkan
1. Kinect Rgb Görüntülerde Ve Derinlik Haritalarında Uzam-zamansal Özellikleri Kullanarak Türk İşaret Dili Tanıma (314)
Abbas Memiş (Yıldız Teknik üniv.), Songül Albayrak (Yıldız Teknik üniv.)
2. Otomatik Taramalı Mikroskobik Görüntüleme (334)
HÜLYA YALDIZ (Karadeniz Teknik üniv.), MURAT EKİNCİ (Karadeniz Teknik üniv.)
3. Sınır Sahipliği İçin Kapsamlı Bir Veri Tabanı (346)
Mehmet Akif Akkuş (Orta Doğu Teknik üniv.), Gaye Topuz (Orta Doğu Teknik üniv.), Buğra Özkan (Orta Doğu Teknik üniv.), Sinan Kalkan (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. İmge Kesişim Noktalarının Derinlik İmgeleri Kullanılarak Analizi (347)
Mehmet Akif Akkuş (Orta Doğu Teknik üniv.), Merve Aydınlılar (Orta Doğu Teknik üniv.), Sinan Kalkan (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Alan Kovaryansları İçin Grup Seyrekliğine Dayalı Seyrek Kodlama (375)
Hasan Tuğrul Erdoğan (Hacettepe üniv.), Erkut Erdem (Hacettepe üniv.), Erkut Erdem (Hacettepe üniv.)
İletişim Ağları 2 (Salon 2)
Elif Uysal Bıyıkoğlu
1. Ağ Kodlama için Q-fonksiyonun Örnek Alma Özelliğinden Yararlanarak Başarım Analizi (261)
Tuğcan Aktaş (Orta Doğu Teknik üniv.), A. Özgür Yılmaz (Orta Doğu Teknik üniv.), Emre Aktaş (Hacettepe üniv.)
2. Çöz-İlet Aktarma Ağlarında Enerji Verimliliği (397)
Merve Saimler (Bahcesehir University), Alkan Soysal (Bahcesehir University)
3. Veri İhtiyacı Öngörüsü ile Yeşil Haberleşme (425)
Tuğra Şahiner (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.), Ayşegül Özbakır (Yıldız Teknik üniv.)
4. Güneş Enerjili Baz İstasyonu için Kalman Öngörülerine Dayanan Orantısal Adil Kaynak Paylaştırımı (440)
Neyre Tekbıyık Ersoy (Orta Doğu Teknik üniv.), Elif Uysal Bıyıkoğlu (Orta Doğu Teknik üniv.), Tolga Girici (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Kemal Leblebicioğlu (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Analog Ağ Kodlamalı Çift Yönlü Röleli Ağlar için Toplam Güç Tüketimini Enküçükleyen Röle Seçimi (479)
Ebru Sinem Çetin (istanbul Teknik üniv.), Mehmet Ertuğrul Çelebi (istanbul Teknik üniv.)
Çevresel Zeka Teknolojileri ve Sosyal Sinyal İşleme 1 (Salon 3)
Albert Ali Salah
1. Türkçe Dil Modeli Kullanan ilk Beyin-bilgisayar Arayüzü (the First Brain-computer Interface Utilizing A Turkish Language Model) (117)
Çağdaş Ulaş (Sabancı üniv.), Müjdat Çetin (Sabancı üniv.)
2. Görsel-İşitsel Türkçe Duygusal Veritabanı (393)
Onur Önder (Bahçeşehir üniv.), Sara Zhalehpour (Bahçeşehir üniv.), Çiğdem Eroğlu Erdem (Bahçeşehir üniv.)
3. Bakış Yönü Bilgisini Kullanarak Kişi Tanıma (407)
Özem Kalay (Koç üniv.), Tevfik Metin Sezgin (Koç üniv.)
4. Cinsiyet Tanıma İçin Rastgele Karar Ormanlarına Dayalı Yüz Öznitelik Seçimi (215)
Güney Kayım (Boğaziçi üniv., Vistek isra Vision), Cihan Sarı (Boğaziçi üniv., Vistek isra Vision), Ceyhun Burak Akgül (Boğaziçi üniv., Vistek isra Vision)
5. Birden Fazla Heryönlü Kamera ile Düşme Tespiti (477)
Barış Evrim Demiröz (Boğaziçi üniv.), Albert Ali Salah (Boğaziçi üniv.), Lale Akarun (Boğaziçi üniv.)
6. Vibrasyon Ve PIr Algılayıcılar Kullanılarak Çevre Destekli Akıllı Ev Tasarımı (494)
Ahmet Yazar (Bilkent üniv.), A. Enis Çetin (Bilkent üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 2 (Salon 4)
Lale Akarun
1. Kolon Kanseri Histoloji Kesitlerindeki Dna Bölgeleri üzerine Yarıgüdümlü Öğrenme (258)
Başak Esin Köktürk (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Bilge Karaçalı (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
2. TIbbİ TeŞhİs Karar Destek Sİstemlerİnde SInIflandIrIcI Modellerİn Performans Analİzİ (267)
Eşref Seğmen (Tc Okan üniv.), Aslı Uyar (Tc Okan üniv.)
3. Denetimsiz Göreceli Nitelik Çıkarımı (339)
Emrah Ergül (Kocaeli üniv.), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv.), Nafiz Arıca (Deniz Harp Okulu)
4. Kanonik Korelasyon Analizi ile Robot Resimden Yüz Tanıma (224)
Bekir Şen (Hacettpe Uni.), Yakup Özkazanç (Hacettpe Uni.)
5. Puruz Tespiti Icin Siniflandiricilarin Karsilastirilmasi (249)
Recep TUĞCİ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Veli Burak Çelen (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Murat ÖZBAYOĞLU (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
Eğitim: Prof. Dr. Izzet Kale (Salon 5)
Biyomedikal Görüntü İşleme ve Sınıflandırma 1 (Salon 6)
Habil Kalkan
1. Matematiksel Biçimbilim ile Dokubilimsel Göğüs Kanseri Görüntülerinde Mitoz Algılama (46)
Erchan Aptoula (Okan üniv.), Sébastien Lefevre (South Brittany üniv.), Nicolas Courty (South Brittany üniv.)
2. Histopatolojik Görüntülerin Bölütlenmesinde Uzamsal İlişkilerin Değerlendirilmesi (126)
Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik üniv.)
3. Histopatolojik Görüntülerde Mitozlu Hücrelerin Dokusal Öznitelikler Kullanılarak Belirlenmesi (141)
Abdülkadir Albayrak (Yıldız Teknik üniv.), Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik üniv.)
4. Hastalıklı Lökosit Hücrelerinin Preparat Görüntüsünden Tespiti (149)
Ömer KASIM (Marmara üniv.), Ahmet Emin KUZUCUOĞLU (Marmara üniv.)
5. Aktif Kontur Kullanılarak Mamogramlarda Kitle Bölütlenmesi (166)
ilke tunalı (Ondokuz Mayıs üniv.), erdal kılıç (Ondokuz Mayıs üniv.)
İstatistiksel Sinyal İşleme 2 (Salon 7)
Mustafa A. Altınkaya
1. Bağımsız Bileşen Analizi ile Enerji Sistemleri İşaretlerinin Genlik Ve Frekans Kestirimi (256)
cengiz polat uzunoğlu (istanbul üniv.), serap cekli (Maltepe üniv.), faruk turan (istanbul üniv.), mukden uğur (istanbul üniv.)
2. Bgg Listeleri ile Metin Benzerlik Analizi (259)
Senem Kumova Metin (izmir Ekonomi üniv., Yazılım Mühendisliği Bölümü), Bahar Karaoğlan (Ege üniv., Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Tarık Kışla (Ege üniv., Bilgisayar Ve öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)
3. Çoklu Konum Kestirimlerinin Alfa-kırpılmış Ortalamaları (388)
Mustafa A. Altınkaya (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
4. Konum Belİrleme Teknİklerİnİn BİrleŞtİrİlmesİ (177)
BURCU TUFAN (Aselsan), T. ENGİN TUNCER (Odtü)
5. Faz Gürültüsü Altında Durgun Kargaşa Kestirimi (233)
Seçil Özdemir (Orta Doğu Teknik üniv.), Yalçın Tanık (Orta Doğu Teknik üniv.)
Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme 1 (Salon 8)
Mehmet Siraç Özerdem
1. Metro İstasyonlarındaki Olağandışı Durumların Güvenlik Kameralarıyla Otomatik Tespiti (367)
Mehmet Ali DAĞLI (Bahçeşehir üniv.), Çiğdem Eroğlu ERDEM (Bahçeşehir üniv.)
2. PeŞ PeŞe AtIlan Mermİlerİn Takİbİ (130)
MEHMET POLAT (Aselsan), MÜBECCEL DEMİREKLER (Odtü)
3. Güvenli Bir RfId Sisteminin Fpga Üzerinde Tasarımı Ve Gerçeklenmesi (398)
Okan Emre Özen (istanbul Teknik üniv.), Sıddıka Berna Örs Yalçın (istanbul Teknik üniv.), Hasan Bülent Yağcı (istanbul Teknik üniv.)
4. Veri (sinyal) İşleme için Gerçek Zamanlı Veri Ambarı Yaklaşımı (191)
Murat OBALI (Tübitak), Bünyamin DURSUN (Tübitak), Zeki ERDEM (Tübitak), Abdül Kadir GÖRÜR (çankaya üniv.)
5. İç Saldırıların Tespiti için Yeni Bir Yaklaşım (463)
Sevil Şen (Hacettepe üniv.)
15:45-16:00 [24 Nisan 2013]
Kahve Molası 2 (Foyer)
16:00-17:15 [24 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 3 (Salon 1)
Tanju Erdem
1. Kabuklu KuruyemİŞlerİn X-IŞInI KullanIlarak SInIflandIrIlmasI Ve KÜtle ÖlÇÜmÜ (313)
Mustafa Çoker (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Yusuf Sinan Akgül (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
2. Kamera Ve Ataletsel ÖlÇÜm Bİrİmİ İÇ Kalİbrasyonu (317)
A. Tanju Erdem (özyeğin üniv.), Ali Özer Ercan (özyeğin üniv.), Tarkan Aydın (Bahçeşehir üniv.)
3. Yaşlı Veya Hastaların Ev Ortamında Rgb-d Kamera ile Gerçek Zamanlı İzlenmesi Ve Olağandışı Durumlarının Tespiti (412)
Elif Bektüzün (Yıldız Teknik üniv.), Yiğit Sermet Küçüksöz (Yıldız Teknik üniv.), Mine Elif Karslıgil (Yıldız Teknik üniv.)
4. Yerel Zernİke Momentlerİ Kullanarak YÜz İfadesİ TanIma (212)
Bilge Süheyla AKKOCA (istanbul Teknik üniv.), Muhittin GÖKMEN (istanbul Teknik üniv.)
5. Şekile Dayalı Yaprak Tanıma (214)
Cihan SARI (Boğaziçi üniv.), Ceyhun Burak Akgül (Boğaziçi üniv.), Bülent Sankur (Boğaziçi üniv.)
İletişim Kuramı 1 (Salon 2)
Ali Özgür Yılmaz
1. Kayan Yazmaç Tabanlı Frekans Hoplamalı DfbÇ’nin Doppler Yayılımı Altında Başarımı (312)
Ahmet OTURAK (Bülent Ecevit üniv.), Ertan ÖZTÜRK (Bülent Ecevit üniv.), Koray YANIK (T.c.d.d.)
2. Heterojen Ağlar İçin Dağıtık İşbirlikçi Çoklu Erişim Kümesi Seçimi (345)
israfil bahceci (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Univ.)
3. Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri (378)
Harun Sokullu (istanbul Teknik üniv.), Alphan Salarvan (istanbul Teknik üniv.), Fatih Sadıç (istanbul Teknik üniv.), Türker Küyel (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.)
4. Ofdm için Yeni Bir Teknik: Ofdm-İndis Modülasyonu (156)
Ertuğrul Başar (istanbul Teknik üniv.), Ümit Aygölü (istanbul Teknik üniv.), Erdal Panayırcı (Kadir Has üniv.)
5. M-ary Yaklasik Dikgen Sinyallesme ile Coklu Erisim icin Etkin Ungerboeck Tipinde Map Alicis (226)
Gokhan Muzaffer Guvensen (Orta Dogu Teknik Univ. (odtu)), Yalcin Tanik (Orta Dogu Teknik Univ. (odtu)), Ali Ozgur Yilmaz (Orta Dogu Teknik Univ. (odtu))
Çevresel Zeka Teknolojileri ve Sosyal Sinyal İşleme 2 (Salon 3)
Oya Aran
1. Açısal Radyal Dönüşüm Kullanarak şekle Dayalı Yüz ifadesi Sınıflandırma (528)
Mehmet Turan (istanbul Teknik üniv.), Hazim Kemal Ekenel (istanbul Teknik üniv.)
2. Yüz İfadesi Dinamiklerine Dayalı Yaş Kestirimi (500)
Hamdi Dibeklioğlu (University Of Amsterdam), Albert Ali Salah (Boğaziçi üniv.), Theo Gevers (University Of Amsterdam)
3. Çok Ölçekli Panoramik Eklendirilmiş Gerçeklik (501)
Erkut ARICAN (Bahçeşehir üniv.), Kemal Egemen ÖZDEN (Bahçeşehir üniv.), Sinem OĞUZ (Bahçeşehir üniv.)
4. Insansı Robot Destekli Interaktif İşaret Dili Eğitimi için İşaret Tanıma (504)
Bekir Sıtkı ERTUĞRUL (istanbul Teknik üniv.), Cemal GURPINAR (istanbul Teknik üniv.), Hasan KIVRAK (istanbul Teknik üniv.), Hatice Köse (istanbul Teknik üniv.)
5. Çevresel Zeka Uygulamaları İçin Karmaşık Olay İşleme Tabanlı Bir Altyapı Gerçeklemesi (507)
Fatih   Özlü (Orta Doğu Teknik üniv.), Bilgin Avenoğlu (Orta Doğu Teknik üniv.), P. Erhan Eren (Orta Doğu Teknik üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 3 (Salon 4)
Burçin Özmen
1. Polen Görüntülerinin Yapısal Özellikler ile Sınıflandırılması (282)
M.Emre EREZ (Siirt üniv.), Yılmaz KAYA (Siirt üniv.), Abidin ÇALIŞKAN (Batman üniv.)
2. Zayıf Sınıflandırıcılardan Oluşan Bir Yaya Tespit Sistemi (311)
Yusuf Engin Tetik (Yıldız Teknik üniv.), Bülent Bolat (Yıldız Teknik üniv.)
3. Yüz İmgelerinin Ayrık Kosinüs Dönüşümü Yardımıyla Sınıflandırılması (318)
zehra karhan (), burhan ergen ()
4. Improved Naive Bayesian Algorithm For Author Detection (323)
Nuri Özalp (Hava Harp Okulu), Sinem Aykanat (Yıldız Teknik üniv.), Zeki Erdem (Tübitak), Uğur Ayan (Tübitak)
5. Temel Bileşen Ve Doğrusal Ayrıştırıcı Analizine Dayalı Akromegali Ön Tanısı (255)
Beste GENÇTÜRK (Karadeniz Teknik üniv.), Vasif V. NABİYEV (Karadeniz Teknik üniv.), Arda ÜSTÜBİOĞLU (Karadeniz Teknik üniv.)
Sinyal İşleme Donanımları 1 (Salon 5)
Hakan Kuntman
1. Yüksek Ölçüm Alma Sıklığında Etkileşimli Çoklu Model Filtrenin Başarımı (62)
Gokhan Soysal (Ankara Univ.), Murat Efe (Ankara Univ.), Aydin Bayri (Aselsan A.s.), Sedat Camlica (Aselsan A.s.), Berkin Yildirim (Aselsan A.s.)
2. Kablosuz Duyarga Ağ Tabanlı Arıza Teşhis Yaklaşımları (78)
Orhan YAMAN (Fırat üniv.), İlhan AYDIN (Fırat üniv.), Mehmet KARAKÖSE (Fırat üniv.), Erhan AKIN (Fırat üniv.)
3. Zc-cg-cdba Cmos Gerçeklemesi Ve Frekans Atik Süzgeç Uygulaması (121)
Ersin Alaybeyoğlu (istanbul Teknik üniv.), Hakan Kuntman (istanbul Teknik üniv.), Arda Güney (Yıldız Teknik üniv.)
4. Sayısal-analog Çevirici Performans Ölçümü Ve Test Altyapısı (154)
Mustafa Dursun (Aselsan A.ş.), Emrah Ener (Aselsan A.ş.), Barış Konuk (Aselsan A.ş.)
5. Giriş-Çıkış Uyumlu Yüksek Dinamik Sığalı Sige Tranzistorlu Rf Karıştırıcı (190)
Zehra Gülru Çam (istanbul Teknik üniv.), Osman Palamutçuoğulları (istanbul Teknik üniv.)
Biyomedikal Görüntü İşleme ve Sınıflandırma 2 (Salon 6)
Müjdat Çetin
1. 3b Karaciğer Damar Segmentasyonu için Mrf Tabanlı Birleşik Ölçek Seçimi Ve Bölütlemesi Değerlendirmesi (322)
Neda B. Marvasti (Bogaziçi University), Burak Acar (Bogaziçi University)
2. Uzaysal Düzenlileştirme ile Kestirilen Pet Parametrelerindeki Yanlılık Ve Değişinti Analizi (172)
Mustafa E. Kamaşak (istanbul Teknik üniv.)
3. Yerel Öznitelikler ile Mamografi Görüntülerinde Doku Yoğunluğunun Sınıflandırılması - Tissue Density Classification in Mammographic Images Using Local Features (201)
Sezer Kutluk (istanbul Teknik üniv.), Bilge Günsel (istanbul Teknik üniv.)
4. 2-foton Mikroskopi Görüntülerindeki Dendritik Dikenlerin Bölütlenmesi için Watershed Ve Etkin Çevritlere Dayalı Bir Yöntem (211)
Ertunç Erdil (Sabancı üniv.), Ali Özgür Argunşah (Champalimaud Centre For The Unknown), Devrim Ünay (Bahçeşehir üniv.), Müjdat Çetin (Sabancı üniv.)
5. Pulmoner Nodüller için Yeni Bir Bilgisayar Destekli Tespit Sistemi (240)
Ahmet Tartar (istanbul üniv.), Niyazi Kılıç (istanbul üniv.), Deniz Çebi Olgun (istanbul üniv.), Aydın Akan (istanbul üniv.)
İstatistiksel Sinyal İşleme 3 (Salon 7)
SONGÜL ALBAYRAK
1. Öbekleme Yöntemleri ile Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Analizi (20)
AHMET SAYGILI (Namik Kemal üniv.), SONGÜL ALBAYRAK (Yildiz Teknik üniv.)
2. Farklı Dağılım Ve İlinti Değerlerine Sahip Kargaşa Örnekleri Üretimi (336)
Mehmet İspir (Tübitak Bilgem iltaren), Kemalettin Kerem Öktem (Tübitak Bilgem iltaren), Alper Yıldırım (Tübitak Bilgem iltaren)
3. Pasİf Doppler ÖlÇÜmlerİ KullanIlarak Çoklu-hedef Takİbİ (104)
Mehmet Burak Guldogan (Turgut özal üniv.), Umut Orguner (Odtü), Fredrik Gustafsson (Linköping üniv.)
4. Modele Dayalı Pekiştirme ile Öğrenme için Ardışık Monte Carlo Örnekleyicileri (365)
Orhan Sönmez (Boğaziçi üniv.), A. Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.)
5. Türkiye İyonküre Yönsemesinin Kayan Pencere İstatistiksel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (419)
M. Necat Deviren (Hacettepe üniv.), Feza Arikan (Hacettepe üniv.), Orhan Arikan (Bilkent üniv.)
Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme 2 (Salon 8)
Mehmet Kuşaf
1. Şaşı-göz Karıştırma Tekniğinin Genlik Ve Faz Farkı Tolerans Analizi (348)
Mahmut SERİN (Tübitak Bilgem / iltaren), Emrah ONAT (Tübitak Bilgem / iltaren), Adnan ORDUYILMAZ (Tübitak Bilgem / iltaren), Alper YILDIRIM (Tübitak Bilgem / iltaren), Mehmet Alper ŞAHİN (Havelsan)
2. Frequency Characteristics Of Dos And Ddos Attacks (144)
Ramin Fadaei Fouladi (Bogazici University), Tina Seifpoor (Bogazici University), Emin Anarim (Bogazici University)
3. Hareket Birliktelik Özniteliği Kullanarak Kavga Sezimi (179)
Ersin Esen (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Mehmet Ali Arabacı (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
4. Güvenlik Kamerası Videolarının İnsan Tabanlı Özetlenmesi (195)
Muhammet Said Aydemir (Yıldız Teknik üniv.), Mine Elif Karslıgil (Yıldız Teknik üniv.)
5. Parçacık Filtresi ile Dümen Suyu Takibi (230)
Çağla Önür (Stm A.ş.), Kemal Leblebicioğlu (Odtü)
17:15-18:45 [24 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 4 (Salon 1)
Muhittin Gökmen
1. 3-b Yüz Modellerinin Doku Bilgisiyle Yüksek Oranda Detaylandırılması İçin Bir Yöntem (271)
Ersin Özüağ (Kocaeli üniv.), M. Kemal Güllü (Kocaeli üniv.), Oğuzhan Urhan (Kocaeli üniv.), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv.), Tonguç İşken (Kocaeli üniv.)
2. Nicemlenmiş Yerel Zernike Momentlerle Trafik İşaretlerinin Sınıflandırılması (296)
Emrah Başaran (istanbul Teknik üniv.), Muhittin Gökmen (istanbul Teknik üniv.)
3. Detection Of High Aflatoxin Risk Figs With Computer Vision (64)
Ali GÜNEŞ (Süleyman Demirel üniv.), Efkan DURMUŞ (Süleyman Demirel üniv.), Habil KALKAN (Süleyman Demirel üniv.)
4. Daire Tespit Algoritması ile Güçlendirilmiş Dairesel Trafik İşareti Tanıma (384)
Hüseyin Gündüz (Anadolu üniv.), Selcan Kaplan (Anadolu üniv.), Serkan Günal (Anadolu üniv.), Cüneyt Akınlar (Anadolu üniv.)
5. Baskın Nokta Tespiti için Alt Eniyileme Yöntemi (242)
Levent Oral (Mehmet Akif Ersoy üniv.), kemal özkan (Eskişehir Osmangazi üniv.)
İletişim Kuramı 2 (Salon 2)
Hüseyin Öztoprak
1. Güvenli Haberleşme Sistemleri İçin Sprott 94 S Kaotik Sisteminin Elektronik Devre Gerçeklemesi Ve Senkronizasyon Uygulaması (265)
İsmail Koyuncu (Düzce üniv.), Murat Alçın (Osmangazi üniv.), İhsan Pehlivan (Sakarya üniv.)
2. Cascade Hata Düzeltme Protokolü Üzerine Bir İnceleme (29)
Mustafa Toyran (Tübitak), Thomas B. Pedersen (Tübitak), A. S. Atilla Hasekioğlu (Tübitak), M. Ali Can (Tübitak), Savaş Berber (Gyte)
3. Yapay Arı Koloni Algoritması Üzerine Kurulan Yeni Bir Modülasyon Tanıma Yöntemi / A New Modulation Recognition Method Based On Artificial Bee Colony Algorithm (316)
Ali Özen (Nuh Naci Yazgan üniv.), Celal Öztürk (Erciyes üniv.)
4. Dvb-s Alıcısı için Reed-solomon Kod Çözücü Donanım Gerçeklemesi (326)
Seyyid M. Dilek (istanbul Teknik üniv.), Berna Ors (istanbul Teknik üniv.), Mesut Kartal (istanbul Teknik üniv.)
5. Çoklu Erişim Röle Kanalında Hata Yayılımı ile Mücadele (173)
Özgür Özdemir (Selçuk üniv. Mühendislik Fakültesi)
Maksimum Oksijen Alımı (Salon 3)
Fatih Akay
1. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Egzersiz Ve Egzersize Dayalı Olmayan Verilerden Vo2max Tahmini (36)
Gülsade KALE (Kilis 7 Aralık üniv.), Mehmet Fatih AKAY (çukurova üniv.), Erman AKTÜRK (çukurova üniv.), Ali Erce Tunçdemir (çağ üniv.)
2. Vo2max Tahmini İçin Farklı Regresyon Yöntemlerinin Performans Karşılaştırması (94)
Erman AKTÜRK (çukurova üniv.), Mehmet Fatih AKAY (çukurova üniv.), Hasan KİLİTÇİOĞLU (Mersin üniv.)
3. Yapay Sinir Ağı Kullanarak Submaksimal Egzersiz Testinden Vo2max Tahmini (102)
Mehmet Fatih AKAY (çukurova üniv.), Erman AKTÜRK (çukurova üniv.), Aynur BALIKÇI (çukurova üniv.)
4. Egzersiz Ve Anket Verileri Kullanarak Yapay Sinir Ağı Tabanlı Vo2max Tahmin Modelleri (471)
Ece Aktarla (çağ üniv.), Mehmet Fatih Akay (çukurova üniv.), Erman Aktürk (çukurova üniv.), Mustafa Açıkkar (çukurova üniv.)
5. Akıllı Regresyon Teknikleri Kullanarak Egzersize Dayalı Olmayan Vo2max Tahmini (497)
Mustafa Açıkkar (çukurova üniv.), Mehmet Fatih Akay (çukurova üniv.), Erman Aktürk (çukurova üniv.), Merve Güleç (çukurova üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 4 (Salon 4)
Ali Cafer Gürbüz
1. Kalabalık Videolarında Aykırılık Tespiti İçin Öğreticisiz Bir Yöntem (24)
Püren Güler (Odtü), Alptekin Temizel (Odtü), Tuğba Taşkaya Temizel (Odtü)
2. Video Hareket Yakalama Verilerini Kullanarak İnsan Mikro-doppler İmzasının Radar Simülasyonu (319)
Cesur Karabacak (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Sevgi Zübeyde Gürbüz (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Ali Cafer Gürbüz (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
3. Illumination Invariant Face Recognition System (328)
Cemil Tosik (Mevlana University), Alaa Eleyan (Mevlana University), Mohammad Salman (Mevlana University)
4. Laws Doku Enerji Ölçümü Tabanlı K-nn Sınıflandırıcı Modeli ile İris Tanıma Sistemi (351)
Emrullah Acar (Batman üniv.), Mehmet Siraç Özerdem (Dicle üniv.)
5. Tüberküloz Bakterisinin Mikroskobik Görüntü Analiziyle Algılanması (244)
Selen Güven (Karadeniz Teknik üniv.), Murat Ekinci (Karadeniz Teknik üniv.)
Sinyal İşleme Donanımları 2 (Salon 5)
Rıfat Hacıoğlu
1. Eeg Datası İşlemesi İçin Dtmos Transistorlar Kullanan Çok Düşük Gerilimli Çok Düşük Güç Tüketimli Ota Tasarımı (270)
Atilla Uygur (istanbul Teknik üniv.), Hakan Kuntman (istanbul Teknik üniv.)
2. Gerçek Sinyaller Için Drfm Sistemlerinde Kanallaştırıcı Yapısı (276)
Ömer Özdil (Tübitak Bilgem iltaren), Mahmut Serin (Tübitak Bilgem iltaren), Mehmet İspir (Tübitak Bilgem iltaren), Alper Yıldırım (Tübitak Bilgem iltaren)
3. Lojistik Fonksiyonunun Sahada Programlanabilir Analog Diziler Kullanılarak Gerçeklenmesi (297)
İhsan Çiçek (Tübitak Bilgem), Ali Emre Pusane (Boğaziçi üniv.), Günhan Dündar (Boğaziçi üniv.)
4. GerÇek ZamanlI ÇalIŞabİlen Gpu-tabanlI KIzIlÖtesİ SensÖr Modelİ (418)
Mehmet Serkan TOKAY (Tübitak Bilgem iltaren), Ziya Gürkan FİGEN (Tübitak Bilgem iltaren)
5. Araç İçi Mobil Uygulamalar İçin Çok-kipli Algılayıcı Analiz Altyapısı (436)
Fatih Orhan (Orta Doğu Teknik üniv. Enformatik Enstitüsü), Pekin Erhan Eren (Orta Doğu Teknik üniv. Enformatik Enstitüsü)
6. Farksal AkImlI GeÇİŞ İletkenlİĞİ Kuvvetlendİrİcİsİ TabanlI Gerİlİm Modlu Çentİk SÜzgeÇ GerÇeklenmesİ (227)
Hasan Çiçekli (Mustafa Kemal üniv.), Ahmet Gökçen (Mustafa Kemal üniv.)
Biyomedikal Görüntü İşleme ve Sınıflandırma 3 (Salon 6)
Nafiz Arıca
1. Akciğer Nodüllerinin Nitelendirilmesi (350)
Aydın Kaya (Hacettepe üniv.), Ahmet Burak Can (Hacettepe üniv.)
2. 3-boyutlu Bt Anjİyografİ Verİlerİnde FrangI DamarlIk YÖntemİ Üzerİne BÖlge BÜyÜtme YaklaŞImI (360)
İlkay Öksüz (Bahçeşehir üniv.), Devrim Ünay (Bahçeşehir üniv.), Kamuran Kadıpaşaoğlu (Bahçeşehir üniv.)
3. Lomber Mr Görüntülerden Desikasyon Tespiti (385)
Ayse Betul Oktay (istanbul Medeniyet üniv.), Nur Banu Albayrak (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Yusuf Sinan Akgul (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
4. Lokalite Derecesinin Kestirimiyle Fmrg ölçümlerindeki Bilgi Dağılımının Analizi (389)
Itır Önal (Odtü), Mete Özay (Odtü), Orhan Fırat (Odtü), İlke Öztekin (Koç üniv.), Fatoş Tünay Yarman Vural (Odtü)
5. Mr Görüntülerinden Hatalı Pozitif Oranı En Düşük Bölütleme Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması (441)
Merve Özdemir (Dokuz Eylül üniv.), Eşref Selvi (Dokuz Eylül üniv.), Alper Selver (Dokuz Eylül üniv.)
6. Parçacık Süzgeci ile Biyomedikal Görüntü Zaman Serisi çakıştırma (459)
Arif Murat Yağcı (Boğaziçi üniv.), Ertunç Erdil (Sabancı üniv.), Ali Özgür Argunşah (Champalimaud Center For The Unknown), Devrim Ünay (Bahçeşehir üniv.), Müjdat Çetin (Sabancı üniv.), Lale Akarun (Boğaziçi üniv.), Fikret Gürgen (Boğaziçi üniv.)
İstatistiksel Sinyal İşleme 4 (Salon 7)
Hüseyin Özkaramanlı
1. Çoklu Kanonik Korelasyon Analizi ile İmge İyileştirme (449)
Özgür Murat Polat (Aselsan, Mgeo Grubu), Yakup Özkazanç (Hacettepe üniv., Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü)
2. Ikiden Fazla Tensörün En Verimli Daraltma Sırası (437)
Can Kavaklıoğlu (Boğaziçi üniv.), A. Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.)
3. İlişkisel Borsa Ağı Analizi (432)
Bircan Ergür (istanbul Teknik üniv.), Zehra Çataltepe (istanbul Teknik üniv.)
4. Improved Single Image Superresolution Using Sparsity And Structured Dictionary Learning in Wavelet Domain (109)
Mahmoud Nazzal (Eastern Mediterranean Univerity), Huseyin Ozkaramanli (Eastern Mediterranean Univerity)
Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme 3 (Salon 8)
Murat Şamil Aslan
1. Bir Elektronik Taarruz Uygulamasında Destek Vektör Makineleri Ve Sinir Ağlarının Karşılaştırılması (353)
Mehmet Cihan Şahingil (Tübital Bilgem / iltaren), Murat Şamil Aslan (Tübitak Bilgem / iltaren)
2. Ampirik Mod Ayrışımı İle Bilişsel Radar Bayes Hedef Takipçisine İşlerlik Kazandırılması - Empirical Mode Decomposition Facilitating Bayesian Target Tracking For Cognitive Radar (175)
Ulaş Güntürkün (izmir institute Of Technology - izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
3. Destek Vektör Makineleri Ve Yapay Sinir Ağları Kullanarak Türkiye’deki Tehlikeli Hava Durumlarının Uydu Görüntüleri ile Erken Tespiti (448)
Musa AYDIN (istanbul Aydın üniv.), Enes ÇELİK (Kırklareli üniv.)
4. Senaryo Tabanlı Bir Sentetik Darbe Üreteci Tasarımı (248)
Kenan Gençol (Atılım üniv.), Nuray At (Anadolu üniv.), Ali Kara (Atılım üniv.)
25 Nisan 2013, Perşembe
8:30-9:30 [25 Nisan 2013]
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Yonina Elder'in konuşması. (Salon 1)
9:30-10:45 [25 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 5 (Salon 1)
Alptekin Temizel
1. Fourier Dönüşüm Tabanlı Betimleyici Kullanarak Görsel Nesne Sınıflandırma (10)
Hakan ÇEVİKALP (Eskişehir Osmangazi üniv.), Zühal KURT (Eskişehir Osmangazi üniv.), Ahmet Okan ONARCAN (Anadolu üniv.)
2. Dalgacık Dönüşümleriyle Gerçek Zamanlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Tanıma (39)
Halit Çetiner (Süleyman Demirel üniv.), Bayram Cetişli (Süleyman Demirel üniv.)
3. Microsoft Kinect Sensörü Kullanarak Zemin Düzlemi Algılama (310)
Doğan KIRCALI (işık üniv.), F. Boray TEK (işık üniv.), İbrahim K. İYİDİR (işık üniv.)
4. Kalabalık Dinamiklerinin Çıkartılması İçin Özniteliklerin Tespit Ve Takibi (61)
Ayşe Elvan Gündüz (Odtü), Alptekin Temizel (Odtü), Tuğba Taşkaya Temizel (Odtü)
5. Yüksek Boyutlu Öznitelik Uzayında Hareket Tanıma (376)
Hande Adıgüzel (Bilkent Univ.), Hayrettin Erdem (Bilkent Univ.), Pinar Duygulu Sahin (Bilkent Univ.), Hakan Ferhatosmanoğlu (Bilkent Univ.)
Telsiz İletişim 1 (Salon 2)
Oğuz Kucur
1. Bina içi Ortamda Çift Taşıyıcılı Hsdpa Sistem Başarımının İncelenmesi (302)
Murat Esenalp (Ondokuz Mayıs üniv.), Çetin Kurnaz (Ondokuz Mayıs üniv.)
2. Düşük Geribeslemeli Ve Geribesleme Hatalarına Karşı Dayanıklı Modifiye Verici Anten Seçimi/dik Uzay-zaman Blok Kodlama Yapısı (327)
Ahmet Faruk Coşkun (Tübitak-bilgem), Oğuz Kucur (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
3. Mikro/nano Uydular için Fpga içeren Radyo Verici Tasarımı (205)
Seyyid M. Dilek (istanbul Teknik üniv.), Anılcan Ayrancı (istanbul Teknik üniv.), Ramazan Ata (istanbul Teknik üniv.), Osman Ceylan (istanbul Teknik üniv.), H. Bülent Yağcı (istanbul Teknik üniv.)
4. TÜbİtak Bİlgem Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuarı (kİtal) (223)
İbrahim Hökelek (Tübitak Bilgem), Hasan Basri Çelebi (Tübitak Bilgem), Recep Talha Küyük (Tübitak Bilgem), Onur Ertürk (Tübitak Bilgem), Fatih Kara (Tübitak Bilgem), Gökhan Vıcıl (Tübitak Bilgem)
5. Telsiz Kanallarda Eşik Değerlikli Snr-tabanlı Anten Seçimi /snr-based Antenna Selection With Threshold Value in Wireless Channels (237)
Erdoğan Aydın (Maltepe üniv.), Hacı İlhan (Yıldız Teknik üniv.), Özgür Özdemir (Selçuk üniv.)
Sinyal İşleme Kuramı (Salon 3)
Aydın Akan
1. Destek Vektör Makinaları Tabanlı Aktivite Tanıma (87)
Gamze Uslu (Yeditepe üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Sebnem Baydere (Yeditepe üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
2. Evrimsel Algoritmalar ile Yüksek Geçiren Süzgeç Yaklaşıklığının Optimizasyonu (344)
Umut Engin Ayten (Yıldız Teknik üniv.), Revna Acar Vural (Yıldız Teknik üniv.)
3. Yinelemesiz Sayısal Süzgeç Tasarımı İçin Kaiser-hamming Penceresinin Performans Analizi (97)
Kemal Avci (Abant izzet Baysal üniv.)
4. Hilbert-huang Dönüşümü İle Sayısal Modülasyon Türü Sınıflandırması (128)
Yeşim Hekim Tanç (istanbul üniv.), Aydın Akan (istanbul üniv.)
5. Sıkıştırılmış Algılanan Sinyallerin Gürbüz Damgalanması (416)
Mehmet Yamaç (Boğaziçi üniv.), Çağatay Dikici (Boğaziçi üniv.), Bülent Sankur (Boğaziçi üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 5 (Salon 4)
Devrim Ünay
1. Polinom Uydurma ile Kinect' De Kayıp Derinlik Bilgisi Tahmini (12)
Görkem Saygılı (Delft University Of Technology), Caner Balım (Süleyman Demirel üniv.), Habil Kalkan (Süleyman Demirel üniv.), Emile Alexander Hendriks (Delft University Of Technology)
2. Twitter ile Tv Program Reyting’lerinin Belirlenmesi (15)
Dilek Kayahan (Yıldız Teknik üniv.), Aslı Sergin (Yıldız Teknik üniv.), Banu Diri (Yıldız Teknik üniv.)
3. Sınıflandırıcı Toplulukları için Yarı Rastgele Altuzaylar (25)
Mehmet Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik üniv.)
4. Radyoloji Raporlarında Metin Madenciliği (354)
Tuğberk Kocatekin (Bahçeşehir üniv.), Devrim Ünay (Bahçeşehir üniv.)
5. İlgİ BÖlgesİ Bulma TabanlI HIzlI Ve GÜrbÜz Yer Uzamsal Nesne TanIma (439)
Yeti Ziya Gürbüz (Orta Doğu Teknik üniv. Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü), Abdullah Aydın Alatan (Orta Doğu Teknik üniv. Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü)
Optik Haberlerşme Sistemleri ve Uygulamaları (Salon 5)
Özlem Ünverdi
1. Fotonik Kristal Fiber Tabanlı Optik Duyucu (526)
Hüseyin Ademgil (Lefke Avrupa üniv.), Uchenna F. Eze (Lefke Avrupa üniv.), Emmanuel K. Akowuah (Kwame Nkrumah University), Shyqyri Haxha (University Of Kent)
2. Optik Haberleşme Sistemlerinde Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama Uygulamaları (529)
Irem Boz (Yıldız Teknik üniv.), Ozlem Unverdi ()
3. Performance Analysis Of MImo Free-space Optical Communication Systems With Selection Combining (321)
Hossein Kazemi (Ozyegin University), Murat Uysal (Ozyegin University)
4. Ultra Geniş Bant Sinyallerin Saçılma Denkleştirme Kullanılarak Uzun Erimli Mesafelere İletilmesi (481)
Cornelius Saiki (Uluslararası Kıbrıs üniv.), Oluyinka Otesile (Uluslararası Kıbrıs üniv.), Mehmet Toycan (Uluslararası Kıbrıs üniv.)
5. Karma Hat Hızlı Wdm Optik Iletim Ağlarında Adanmış Yol Koruma (251)
Gül Boztok Algın (Ege üniv.), E. Turhan Tunalı (izmir Ekonomi üniv.)
Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme (Salon 6)
Ali Cafer Gürbüz
1. Bilinmeyen Gürültü Alanı Altında Sinyal Sayısı Ve Yön Kestirimi Uygulaması (294)
Erem Erdem (Aselsan Aş.), Emrah Batuman (Aselsan Aş.), Emrah Sezgin (Aselsan Aş.)
2. Gömülü Silindirik Hedeflerin Sınıflandırılmasında Yüzey Engebesinin Etkisi (75)
Ahmet KIZILAY (Yıldız Teknik üniv.), Senem MAKAL (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (tübitak))
3. Basamak Frekans Yapıda Gpr Prototipi Geliştirilmesi (366)
Arif ATAMAN (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Bürkan TEKELİ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Ali Cafer GÜRBÜZ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
4. YÜksek ÇÖzÜnÜrlÜklÜ Uydu GÖrÜntÜlerİnden Yer Uzamsal Nesne TanIma (131)
Mustafa Ergül (Orta Doğu Teknik üniv.), A. Aydın Alatan (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. MImo Ugb Radar ile Duvar Arkası Görüntüleme (207)
Melik Serhat Mercan (Netaş Telekomünikasyon Aş), Ahmet Çalışkan (Netaş Telekomünikasyon Aş), Ersin Öztürk (Netaş Telekomünikasyon Aş)
İmge İşleme 1 (Salon 7)
Hasan Demirel
1. En Uygun Parametre Seçimi ile Uyarlanır Bulanık Maskeleme Tekniğinin Renkli İmgelere Uygulanması (13)
Onur JANE (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (tübitak)), Hakkı Gökhan İLK (Ankara üniv.)
2. Bazı Euphorbia (euphorbiaceae) Tohum Türlerinin Sınıflandırılması için Yerel İkili Örüntüler Tabanlı Bir Bilgisayar Görü Sistemi (22)
Yılmaz Kaya (Siirt üniv.), Osman Karabacak (Siirt üniv.), Abidin Çalışkan (Batman üniv.)
3. Öznitelik Betimleyicileri Füzyonu ile Trafik İşaretlerinin Tespit Edilmesi Ve Tanınması (38)
Can Erhan (istanbul Technical University), Amin Ahmadi Tazehkandi (istanbul Technical University), Hulya Yalcin (istanbul Technical University), Ilker Bayram (istanbul Technical University)
4. İnsan Yüzü İmgelerinde Dairesel Hough Dönüşümü Tabanlı Göz Durumu Tespiti (50)
Ömer Faruk SÖYLEMEZ (Dicle üniv.), Burhan ERGEN (Fırat üniv.)
5. Tetra Brik Aseptik Kartonlarda Enine Dikişlerin Görüntü İşleme Tabanlı Kalite Kontrolü (83)
KEMAL ADEM (Gaziosmanpaşa üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü), UMUT ORHAN (çukurova üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Kızılötesi Bandında İmge İşleme ve Uygulamaları (Salon 8)
Tayfun AYTAÇ
1. Kızılötesi Bantta Bulut Modellenmesi (277)
Muhammed Yeşilkaya (Tübitak Bilgem iltaren), Seçkin Özsaraç (Tübitak Bilgem iltaren)
2. Kızılötesi Sahne Üretecinde Polinom Oturtma ile Atmosferik Etkilerin Modellenmesi (279)
Çağlar Kavak (Tübitak Bilgem iltaren), Seçkin Özsaraç (Tübitak Bilgem iltaren)
3. Milimetre-dalga Bandı İçin Pasif Veri Toplama Sistemi Ve İlgili Görüntü İşleme Yöntemleri (35)
Alisher Kholmatov (Tübitak), Fikret Hacizade (Tübitak), Dadaş Rıza (Tübitak), Aleksei Vertiy (State Research Center iceberg), Andrei Pavlyuchenko (State Research Center iceberg)
4. Kızılötesi Hiperspektral Görüntüleme Sistemi ile Plastik Atıkların Ayrıştırılması (110)
Ali Can Karaca (Kocaeli üniv.), Alp Ertürk (Kocaeli üniv.), M. Kemal Güllü (Kocaeli üniv.), Muharrem Elmas (Ms Macrosystem Nederland), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv.)
5. Isı Fişeklerinin Görüntülemeli Kızılötesi Arama Başlıklarına Karşı Etkinliği (164)
Rağıp YURTTAŞ (Tübitak Bilgem iltaren), Kemal LEBLEBİCİOĞLU (Orta Doğu Teknik üniv.)
IEEE En İyi Makale Oturumu (Salon 9)
1. Çok-öbekli Veri için Aradeğerlemeci Ayrışım (257)
İsmail Arı (Boğaziçi üniv.), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.), Lale Akarun (Boğaziçi üniv.)
2. Menzil Ve Hız Aldatma Tekniklerinin Gerçek Zamanlı Fpga Uygulaması (60)
Osman Günay (Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.ş.), Halit Ergezer (Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.ş.), Eyüphan İpek (Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.ş.), Ekrem Aras (Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.ş.)
3. Bağlantı Tahmini İçin Bağlaşımlı Simetrik Tensör Ayrışım Modelleri (364)
Beyza Ermis (Boğaziçi üniv.), Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.), Evrim Acar (Kopenhag üniv.)
4. Rastgele Niteliklerle İmge Sınıflandırma (158)
Mehmet KARAYEL (Deniz Harp Okulu), Nafiz ARICA (Deniz Harp Okulu)
5. Saklı Markof Model Tabanlı Ağırlıklı Geriçatılma ile Ortak Sıkıştırmalı Video Kodlama Ve Analizi (169)
Sinem Aslan (Ege üniv.), E. Turhan Tunalı (izmir Ekonomi üniv.)
6. Çoklu Hızlı Kablosuz Yerel Ağlarda Kanal Zamanı Adaleti Sağlayan Dağıtımlı Bir Çözüm (202)
Mehmet Akif Yazıcı (Bilkent üniv.), Nail Akar (Bilkent üniv.)
10:45-11:00 [25 Nisan 2013]
Kahve Molası 1 (Foyer)
11:00-12:15 [25 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 6 (Salon 1)
Bülent Sankur
1. Renk Uzaylarının Ve Blok Boyutlarının Ön Plan Tesbitine Etkisi (73)
Muhammet Balcılar (Yıldız Teknik üniv.), Ahmet Coşkun Sönmez (Yıldız Teknik üniv.)
2. Bileşen Tabanlı Ölçek Ve Pozdan Bağımsız Yüz Tanıma (95)
Ali Yamuç (Yıldız Teknik üniv.), Abdullah Bal (Yıldız Teknik üniv.)
3. Nesne Tanıma için Çember Doldurma Oranı Tanımlayıcısı (101)
Yahya ŞİRİN (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), M. Fatih DEMİRCİ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
4. Farklı Terim Ağırlıklandırma Yöntemleri Kullanarak Yazar Tanıma (135)
Pınar Tüfekci (Namık Kemal üniv.), Erdinç Uzun (Namık Kemal üniv.)
5. Derlem Normalizasyonu için Bir Öneri (162)
Bahar Karaoğlan (Ege üniv., Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Bekir Taner Dinçer (Muğla üniv., Enformatik Bölümü), Tarık Kışla (Ege üniv., Bilgisayar Ve öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü), Senem Kumova Metin (izmir Ekonomi üniv., Yazılım Mühendisliği Bölümü)
İşbirlikçi İletişim (Salon 2)
Aykut Hocanın
1. Akıllı Şebekelerde İşbirlikçi Haberleşmenin Güç Tüketimine Etkisi (280)
Metin Vural (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.)
2. İŞbİrlİklİ Tam-Çİft YÖnlÜ HaberleŞme (342)
Semiha Tedik (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.)
3. İşbirlikli Telsiz Ağlarda Sanal Gürültüye Dayalı Sezim ile Link Uyarlamalı İletim (146)
Ahmet Bozdag (Yildiz Teknik Univ.), Hacı İlhan (Yildiz Teknik Univ. - Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü), Özgür Özdemir (Selçuk üniv. - Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü)
4. İşbirlikli Sistemlerin Genelleştirilmiş-k Kanallardaki Hata Performansı (192)
Ali Karademir (istanbul Teknik üniv., Elektronik Ve Haberleşme Müh. Bölümü), İbrahim Altunbaş (istanbul Teknik üniv., Elektronik Ve Haberleşme Müh. Bölümü)
Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bioinformatik (Salon 3)
Fikret Gürgen
1. Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması (26)
Ali Narin (Bülent Ecevit üniv.), Yalçın İşler (izmir Kâtip çelebi üniv.), Mahmut Özer (Bülent Ecevit üniv.)
2. Kalite Değerlerini Sıkıştırmak için Yeni Bir Ppm Modeli (40)
Mete Akgün (Tübitak Bilgem), Mahmut Şamil Sağıroğlu (Tübitak Bilgem)
3. Yeniden Yapılandırılabilir Donanım Tabanlı Kalite Değerlerini Kullanan Genom Hizalayıcı (55)
Mehmet Yağmur Gök (Tubitak Bilgem), Mahmut Şamil Sağıroğlu (Tubitak Bilgem), Cem Ünsalan (Yeditepe üniv.), Sezer Göre Uğurdağ (Yeditepe üniv.)
4. Makine Öğrenme Yöntemleri ile Solunum Fonksiyon Test Verilerinde Özellik Seçimi (68)
Rukiye Karakış (Gazi üniv.), Ali Hakan Işık (Gazi üniv.), İnan Güler (Gazi üniv.)
5. Olasılıksal Sınıflandırıcılar ile Doğum Öncesinde Trizomi 21 Risk Hesaplaması (98)
Ömer UZUN (Boğaziçi üniv.), Heysem Kaya (Boğaziçi üniv.), Fikret Gürgen (Boğaziçi üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 6 (Salon 4)
Fatoş Tünay Yarman Vural
1. Uydu Görüntülerinde Betimleme Öğrenme ile Kuru Dok Tespiti (516)
Ümit Ruşen Aktaş (Orta Doğu Teknik üniv.), Orhan Fırat (Orta Doğu Teknik üniv.), Fatoş Tünay Yarman Vural (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Saklı Markov Model Karışımları için Spektral Öğrenme (291)
Yusuf Cem Sübakan (Boğaziçi üniv.), Oya Çeliktutan (Boğaziçi üniv.), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.), Bülent Sankur (Boğaziçi üniv.)
3. Hiperspektral Görüntülerin Özuzayda Yerel Ortak-değişinti Matrisleri Kullanılarak Bölütlenmesi (49)
Uğur Ergül (Yıldız Teknik üniv.), Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik üniv.)
4. İmza Tanıma Uygulaması için Çok Katmanlı Algılayıcıların Diferansiyel Gelişim Algoritması ile Eğitimi (59)
Ali Rıza Yılmaz (Yıldız Teknik üniv.), Oğuzhan Yavuz (Yıldız Teknik üniv.), Burcu Erkmen (Yıldız Teknik üniv.)
5. Yeni Bir Şekil Betimleyici: Kesişimlerin Tutarlılığı Histogramı (69)
Erdal Sivri (Orta Doğu Teknik üniv.), Sinan Kalkan (Orta Doğu Teknik üniv.)
Yeni Nesil İnsansız Araç Teknolojileri (Salon 5)
Uğur AYAN
1. Otonom İnsansız Hava Aracı Güzergah Planlaması (522)
Nuri Özalp (Hava Harp Okulu), Özgür Koray Şahingöz (Hava Harp Okulu), Uğur Ayan (Tübitak)
2. İnsansIz Hava AraÇlarI İÇİn En Çok Bİlgİnİn ToplanacaĞI 3b GÜzergah PlanlamasI (298)
Halit ERGEZER (Mikes Mikrodalga Sistemler A.ş), Kemal LEBLEBİCİOĞLU (Odtü)
3. Hava Platformundan Alınan İmgeler ile Nokta Konumlandırma (359)
Ali Can ARIK (Tübitak Sage), Haluk Erdem BİNGÖL (Tübitak Sage), Mehmet OCAKLI (Tübitak Sage)
4. İha'lar İçin Gürbüz Takip Denetçisi (386)
İlker Tanyer (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Enver Tatlıcıoğlu (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Erkan Zergeroğlu (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
5. Açısal Hız Ve İvme Uyarlamalı Durum Ve Yönelim Referans Sistemi (221)
Mehmet Erçin Özgeneci (Orta Doğu Teknik üniv.), Tolga Çiloğlu (Orta Doğu Teknik üniv.)
6. İnsansız Hava Aracı İçin Güdümleme Sistemi (254)
Ferhat Ucan (Tubitak Bilgem Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), Mesut Pak (Tubitak Bilgem Bilişim Teknolojileri Enstitüsü)
Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme 2 (Salon 6)
Bilge Günsel Kalyoncu
1. Deniz Kargaşası Bölgesinde Radar Tespitlerinin Uzamsal Nokta Süreç Özelliklerinin İncelenmesi (370)
Süleyman Baykut (Tübitak-bilgem-bte), Abdullah Himmet Özcan (Tübitak-bilgem-bte), Demet Sevil Armağan Şahinkaya (Tübitak-bilgem-bte), İlhan Kubilay Yalçın (Tübitak-bilgem-bte)
2. Rüzgar Türbinlerinin Radar Performansına Etkisi (387)
Sultan Aldırmaz (Tübitak), Uğur Saynak (Tübitak), Osman Karabayır (Tübitak), Ahmet Faruk Coşkun (Tübitak)
3. İnsan Mikro-dopplerinden Çikarilan Ozniteliklerin Karsilikli Bilgisi (392)
Bürkan TEKELİ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Sevgi Zübeyde GÜRBÜZ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Melda YÜKSEL (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
4. Verici Konumu Tespitinde Alıcı Dağılımının Konumlandırma Hatası Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (447)
Oğuzhan ÇAKIR (Karadeniz Teknik üniv.), İsmail KAYA (Karadeniz Teknik üniv.)
5. Sıkıştırılmış Algılama ile Darbe-doppler Radar Hedef Tespiti (451)
Oguzhan Teke (Bilkent Univ.), Ali Cafer Gurbuz (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Univ.), Orhan Arikan (Bilkent Univ.)
İmge İşleme 2 (Salon 7)
Gholamreza Anbarjafari
1. Grafik İşlem Birimi ile İmgelerin Paralel Olarak Bölütlenmesi (21)
Erdal Yenialp (Süleyman Demirel üniv.), Habil Kalkan (Süleyman Demirel üniv.)
2. Hareketli Kamerada Arka Plan Çıkarma (67)
Osman Topçu (Tübitak Uzay), Aslıhan Kalem (Bilkent üniv.), Ersin Esen (Tübitak Uzay)
3. Huffman Kodlama Ve Tekil Değer Ayrışımı Kullanarak Yitimli Tıbbi İmge Sıkıştırma (85)
Awwal Mohammed Rufai (Cyprus international University), Gholamreza Anbarjafari (Cyprus international University), Hasan Demirel (Eastern Mediterranean University)
4. Aradeğerleme Ve Ardından Geri İteratif Projeksiyon Kullanarak İmge Çözünürlüğü Geliştirme (86)
Pejman Rasti (Eastern Mediterranean University), Gholamreza Anbarjafari (Cyprus international University), Hasan Demirel (Cyprus international University)
5. Fındık Ve Antep Tipi Fıstık İçlerinin Çarpma Titreşim Analizi Kullanılarak Kabuk Parçalarından Ayrıştırılması (111)
Yusuf Hakan Habiboğlu (Bilkent üniv.), Ahmet Enis Çetin (Bilkent üniv.), Tom C. Pearson (Usda)
Kızılötesi Bandında İmge İşleme ve Uygulamaları 2 (Salon 8)
Tayfun AYTAÇ
1. Kızılötesi İmgeler için Dalgacık Katsayılarına Dayalı Dinamik Erim Sıkıştırma Tekniği (469)
Ali Onur Karalı (Tübitak Bilgem iltaren), Tayfun Aytaç (Tübitak Bilgem iltaren)
2. KızılÖtesi Suüstü Platform İmgeleri Seyrek Geri Çatımı İçin Veritabanına Dayalı Fourier Katsayısı Örnekleme (476)
Serdar Çakır (Tübitak Bilgem iltaren), Hande Üzeler (Tübitak Bilgem iltaren)
3. Tek Sezimcili Arama Başlıklarında Sıkıştırılmış Algılama Uygulamaları (489)
Hande Üzeler (Tübitak Bilgem iltaren), Serdar Çakır (Tübitak Bilgem iltaren)
4. Kızılötesi Videolarda Sıkıştırmalı Algılama ile Alev Tespiti (509)
Osman Günay (Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.ş.), A. Enis Çetin (Bilkent üniv.)
12:15-13:30 [25 Nisan 2013]
Öğle Arası (Acapulco Main Restaurant)
13:30-14:30 [25 Nisan 2013]
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Tülay Adalı'nın konuşması (Salon 1)
14:30-15:45 [25 Nisan 2013]
Bilgisayarla Görü 7 (Salon 1)
Nafiz ARICA
1. Renk Ve Derinlik Verisiyle Oda İmgelerinin 3 Boyutlu Uzaysal Düzeninin Çıkarılması (391)
Çağlar Yapıcılar (Deniz Harp Okulu), Nafiz ARICA (Deniz Harp Okulu)
2. Çok Modelli Görsel Lokalizasyon (400)
Kemal Egemen Özden (Bahçeşehir üniv.), Mehmet Tozlu (Avea iletişim), Salih Ergüt (Avea iletişim)
3. Stereo Eşleştirme Başarımının Kutuplanma İmgeleri Kullanılarak Arttırılması (163)
Şükrü Ozan (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Şevket Gümüştekin (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
4. Hava Araçları İçin Tel Ve Kablo Tespit Sistemi (183)
Ömer Emre YETGİN (Anadolu üniv.), Ömer Nezih GEREK (Anadolu üniv.)
5. Düzlemsel İşaretçiler İçin İzdüşümsel Çarpıklığın Nicelendirilmesi (222)
Burak Benligiray (Anadolu üniv.), Cihan Topal (Anadolu üniv.), Cüneyt Akınlar (Anadolu üniv.), Yakup Genç (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
İletişim Ağları 3 (Salon 2)
Hüseyin Ademgil
1. Tek Yönlü Bağlantı Tokalaşma Atlama Uzunluğunun Kablosuz Algılayıcı Ağ Yaşam Süresine Etkileri-effects Of Handshake Hop Length Of Unidirectional Links On The Lifetime Of Wireless Sensor Networks (70)
ANIL UFUK BATMAZ (Tobb Etu), BÜLENT TAVLI (Tobb Etu), DAVUT İNCEBACAK (Odtü), KEMAL BIÇAKCI (Tobb Etu)
2. Hücresel Ağlarda Arama Tutma Süresi Analizi (72)
saliha büyükçorak (istanbul Teknik üniv.), güven toprakkıran (istanbul Teknik üniv.), zeynep güneş karabulut kurt (istanbul Teknik üniv.)
3. Görevdeş Ağlarda Bir İtme/Çekme Tabanlı Canlı Video Akışlandırma Uygulaması için Parametre Analizi (79)
Yağız Kaymak (Ege üniv., Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Kemal Deniz Teket (Ege üniv., Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Müge Sayıt (Ege üniv., Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü)
4. İki-yönlü Röleleme Kanalında İşbirlikli Ağ Kodlamalı Tekrar Gönderim İsteği (99)
Raşit Tutgun (Hacettepe üniv.), Emre Aktaş (Hacettepe üniv.)
5. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi Eniyilemesi Ve Yerel Yönlendirme Ödünleşmesi (145)
Erkam Uzun (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Alper Aksaç (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Orkun Öztürk (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Hakan Ezgi Kızılöz (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Davut İncebacak (Orta Doğu Teknik üniv.), Bülent Tavlı (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Kemal Bıçakcı (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bioinformatik 2 (Salon 3)
Aydın Akan
1. Yeni Modifikasyonlar Kullanan Dtw Tabanlı Sinyal Hizalama Yöntemi (119)
Fethullah Karabiber (Yıldız Teknik üniv.), Muhammet Balcılar (Yıldız Teknik üniv.)
2. Yerel Kesirli Fourier Dönüşümü ile Aritmi Sınıflandırılması (137)
Erkan Uslu (Yıldız Teknik üniv.), Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik üniv.)
3. Eeg İşaretlerinin Görgül Kip Ayrışımı Ve Ortak Bilgi İle Analizi (142)
Ahmet Mert (Piri Reis üniv.), Aydın Akan (istanbul üniv.)
4. Kortikal Bir Ağ Modelinin çıkş Verisindeki Karmaşıklık Ve Uyumluluk Analizi (152)
Ramazan Tekin (Batman üniv.), M.Emin TAĞLUK (inönü üniv.), Ömer Faruk ERTUĞRUL (Batman üniv.), Necmettin SEZGİN (Batman üniv.)
5. Beyin Bilgisayar Arayüzü Sinyallerinden Öznitelik Çıkarmak için Uygun Ana Dalgacığın Belirlenmesi (161)
Önder Aydemir (Karadeniz Teknik üniv.), Temel Kayıkçıoğlu (Karadeniz Teknik üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 7 (Salon 4)
Hakan Altınçay
1. Ölçekten Bağımsız Siluet Öznitelikleri (77)
Erdem Akagündüz (Aselsan)
2. Çizge Gömme Ve Öbekleme Kullanarak Sınıf Temsilcisi Çıkarma (82)
Fahri Aydos (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), M. Fatih Demirci (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
3. Türkçe Arama Motoru Sonucu Kümeleme Çalışmaları (96)
Burak Dural (Yıldız Teknik üniv.), Banu Diri (Yıldız Teknik üniv.)
4. Döküman Vektörlerinin Doğrusal Bağlanım Kalıntısını Kullanarak Metin Sınıflandırma (100)
Hakan Altınçay (Doğu Akdeniz üniv.)
5. Meta Öğrenme ile Knn Parametre Seçimi (178)
Zeynep Banu Özger (Yıldız Teknik üniv.), Mehmet Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik üniv.)
Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları - Prof. Dr. Levent Akın'ın konuşması (Salon 5)
Veysel Gazi
1. Slam Probleminin Çözümünde Kare Kök Kokusuz Süzgeç Tabanlı Fastslam Yaklaşımı (150)
Haydar Ankışhan (Başkent üniv.), Fikret Arı (Ankara üniv.)
2. Kapalı Ortamlarda Topolojik Haritalamada Gözetimli Öznitelik (518)
Nezih Ergin Özkucur (Boğaziçi üniv.), H. Levent Akın (Boğaziçi üniv.)
3. Fiziksel İnsan-robot Etkileşiminde Kuvvet Aracılığıyla Rol Paylaşımı (521)
Ayse Küçükyılmaz (Koç üniv.), T. Metin Sezgin (Koç üniv.), Cagatay Basdogan (Koç üniv.)
4. Değişken Sönümlenme Katsayısı ile Tek Bacaklı Koşma Kontrolü (520)
Görkem Seçer (Orta Doğu Teknik üniv.), Uluç Saranlı (Orta Doğu Teknik üniv.)
Uzaktan Algılama Görüntü İşleme (Salon 6)
Kadim Taşdemir
1. Uydu Görünütülerinde Görsel Dikkat Kullanarak Uçak Bölgelerinin Tespiti (513)
Gülşah Tümüklü Özyer (Orta Doğu Teknik üniv.), Fatoş T. Yarman Vural (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Hiperspektral Sınıflandırma Algoritmalarına Öğrenme Verisi Seçiminin Etkileri (273)
Okan Bilge Özdemir (Orta Doğu Teknik üniv.), Yasemin Yardımcı Çetin (Orta Doğu Teknik üniv.)
3. Uzaktan Algı Görüntülerini Öbeklemek İçin Yerel Yoğunluk Bazlı Benzerlik Kriteri (89)
Kadim Taşdemir (Ulusulararası Antalya Univ.)
4. Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Biçimbilimsel Doku Betimleyicileri ile Erişimi (171)
Erchan Aptoula (Okan üniv.), Semih Korkmaz (Okan üniv.)
5. Hiperspektral Görüntüler için Anomali Ve Homojen Bölge Gözeten Son Eleman Çıkarımı (231)
Alp Ertürk (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Davut Çeşmeci (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Deniz Gerçek (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Mehmet Kemal Güllü (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis))
İmge İşleme 3 (Salon 7)
Aykut Hocanın
1. Güç Kalitesi Bozucularının S-dönüşümü Ve Görüntü İşleme Tekniklerine Dayalı Olarak Sınıflandırılması (278)
Murat Uyar (Siirt üniv.), Yılmaz Kaya (Siirt üniv.), Musa Ataş (Siirt üniv.)
2. Intelligent Recognition Of Emotional Expressions in 3d Face Images (167)
Prof. Dr. Adnan Khashman (Near East University), Fatma Ozar Conkbayir (Near East University)
3. Two Dimensional Zero-attracting Variable Step-size Lms Algorithm For Sparse System identification (188)
Mohammad N. S. Jahromi (Dau), Aykut Hocanin (Dau), Osman Kukrer (Dau), Mohammad Shukri Salman (Mevlana Univ.)
4. Sİmetrİ TabanlI 3b YÜz Bulma (209)
Göksel Günlü (Turgut Ozal Univ.), Hasan Sakir Bilge (Gazi üniv.)
5. Image Inpainting Via Singular Value Thresholding (238)
S.Faegheh Yeganli (Eastern Mediterranean University), Runyi Yu (Eastern Mediterranean University)
Gömülü Sistemler ve Sinyal İşleme 1 (Salon 8)
Gözde Bozdağ Akar/Oğuzhan Urhan
1. Fpga TabanlI Özyİnelemelİ Ve Özyİnelemesİz SayIsal Fİltrelerİn DonanIm Malİyetİ Ve BaŞarIm Analİzİ (43)
Mehmet Burak Aykenar (Roketsan)
2. ismote: Kablosuz Vücut Alan Ağları İçin Gezgin Algılayıcı Ve Eyleyici Düğüm Tasarımı (307)
İsmail Kırbaş (Sakarya üniv.), Alper Karahan (Kocaeli üniv.), Abdullah Sevin (Sakarya üniv.), Cüneyt Bayılmış (Sakarya üniv.)
3. Haberleşme S/a Dönüştürücüleri için Sayısal Ara Değerleme Ve Modülasyon Sistemi Tasarımı (91)
Gürer Özbek (istanbul Teknik üniv.), Türker Küyel (istanbul Teknik üniv.)
4. Fpga Üzerinde Gerçek Zamanlı Trafik İşareti Bulma Ve Tanımlama (186)
Hüseyin Yalçın (Odtü), Hasan Irmak (Odtü), Mehmet Mete Bulut (Odtü), Gözde Bozdağı Akar (Odtü)
5. Dct Tanım Kümesindeki Damgalama İşlemleri için Yazılım/donanım Ortaklı Sistem Tasarımı (241)
Ahmet Turan Erozan (istanbul Teknik üniv.), Subutay Giray Başkır (istanbul Teknik üniv.), Berna Örs (istanbul Teknik üniv.)
Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 1 (Salon 9)
Tolga Ciloglu
1. Çok Tanımlı Kodlamanın Aac`e Uygulanması (525)
Hüseyin Öztoprak (Uluslararası Kıbrıs üniv.), Ahmet Kondoz (Surrey üniv.)
2. GerÇek ZamanlI Ses Komut TanIma Sİstemİ Kullanan Seyİr Otopİlotu (33)
HÜSEYİN KÜRŞAT TEZER (Deniz Harp Okulu), MUSTAFA YAĞIMLI (Deniz Harp Okulu)
3. Nearest Neighbor Approach in Speaker Adaptation For Hmm-based Speech Synthesis (66)
Amir Mohammadi (Ozyegin University), Cenk Demiroglu (Ozyegin University)
4. Spektral Ve Harmonik Özniteliklerinin Birlikte Kullanımı ile Çevresel Ses Sınıflandırması (80)
Çiğdem OKUYUCU (Philips Medical Systems), Mustafa SERT (Başkent üniv.), Adnan YAZICI (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Konuşma için Etkileşimli Kaynak Modelleme (361)
Turgay Koç (Odtü Elektrik-elektronik Mühendisliği), Tolga Çiloğlu (Odtü Elektrik-elektronik Mühendisliği)
15:45-16:00 [25 Nisan 2013]
Kahve Molası 2 (Foyer)
16:00-17:15 [25 Nisan 2013]
İnsan Makine Etkieşimi (Salon 1)
Ziya Telatar
1. Eğiticili Ve Geleneksel Terim Ağırlıklandırma Yöntemleriyle Duygu Analizi (116)
Mahmut Çetin (Yıldız Teknik üniv.), Mehmet Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik üniv.)
2. Durağan imgelerden insan Eylemi Tespiti (124)
Mert Kılıçkaya (Ankara üniv.), Ziya Telatar (Ankara üniv.)
3. Derinlik Bilgisi Kullanarak İnsan Hareketlerinin Tanınması (155)
Ali Seydi Keçeli (Hacettepe üniv.), Ahmet Burak Can (Hacettepe üniv.)
4. Temel Bileşenler Analizi ile Sınıflandırılan El Mimiklerinin Akışkan Parçacıkları ile Taklit Edilmesi (196)
Umut Tilki (Orta Doğu Teknik üniv.), İsmet Erkmen (Orta Doğu Teknik üniv.), Aydan M. Erkmen (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Göz İzleme Teknolojisini Kullanarak Ortak Tarama Güzergâhı Belirleyen Algoritmaların Analizi (470)
Şükrü Eraslan (Orta Doğu Teknik üniv. Kuzey Kıbrıs Kampusu Ve Manchester üniv.), Yeliz Yeşilada (Orta Doğu Teknik üniv. Kuzey Kıbrıs Kampusu), Simon Harper (Manchester üniv.)
İletişim Kuramı 3 (Salon 2)
Güneş Karabulut Kurt
1. Çoklu Yönlendirme Konfigürasyonlarının Performans Değerlendirmesi (306)
Selçuk Cevher (Karadeniz Teknik üniv. Bilgisayar Müh. Bölümü), Mustafa Ulutaş (Karadeniz Teknik üniv. Bilgisayar Müh. Bölümü), İbrahim Hökelek (Tübitak Bilgem)
2. Yaklaşık Birleşik Sönümleme Etkisi Altında Efektif Kapasite İncelemesi (76)
Suat Aksu (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.)
3. SbÇe Ve KbÇe Sistemlerinde Kapasite Ve Performans Karşılaştırması (122)
Osman Soykalan (Daü), Ahmet Rizaner (Daü), Ali Hakan Ulusoy (Daü)
4. Yapay Gürültünün Fiziksel Katman Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Analizi (430)
Özge Cepheli (istanbul Teknik üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul Teknik üniv.)
5. Çöz Ve İlet Tabanlı Röle Seçimli İşbirlikli Sistemlerin Hata Performans Analizi (199)
Ayşe İpek Akın (Yıldız Teknik üniv.), Hacı İlhan (Yıldız Teknik üniv.), Özgür Özdemir (Selçuk üniv.)
Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bioinformatik 3 (Salon 3)
Mehmet Emin Tağluk
1. Uyku Eeg’sinin Kekkr Yöntemi Kullanarak Hızlı Ve Yüksek Doğrulukta Sınıflandırılması (268)
Kübra Eroğlu (Karadeniz Teknik üniv.), Masoud Maleki (Karadeniz Teknik üniv.), Temel Kayıkçıoğlu (Karadeniz Teknik üniv.)
2. K-en Yakın Komşu Algoritması Ve Destek Vektör Makinesi Yöntemleri İle Emg İşaretlerinin Sınıflandırılması (187)
Hanife Küçük (Ondokuz Mayıs üniv.), Cengiz Tepe (Ondokuz Mayıs üniv.), İlyas Eminoğlu (Ondokuz Mayıs üniv.)
3. Emg Sinyallerinin Aşırı Öğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması (217)
Ömer Faruk ERTUĞRUL (Batman üniv.), M. Emin TAĞLUK (Malatya üniv.), Yılmaz KAYA (Siirt üniv.), Ramazan TEKİN (Batman üniv.)
4. Epileptik Eeg İşaretlerinin İkiz-spektrum Analizi (229)
Necmettin Sezgin (Batman üniv.), M.Emin Tağluk (inönü üniv.), Ö.Faruk Ertuğrul (Batman üniv.), Yılmaz Kaya (Siirt üniv.)
5. Deneysel Epilepsi ile Elde Edilen Ecog İşaretlerinden Epileptik Nöbetin Algılanması (243)
Funda Kutlu (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Cemal Köse (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Örüntü ve Nesne Tanıma 8 (Salon 4)
Müjdat Çetin
1. Labeling Of Faces in Personal Photo Albums (129)
UTKU CAN YÜCEL (Bilkent üniv.), BURAK UZUN (Bilkent üniv.), Emre ŞENER (), İBRAHİM BÜYÜKGEBİZ (Bilkent üniv.), SERCAN AKSOY (Bilkent üniv.), PINAR DUYGULU ŞAHİN (Bilkent üniv.)
2. Simülatör Görüntüleri Üzerinden Trafik Plaka Kodlarının Bayesçi Yakla ̧ Sımla Sezimi (402)
Mahmut Cenk Efeler (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Mustafa A. Altınkaya (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Şevket Gümüştekin (izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
3. Parmak İzi Boğumu Tabanlı Skor Katştırması (148)
Berkay Topçu (Tübitak - Bilgem - Uekae), Mehmet Kayaoğlu (Tübitak - Bilgem - Uekae), Umut Uludağ (Tübitak - Bilgem - Uekae)
4. Kuantum Mekaniği Temelli Özişler Nesne Çıkarımı (151)
Çağlar Aytekin (Orta Doğu Teknik üniv.), Serkan Kiranyaz (Tampere University Of Technology), Moncef Gabbouj (Tampere University Of Technology)
5. Yapay Sinir Ağlarıyla Dudak Şekillerinden Otomatik Duygusal İfade Analizi (157)
Betül Akkoç (Selçuk üniv.), Erkan Ülker (Selçuk üniv.), Ahmet Arslan (Selçuk üniv.)
Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları 2 - Yrd. Doç. Dr. Erhan Öztop'un konuşması (Salon 5)
Levent Akın
1. Çözüm Kümesi Programlama Kullanarak Ortaklaşa Ev İçi Hizmet (499)
Erdi Aker (Sabancı üniv.), Volkan Patoğlu (Sabancı üniv.), Esra Erdem (Sabancı üniv.)
2. Hanoi Kulesi’nin Robotlarla Çözümü için Nedensel Akıl Yürütme, İcra Ve İcra Takibi Çerçevesi (503)
Giray Havur (Sabancı üniv.), Kadir Haspalamutgil (Sabancı üniv.), Can Palaz (Sabancı üniv.), Volkan Patoğlu (Sabancı üniv.), Esra Erdem (Sabancı üniv.)
3. Öğrenilmiş Alt-hedef Davranışlarının Aktarımı ile Pekiştirmeli Öğrenmenin Robot Navigasyonunda Uygulanması (508)
Barış Gökçe (Boğaziçi üniv.), H. Levent Akın (Boğaziçi üniv.)
4. Bba TabanlI Üst Uzuv Rehabİlİtasyon Sİstemİnİn Sonsal OlasIlIk DeĞerlerİ KullanIlarak KontrolÜ (228)
Ela Koyaş (Sabancı üniv.), Mine Saraç (Sabancı üniv.), Ahmetcan Erdoğan (Sabancı üniv.), Müjdat Çetin (Sabancı üniv.), Volkan Patoğlu (Sabancı üniv.)
Uzaktan Algılama Görüntü İşleme 2 (Salon 6)
Kadim Taşdemir
1. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Bulut Tespiti (422)
Emre Başeski (Havelsan A.ş.), Çağlar Şenaras (Havelsan A.ş.)
2. Uzaktan AlgIlama GÖrÜntÜlerİnde ErİŞİm İÇİn Uzamsal Bİr Verİ Modelİ (424)
Hüseyin Gökhan Akçay (Bilkent üniv.), Selim Aksoy (Bilkent üniv.)
3. Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma (433)
Mustafa Teke (Tübitak Uzay), Ufuk Sakarya (Tübitak Uzay)
4. Hiperspektral Görüntüler ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerin Spektral Katışım Temelli Kaynaştırılması (450)
Deniz Gerçek (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Davut Çeşmeci (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), M. Kemal Güllü (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Alp Ertürk (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis))
5. Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasında Katışım Temelli Kaynaştırma (458)
Davut ÇEŞMECİ (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Deniz GERÇEK (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Mehmet Kemal GÜLLÜ (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Alp ERTÜRK (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis)), Sarp ERTÜRK (Kocaeli üniv. işaret Ve Görüntü işleme Laboratuvarı (kulis))
İmge İşleme 4 (Salon 7)
Enis Çetin
1. Düzey Kümelerini Kullanarak Renkli İmge Bölütleme (284)
Bekir Dizdaroğlu (Ktü)
2. Yönlendirilebilir Süzgeçlerin Karmaşık Çözümlemesi (285)
Bekir Dizdaroğlu (Ktü)
3. Plaka Yeri Saptama Ve Karakterlerinin Bölütlendirilmesi (286)
Birkan Dağdeviren (Atılım üniv.), Göktuğ Kaynaköz (Atılım üniv.), Hakan Tora (Atılım üniv.)
4. Uydu Görüntülerinden Yapılandırılmamış Yolların İkili Görüntü Bölütlemesi Kullanılarak Bulunması (288)
Matin Ghaziani (Orta Doğu Teknik üniv.), Yaser Mohamadi (Orta Doğu Teknik üniv.), A. Bugra Koku (Orta Doğu Teknik üniv.), Erhan Ilhan Konukseven (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. Gauss OlabIlIrlIk DegerlerIne DayalI Goruntu HIstogramI EsIkleme Image HIstogram ThresholdIng UsIng GaussIan Kernel DensIty EstImatIon* (englIsh) (292)
Alexander Suhre (), A. Enis Cetin ()
Gömülü Sistemler ve Sinyal İşleme 2 (Salon 8)
Oğuzhan Urhan
1. Fpga Tabanlı Gerçek Zamanlı Video Bozunum Düzeltme (340)
Erkan Yavuz (Aselsan A.ş.), İsmail Özsaraç (Aselsan A.ş.), Fatih Karakuş (Aselsan A.ş.)
2. Güvenli Bir RfId Protokolünün Gerçeklenmesi (394)
Subutay Giray Başkır (istanbul Teknik üniv.), Berna Örs (istanbul Teknik üniv.)
3. Gömülü Sistemler için Hızlı Ve Hassas Bir Hareket Belirleme Algoritması (413)
Necati Cihan Camgöz (Yıldız Teknik üniv.), Z. Cihan Tayşi (Yıldız Teknik üniv.), M. Amaç Güvensan (Yıldız Teknik üniv.), M. Elif Karslıgil (Yıldız Teknik üniv.), A. Gökhan Yavuz (Yıldız Teknik üniv.)
4. Ampirik Kip Ayrışımı Yönteminin Apkd Kullanılarak Tek Yonga Üzerinde Gerçeklenmesi (420)
İHSAN KÖSE (Kocaeli üniv.), ANIL ÇELEBİ (Kocaeli üniv.)
5. Fpga Tabanlı Ofdm Modem Mimarisi üzerinde Sayı Formatlarının Karşılaştırılması (435)
Suhap Şahin (Kocaeli üniv.), Adnan Kavak (Kocaeli üniv.), Mehmet Ali Çavuşlu (Koçbilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.)
Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 2 (Salon 9)
Rıfat Hacıoğlu
1. Belirlenimci Benzerlik Yöntemlerine Dayalı Model Tabanlı Ses Dizisi Hizalaması (281)
Doğaç Başaran (Boğaziçi üniv.), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.), Emin Anarım (Boğaziçi üniv.)
2. Araçlarda Eller Serbest Sesli Haberleşme İçin Uyarlamalı Eko Ve Gürültü Yok Etme (132)
Tuğba Özge ONUR (Bülent Ecevit üniv. Mühendislik Fakültesi), Rıfat HACIOĞLU (Bülent Ecevit üniv. Mühendislik Fakültesi)
3. Kaotİk Ses Özellİklerİ İle Uyku Apnesİnİn Tespİtİ (139)
Merve Kızılkaya (Ankara üniv.), Fikret Arı (Ankara üniv.), Doğan Deniz Demirgüneş (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
4. İnsan Sesinden Duygu Çıkarma (140)
Cevahir Parlak (Yıldız Teknik üniv.), Banu Diri (Yıldız Teknik üniv.)
5. Ses Üzerindeki Kodlama İzlerinin Tespiti İçin Yöntemler (206)
Samet Hiçsönmez (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Erkam Uzun (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Hüsrev Taha Sencar (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
17:15-18:30 [25 Nisan 2013]
Sinyal İmge Elde Etme ve Oluşturma (Salon 1)
Muhittin Gökmen
1. Deniz Taşıtlarından Yayılan Sualtı Akustik Tonların Benzetimi Ve Kestirimi (299)
Serdar Özen (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.), Mehmet Öner (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.), Mehmet Ali Çavuşlu (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.), Ahmet Ceyhun İlgüy (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.), Önder Tatar (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.), Yaşar Hakan Başaran (Koç Bilgi Ve Savunma Teknolojileri A.ş.)
2. Sıkıştırmalı Algılama ile Ayrıklık Haritalarının Kestirimi (357)
Seçil Öztürk (Boğaziçi üniv.), Bülent Sankur (Boğaziçi üniv.)
3. SInIflandIrIcI TopluluklarInIn GÜrÜltÜlÜ Verİlere KarŞI GÜrbÜzlÜĞÜnÜn DeĞerlendİrİlmesİ (434)
Abdülkadir Albayrak (Yıldız Teknik üniv.), M.Özgür Cingiz (Yıldız Teknik üniv.), Mehmet Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik üniv.)
4. Genişletilmiş Kalman Süzgeci Kullanarak Düzlemsel Sahnelerde Video Mozaikleme (465)
Emrecan BATI (Odtu Elektrik Ve Elektronik Muhendisligi), Yeti Ziya Gürbüz (Odtu Elektrik Ve Elektronik Muhendisligi), A. Aydın Alatan (Odtu Elektrik Ve Elektronik Muhendisligi)
5. Gözü-kapalı Simge Hızı Kestirimine İlişkin Bir Deneysel Çalışma (252)
AHMET GÜNER (Ktü), İSMAİL KAYA (Ktü)
İletişim Ağları 4 (Salon 2)
Erhan İnce
1. Orman Yangını Tespiti Amaçlı Heterojen Kablosuz Algılayıcı Ağların Başarım Değerlendirmesi (368)
Can Tunca (Bogazici University), Sinan Isik (Bogazici University), Mehmet Yunus Donmez (Bogazici University), Cem Ersoy (Bogazici University)
2. Priority-aware Downlink Frame Packing Algorithm For Ofdma-based Mobile Wireless Systems (136)
Keivan Bahmani (Daü), Erhan İnce (Daü), Doğu Arifler (Daü)
3. Ieee 802.15.4a Tabanlı Kablosuz Sensör Ağlarında Birincil Kullanıcı Algılaması (138)
Yağmur Sabucu (Kadir Has üniv.), Serhat Erküçük (Kadir Has üniv.)
4. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Atlama Sayısının Kısıtlanmasının Yaşam Süresi Üzerine Etkisi (423)
Murat TEMİZ (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.), Bülent TAVLI (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
5. Hücresel Ağlarda Hızlı Ve Yavaş Sönümlenmeli Girişimin Belirlenmesi (204)
Ali Boyacı (istanbul Ticaret üniv.), Serhan Yarkan (istanbul Ticaret üniv.), Abdül Halim Zaim (istanbul Ticaret üniv.)
Biyomedikal Sinyal İşleme ve Bioinformatik 4 (Salon 3)
Mehmet Serkan Apaydın
1. Distinguishing The Type Of Noe For Nmr Protein Structure-based Assignments (300)
Murodzhon Akhmedov (Sabanci University), Bülent Çatay (Sabanci University), Mehmet Serkan Apaydın (istanbul şehir University)
2. Retina Damar Görüntülerinde Tipik Noktaların Bulanık Rbf Modeliyle Çıkarsanması (337)
Cemre Candemir (Ege üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Cihat Çetinkaya (Ege üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Onur Kılınççeker (University Of Paderborn), Muhammed Cinsdikici (Ege üniv. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü)
3. Viral Yerleşim Bölgelerindeki Karakteristiğin Sınıflandırma Başarımına Etkisi (338)
Ergün Gümüş (istanbul üniv.), Olcay Kurşun (istanbul üniv.), Ahmet Sertbaş (istanbul üniv.)
4. Gen ifadelerinde Öz Nitelik Seçimi Ve Boyut İndirgeme (431)
Mahmut KAYA (Gazi üniv., Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği), Hasan Şakir BİLGE (Gazi üniv., Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği), Oktay YILDIZ (Gazi üniv., Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği)
5. Abdominal Organların Sınıflama Tabanlı Bölütlenmesinde Mesafe Dönüşümünün Etkisi (466)
Eşref Selvi (Dokuz Eylül üniv.), Merve Özdemir (Dokuz Eylül üniv.), Alper Selver (Dokuz Eylül üniv.)
Örüntü ve Nesne Tanıma 9 (Salon 4)
Murat Uyar
1. Facebook Yorumlarının Analiziyle Cinsiyet, Yaş Ve Eğitim Düzeyi Belirleme (93)
Masoud Talebi (Karadeniz Teknik üniv.), Cemal Köse (Karadeniz Teknik üniv.)
2. Frontal imgelerden Otomatik Yüz Tanıma (160)
Hasan Serhan Yavuz (Eskişehir Osmangazi üniv.), Hakan Çevikalp (Eskişehir Osmangazi üniv.), Rıfat Edizkan (Eskişehir Osmangazi üniv.)
3. Çember İzdüşüm Tekniğine Dayalı Etkili Bir Dönme-bağımsız Öznitelik Çıkarımı Yöntemi (176)
Musa Ataş (Siirt üniv.), Yılmaz Kaya (Siirt üniv.), Murat Uyar (Siirt üniv.)
4. Hiperspektral Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi (442)
Ali Ömer Kozal (Tübitak Uzay), Mustafa Teke (Tübitak Uzay), Hakkı Alparslan Ilgın (Ankara üniv. Elektrik-elektronik Mühendisliği)
5. Anlamlı Noktalar ile Kontur Betimlenmesi (245)
Zuhal Kurt (Eskişehir Osmangazi üniv.), kemal özkan (Eskişehir Osmangazi üniv.)
Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları 3 - Prof. Dr. Veysel Gazi'nin konuşması (Salon 5)
Erhan Öztop
1. İnsan Vücut Duruşlarının Akışkan Tabanlı Bir Denetleyici Kullanılarak Taklit Edilmesi (198)
Umut Tilki (Orta Doğu Teknik üniv.), İsmet Erkmen (Orta Doğu Teknik üniv.), Aydan M. Erkmen (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Egzersiz Eğitmeni Robotu için Hareket Takliti (514)
Binnur Görer (Boğaziçi üniv.), Albert Ali Salah (Boğaziçi üniv.), H.Levent Akın (Boğaziçi üniversites)
3. Bilişsel Fabrikalarda Birden Fazla Robot Takımı için Eniyileştirilmiş Ayrıştırılabilir Plan Hesaplanması (502)
Zeynep Gözen Sarıbatur (Sabancı üniv.), Peter Schüller (Sabancı üniv.), Volkan Patoğlu (Sabancı üniv.), Esra Erdem (Sabancı üniv.)
4. Bilişsel Robotlarda Deneyimsel Öğrenme (496)
Sertaç Karapınar (istanbul Teknik üniv.), Mustafa Ersen (istanbul Teknik üniv.), Melis Kapotoğlu (istanbul Teknik üniv.), Petek Yıldız (istanbul Teknik üniv.), Sanem Sarıel Talay (istanbul Teknik üniv.), Hulya Yalcin (istanbul Teknik üniv.)
5. Sağlarlık ile Fiiller, İsimler Ve Sıfatların İlişkilendirilmesi (505)
Sinan Kalkan (Orta Doğu Teknik üniv.), Onur Yürüten (Orta Doğu Teknik üniv.), Erol Şahin (Orta Doğu Teknik üniv.)
Uzaktan Algılama Görüntü İşleme 3 (Salon 6)
Kadim Taşdemir
1. Uzaktan Algılama için Evrişimsel Oto-kodlayıcılar ile Betimleme Öğrenme (483)
Orhan FIRAT (Orta Doğu Teknik üniv.), Fatoş Tünay Yarman Vural (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Sar Görüntülerinde Etkileşimli Gemi Bölütleme (486)
Emre Akyılmaz (Sdt-uzay Ve Savunma Teknolojileri), Can Demirkesen (Sdt-uzay Ve Savunma Teknolojileri), Fatih Nar (Sdt-uzay Ve Savunma Teknolojileri), Osman Erman Okman (Sdt-uzay Ve Savunma Teknolojileri), Müjdat Çetin (Sabancı üniv.)
3. Koşullu Rasgele Alanlarla Bağlamsal Hedef Tanıma (495)
Gülcan Can (Orta Doğu Teknik üniv.), Orhan Fırat (Orta Doğu Teknik üniv.), Fatoş T. Yarman Vural (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. Yüksek Çözünürlüklü Multispektral İmgelerde Otomatik Su Kanalı Tespiti (498)
Ekin Gedik (Orta Doğu Teknik üniv.), Umut Çınar (Orta Doğu Teknik üniv.), Ersin Karaman (Orta Doğu Teknik üniv.), Yasemin Yardımcı (Orta Doğu Teknik üniv.), Uğur Halıcı (Orta Doğu Teknik üniv.), Kubilay Pakin (Aselsan), Hamza Ergezer (Aselsan)
İmge İşleme 5 (Salon 7)
Sarp Ertürk
1. Geometrik Tutarlılık ile Geliştirilmiş Görsel Resim Arama (295)
Savaş Özkan (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Ersin Esen (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Gözde Bozdağı Akar (Ortadoğu Teknik üniv.)
2. Kullanıcı Etkilesimli Stereo Görüntü Tekrar Hedeflenmesi (315)
H. Emrah Tasli (Orta Dogu Teknik Univ.), Theo Gevers (Amsterdam Univ.), A. Aydin Alatan (Orta Dogu Teknik Univ.)
3. Gabor Dalgacık Dünüşümü Kullanarak Avuç İçi Tanıma (332)
Abidin Çalışkan (Batman üniv.), Burhan Ergen (Fırat üniv.)
4. Sisten Bozulmuş İmgelerde Ampirik Kip Ayrışımına Dayalı İyileştirme (358)
Aysun Taşyapı Çelebi (Kocaeli üniv.), M. Kemal Güllü (Kocaeli üniv.), Sarp Ertürk (Kocaeli üniv.)
5. Adaptif Dalgacık Eşikleme Yöntemiyle Görüntü İyileştirme (371)
Mehmet Can Erdem (Ankara üniv.), Ziya Telatar (Ankara üniv.), Mustafa Doğan (Doğuş üniv.)
Gömülü Sistemler ve Sinyal İşleme 3 (Salon 8)
Oğuzhan Urhan
1. Hiyerarşik İki Boyutlu Hızlı Ampirik Kip Ayrışımı Ve Donanım Mimarisi (512)
Serkan Semiz (Tübitak Uekae), Anıl Çelebi (Kocaeli üniv.), Oğuzhan Urhan (Kocaeli üniv.)
2. Stereo Görüntülerde Derinlik Tabanlı Keskinlik Ve Zıtlık İyileştirme Uygulaması (517)
Burak Gövem (Vestel), Murat Sayınta (Vestel), Eren Somçağ (Vestel), Faruk Dönmez (Vestel)
3. İnce Çekilebilir Dizinler için Bir Gömülü Yönelim Kestirim Birimi (510)
B. Gürkan Bayramcık (Sualtı Sistemleri Teknoloji Geliştirme San.tic. Ltd. şti.), Oğuzhan Urhan (Kocaeli üniv.)
4. Matlab Simulink ile Fırçasız Da Motor İçin Kaskad Kontrolcü Tasarımı Ve Mcu İmplementasyonu (511)
Umut KARAPINAR (Roketsan), Zafer ESEN (Roketsan), Murat ŞAHİN (Roketsan), Furkan KANBUROĞLU (Roketsan)
Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 3 (Salon 9)
Hüseyin Öztoprak
1. Müzik Ve Konuşma İşaretlerinin Sınıflandırılması için Kullanılan Özniteliklerin Etkinlik Analizi (290)
Esen Özbayramoğlu (Odtü), Ahmet Coşar (Odtü), Adnan Yazıcı (Odtü)
2. Ardışık Ses Parçalarını Eşleştirme Amaçlı İzgesel Uzaklık Ölçütleri (303)
Eren Akdemir (Aselsan inc.)
3. Konusma Ritmi Surumlu Jest Animasyonu (304)
Elif Bozkurt (Koc Univ.), Engin Erzin (Koc Univ.), Yucel Yemez (Koc Univ.)
4. Ses Kaynağından Konuşmacı Cinsiyetinin Belirlenmesi (369)
Ergün Yücesoy (Ordu üniv.), Vasif V.Nabiyev (Ktü)
5. Müfredat Tabanlı Ayırıcı Dil Modeli Eğitimi (395)
Erinç Dikici (Boğaziçi üniv.), Murat Saraçlar (Boğaziçi üniv.)
18:30-19:15 [25 Nisan 2013]
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları: Dr. Ersin Elbaşı'nın konuşması (Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu)
19:45-22:30 [25 Nisan 2013]
Gala Yemeği (Salon 1)
26 Nisan 2013, Cuma
8:30-9:45 [26 Nisan 2013]
Video ve İmge İşleme -1 (Salon 1)
Hasan Fehmi Ateş
1. Güvenlik Kamerası Videolarında Hareket Tanıma için Cuboid Ve Tracklet Özniteliklerinin Karşılaştırılması (37)
Ulya Bayram (Orta Doğu Teknik üniv.), İlkay Ulusoy (Orta Doğu Teknik üniv.), Nihan Kesim Çiçekli (Orta Doğu Teknik üniv.)
2. Video Poster Oluşturma (333)
Savaş Özkan (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Odtü Elektrik Elektronik Mühendisliği), İlkay Atıl (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Odtü Bilgisayar Mühendisliği), Ersin Esen (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Medeni Soysal (Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
3. Hareket Halindeki Araçların Sınıflandırılması (363)
Demet Duman (Aselsan), Gözde Bozdağı Akar (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. H.264 Standardı için Süper-çözünürlük Tabanlı Kodlama Yaklaşımı (118)
Hasan Fehmi Ateş (işık üniv.)
5. Kodlama Tabanlı Bozulmalar Üzerine Uzam-zamansal Referanssız Video Kalite Değerlendirme Modeli (181)
Emin Zerman (Orta Doğu Teknik üniv.), Gözde Bozdağı Akar (Orta Doğu Teknik üniv.), Barış Konuk (Aselsan A.ş.), Gökçe Nur (Kırıkkale üniv.)
Telsiz İletişim 2 (Salon 2)
Mehmet Toycan
1. Küçük Boyutta Uydular İçin Uhf Güç Kuvvetlendirici Tasarımı (34)
Mehmet Duman (istanbul Teknik üniv.), Bülent Yağcı (istanbul Teknik üniv.)
2. Görgül Kip Ayrışımı Ve Bağıl Entropi Kullanılarak Spektrum Algılama (54)
Cengiz Bektaş (istanbul Teknik üniv.), Aydın Akan (istanbul üniv.), Sedef Kent (istanbul Teknik üniv.), Süleyman Baykut (Tübitak)
3. Ddos Saldırılarının Trafik Özellikleri Üzerindeki Etkisi (372)
derya erhan (Boğaziçi üniv.), Güneş Karabulut Kurt (istanbul üniv.), Emin Anarım (Boğaziçi üniv.), Rabun Koşar (Boğaziçi ünivertisesi)
4. Makine Öğrenmesi Tabanlı Ip Trafik Sınıflandırılması (411)
Z. Cihan TAYŞİ (Yıldız Teknik üniv.), M. Elif KARSLIGİL (Yıldız Teknik üniv.), A. Gökhan YAVUZ (Yıldız Teknik üniv.), Reşit ŞAHİN (inforcept iletişim Teknolojileri)
5. Seçmeli Birleştirme Alıcı Anten Çeşitleme ile Bilişsel Radyo için Spektrum Algılama (235)
Mustafa Namdar (Yıldız Teknik üniv.), Hacı İlhan (Yıldız Teknik üniv.), Lütfiye Durak Ata (Yıldız Teknik üniv.)
Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme 1 (Salon 3)
Erbuğ Çelebi
1. Çevrimiçi Servisler için Ayrışım Tabanlı Tavsiye Sistemi (260)
Umut Şimşekli (Boğaziçi üniv.), Tolga Birdal (Gravi Bilişim Teknolojileri), Emre Koç (Gravi Bilişim Teknolojileri), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi üniv.)
2. Stereo Görüntü ile Kendi Kendine Öğrenen Yol Saptama (263)
Kadri Bugra Ozutemiz (Orta Dogu Teknik Univ.), Akif Hacinecipoglu (Orta Dogu Teknik Univ.), Ahmet Bugra Koku (Orta Dogu Teknik Univ.), Erhan Ilhan Konukseven (Orta Dogu Teknik Univ.)
3. K-nn Sınıflandırma Algoritmasında Optimum K Değerinin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Yöntem (274)
Masoud Maleki (Karadeniz Teknik üniv.), Kübra Eroğlu (Karadeniz Teknik üniv.), Önder Aydemir (Karadeniz Teknik üniv.), Negin Manshoori (Karadeniz Teknik üniv.), Temel Kayıkçioğlu (Karadeni Teknik üniv.)
4. Beklenti-enbüyütme ile Daha İyileştirilmiş Yarı-güdümlü Öğrenme (320)
Bilge Karaçalı (izmir Yüksek Teknnoloji Enstitüsü)
5. Cfo’lu Sinyallerin Yüksek Dereceli İstatistiklerini Ve İşaret Yıldız Kümesi Histogramlarını Kullanan Yeni Bir Otomatik Modülasyon Sınıflandırıcı Yöntemi (382)
AHMET GÜNER (Ktü), İSMAİL KAYA (Ktü)
Örüntü ve Nesne Tanıma 10 (Salon 4)
Mustafa Altınkaya
1. Çok Ölçekli Yerel İkili Örüntüler ile Kelebek Görüntülerin Sınıflandırılması (23)
Yılmaz Kaya (Siirt üniv.), Lokman KAYCİ (Siirt üniv.), Necmettin Sezgin (Batman üniv.)
2. Türkçe Tweetlerden Soru Bulmak (120)
Celal Cengiz (Yıldız Teknik üniv.), Banu Diri (Yıldız Teknik üniv.)
3. İyileştirilmiş Benzerlik Kriteri Kullanarak Bölgesel Ortak Değişinti Betimleyici Tabanlı Olasılıksal Nesne Takibi (380)
ORHAN AKBULUT (Kocaeli üniv.), OĞUZHAN URHAN (Kocaeli üniv.), SARP ERTÜRK (Kocaeli üniv.)
4. Lorentz Manifoldu üzerinde Yüz Tanıma (409)
Hasan Şakir Bilge (Gazi üniv.), Ceren Güzel (Gazi üniv.)
5. Büyük Veri Problemlerine Çözüm Olarak Veri Akış Madenciliği (438)
erdi ölmezoğulları (özyeğin üniv.), Ismail Ari (özyeğin üniv.), ömer faruk çelebi (Avea Labs), salih ergüt (Avea Labs)
İmge İşleme 6 (Salon 5)
Devrim Üney
1. Yerel Popülasyon Denge Modellemesine Dayanan Bulanık C-ortalamalar Bölütleme Kullanılarak Görüntü İyileştirme (396)
Necati Duran (izmir üniv.), Muammer Çatak (izmir üniv.), Mehmet Erdal Özbek (izmir üniv.)
2. Radyal TabanlI Sİnİr AĞlarI İle SÜper ÇÖzÜnÜrlÜk (410)
Mehmet Cem ÇATALBAŞ (Hacettepe üniv.), Serkan ÖZTÜRK (Hacettepe üniv.)
3. Katılımcı Algılama Uygulamalarında Otomatik Veri Toplama İçin Karakter Tanıma Ve Düzeltme (428)
Süleyman Özarslan (Orta Doğu Teknik üniv. Enformatik Enstitüsü), P. Erhan Eren (Orta Doğu Teknik üniv. Enformatik Enstitüsü)
4. Yapay Sinir Ağları ile Assamese Karakter Tanıma (444)
Musa AYDIN (istanbul Aydın üniv.), Enes ÇELİK (Kırklareli üniv.)
5. BİlgİsayarlI Tomografİ GÖrÜntÜlerİnde Otomatİk Aortİk KapakÜstÜ BÖlgesİ TanImlama (445)
İBRAHİM HARMANKAYA (Bahçeşehir üniv.), DEVRİM ÜNAY (Bahçeşehir üniv.), KAMURAN KADIPAŞAOĞLU (Bahçeşehir üniv.), RAHMİ ÇUBUK (Maltepe üniv.)
Zaman Sıklık Analizi (Salon 6)
Mustafa Kamaşak ITU
1. Süzgeç Evre Gecikmesinin Kestirilen Evre Gecikmesindeki Payı (28)
Murat Okatan (Ankara üniv.)
2. İki-kanallı Zaman Serpiştirmeli Analog-sayısal Çeviricilerde Uyumsuzluk Hataları için Denkleştirme Yöntemi (30)
BARIŞ KONUK (Aselsan A.ş.), SERKAN ENDER HAKYEMEZ (Aselsan A.ş.)
3. Sinüzoidal Kodlama ile Orta Frekanslı Endüksiyon Ergitme Ocaklarının Güç Kalitesinin İncelenmesi (324)
İlker YILMAZ (Odtü Elektrik Ve Elektronik Müh.), Özgül SALOR (Gazi üniv. Elektrik Ve Elektronik Müh. Böl.), Işık ÇADIRCI (Hacettepe üniv. Elektrik Ve Elektronik Müh. Böl.), Muammer ERMİŞ (Odtü Elektrik Ve Elektronik Müh. Böl.)
4. Elektronik Destek Sistemleri için Fpga ile Zaman-frekans Ekseninde Gerçek Zamanlı İşaret Analizi (374)
Kemalettin Kerem Öktem (Tübitak Bilgem iltaren), Mehmet İspir (Tübitak Bilgem iltaren), Alper Yıldırım (Tübitak Bilgem iltaren)
5. Doğrusal Vektör Algılayıcı Dizilimler için Partikül Hızı Gradyanına Dayalı Akustik Mod Hüzme Oluşturucu (377)
M. Berke Gür (Bahçeşehir üniv.)
Kaotik Kriptoloji 1 (Salon 7)
Bedri Özer
1. Sahada Programlanabilir Analog Diziler Üzerinde Gerçeklenen Lojistik Denklemiyle Rastsal Sayı Üretimi (523)
İhsan Çiçek (Tübitak), Ali Emre Pusane (Boğaziçi üniv.), Günhan Dündar (Boğaziçi üniv.)
2. Sözde Rastsal Sayi Üretecinin Yapay Sinir Ağlari ile Güçlendirilmesi (45)
Apdullah YAYIK (Mustafa Keaml üniv.), Yakup KUTLU (Mustafa Kemal üniv.)
3. Kaos Ve Dna Kodlama Tabanlı Bir Görüntü Şifreleme Algoritmasının Güvenlik Analizi (90)
Fatih Özkaynak (Fırat üniv. Yazılım Mühendisliği Bölümü), Ahmet Bedri Özer (Fırat üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Sırma Yavuz (Yıldız Teknik üniv.)
4. Lojistik Harita Tabanlı Hibrit Prng (475)
Taner Tuncer (Fırat üniv. Bilgisayar Mühendisliği), Vedat Çelik (Fırat üniv. Elektrik-elektronik Mühendisliği)
5. Çok Modlu Kaotik Sarmal Kullanılarak Rasgele Sayı Üretimi (478)
Erdinç Avaroğlu (inönü üniv.), Mustafa Türk (Fırat üniv.)
6. Kaotik Kriptografinin Çilesi (480)
Ercan Solak (işık üniv.)
İstatistiksel Sinyal İşleme 5 (Salon 8)
Çağatay Candan
1. Verici Gücünün Bilinmediği Rss Tabanlı İşbirlikli Algılayıcı Ağ Konumlandırma (14)
Pınar Oğuz-Ekim (isr-ist), João Gomes (isr-ist), Paulo Oliveira (isr-ist)
2. Fmcw/cw Yayın Tespiti için Hmm Tabanlı Tespit-Öncesi-takip Stratejisi (19)
Yaşar Kemal Alp (Aselsan A.ş, Bilkent üniv.), Utku Yavuz (Boğaziçi üniv.), Aydın Bayri (Aselsan A.ş.)
3. Benek Azaltan Eşyönsüz Yayılım için Canny Ve Gauss İyileştirmeleri (105)
Erkan Uslu (Yıldız Teknik üniv.), Songül Albayrak (Yıldız Teknik üniv.)
4. İyileştirilmiş Wigner-hough Dönüşümü ile Fmsd İşaretlerinin Tespitinde Etkin Eşik Değer Belirleme (200)
Ahmet Yasin ERDOĞAN (Yıldız Teknik üniv.), Taylan Özgür GÜLÜM (Yıldız Teknik üniv.), Lütfiye Durak ATA (Yıldız Teknik üniv.)
5. Yeniden Örnekleme Nin Ön Bozulumlu Doğrusallaştırma Sistemi Performansına Etkisi (462)
Emine Betül ŞANLI (Karabük üniv.), Ahmet Hayrettin YÜZER (Karabük üniv.)
6. Motor Gürültüsünün Aktif Bastırımı İçin Lms Tabanlı Algoritmaların Karşılaştırılması (218)
Erdem UĞUR (Yaşar üniv.), Mustafa SEÇMEN (Yaşar üniv.), Nalan ÖZKURT (Yaşar üniv.)
9:45-10:00 [26 Nisan 2013]
Kahve Molası 1 (Foyer)
10:00-11:00 [26 Nisan 2013]
Davetli konuşmacı Prof. Dr. Stuart D. Walker'ın konuşması (Salon 1)
11:00-12:15 [26 Nisan 2013]
Video ve İmge İşleme 2 (Salon 1)
Burçin Özmen
1. SIr ÖrtÜlÜ Ses DosyalarInIn Kİ-kare Ve Yapay Sİnİr AĞlarI İle ÇÖzÜmlenmesİnde Gİzleme YÖntemİne GÖre Performans KarŞIlaŞtIrmasI (308)
Ali DURDU (Sakarya üniv.), Ahmet Turan ÖZCERİT (Sakarya üniv.)
2. Gürültü İçeren Videolardan İnsan Hareketlerinin Çoklu Örnekle Öğrenme ile Tanınması (383)
Fadime Şener (Bilken üniv.), Nermin Samet (Bilkent üniv.), Pınar Duygulu (Bilkent üniv.), Nazlı İkizler-Cinbiş (Hacettepe üniv.)
3. Hücresel Sinir Ağları Kullanılarak El Yazısı Tanıma Uygulaması (446)
Nurullah Çalık (Yıldız Teknik üniv.), Evren Cesur (Yıldız Teknik üniv.), Vedat Tavşanoğlu (işık üniv.)
4. Poz Tabanlı Video Özetleme İçin Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması (461)
Çağdaş Baş (Hacettepe üniv.), Nazli Ikizler-Cinbis (Hacettepe üniv.)
Sinyal İşleme Donanımları 3 (Salon 2)
Tolga Girici
1. Rf Parmakizi Tabanlı Gsm Binaiçi Konumlandırma (329)
Hasan Buyruk (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), A. Kenan Keskin (Yıldız Teknik üniv.), Şeyma Şendil (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Hasari Çelebi (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Hakan P. Partal (Yıldız Teknik üniv.), Ömer İleri (Avealabs), Engin Zeydan (Avealabs), Salih Ergüt (Avealabs)
2. Dağılımdan Bağımsız Olasılık Kestirimi İle Periyodik Problemlerin Saptanması (355)
Mehmet Onur Sarkan (Turkcell Teknoloji), Zehra Çataltepe (istanbul Teknik üniv.)
3. Yeni Bir Ters E Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Yapısı (107)
Neslihan Kızılbey (istanbul Teknik üniv.), Oğuzhan Kızılbey (Tübitak Bilgem)
4. Elektronik Taarruz Teknikleri Doğrulama Ortamı (417)
Adnan ORDUYILMAZ (Tübitak Bilgem \ iltaren), Gökhan KARA (Tübitak Bilgem \ iltaren), Mehmet İSPİR (Tübitak Bilgem \ iltaren), Alper YILDIRIM (Tübitak Bilgem \ iltaren)
5. Fİzİksel Katman AĞ KodlamasI Kullanarak Yol Atama (197)
Tolga Girici (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji üniv.)
6. İkinci Dereceden Evrişim Kör Sinyal Ayrıştırma Algoritmasını (493)
Server Kasap (Lefke Avrupa üniv.), Soydan Redif (Lefke Avrupa üniv.)
Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme 2 (Salon 3)
Hakan Erdoğan
1. Abcminer Algoritmasının Performansının Farklı Kıstas Fonksiyonları ile Değerlendirilmesi (356)
Fehim Köylü (Erciyes üniv.), Mete Çelik (Erciyes üniv.), Derviş Karaboğa (Erciyes üniv.)
2. Initialization Of Nonnegative Matrix Factorization Dictionaries For Single Channel Source Separation (112)
Emad M. Grais (Sabanci University), Hakan Erdogan (Sabanci University)
3. Evrimsel Algoritmaların Giysi Tasarımına Uygulanması (379)
Türker İnce (izmir Ekonomi üniv.), Arzu Vuruşkan (izmir Ekonomi üniv.), Ender Bulgun (izmir Ekonomi üniv.), Cüneyt Güzeliş (izmir Ekonomi üniv.)
4. Enerji İletim Hatlarında Oluşan Arızaların Aşırı Öğrenme Makinesi ile Tespiti (153)
Ömer Faruk ERTUĞRUL (Batman üniv.), M. Emin TAĞLUK (Malatya üniv.), Yılmaz KAYA (Siirt üniv.)
5. Başarım, Çeşitleme Ve Hamming Uzaklığı Kullanılarak Hata Düzelten Çıktı Kodu Budaması (474)
Cemre Zor (University Of Surrey), Terry Windeatt (University Of Surrey), Josef Kittler (University Of Surrey)
İmge İşleme 7 (Salon 5)
Çiğdem Eroğlu Erdem
1. Poisson Denklemiyle İyileştirilmiş Fotomontaj (283)
Bekir Dizdaroğlu (Ktü)
2. Filmlerden Duygusal Yüz İfadeleri İçeren Video Klipleri Elde Etmek için Bir Yöntem (325)
Çiğdem Turan (Bahçeşehir üniv.), Can Kansın (Bahçeşehir üniv.), Sara Zhalehpour (Bahçeşehir üniv.), Zafer Aydın (Bahçeşehir üniv.), Çiğdem Eroğlu Erdem (Bahçeşehir üniv.)
3. İngilizce Alfabesi Kullanılarak Yazılmış Türkçe Metinlerin Türkçe Alfabesine Göre Yeniden Oluşturulması (349)
Burak Çağrı OKUR (Tübitak Bilgem), Hidayet TAKÇI (Cumhuriyet üniv. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Yusuf Sinan AKGÜL (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
4. Mobil Telefon ile Kaza Tespiti (189)
Ahmet Oğuz KANSIZ (Yıldız Teknik üniv.), M. Amaç GÜVENSAN (Yıldız Teknik üniv.)
Antenler (Salon 4)
Hüseyin Ademgil
1. Çİft FrekanslI, H-Şekİllİ Anten TasarImI Ve Üretİmİ (47)
Birkan Dağdeviren (Atılım üniv.), Kamil Yavuz Kapusuz (Atılım üniv.), Sultan Can (Atılım üniv.), Elif Aydın (Atılım üniv.)
2. RfId Uygulamaları için Okuyucu Anten Tasarımı (51)
Göktuğ Kaynaköz (Atılım üniv.), Namık Koray Kılıç (Atılım üniv.), Kamil Yavuz Kapusuz (Atılım üniv.), Sultan Can (Atılım üniv.), Elif Aydın (Atılım üniv.)
3. Hava Araçları Üzerindeki Anten Dizilerinin Yerde Kalibrasyonu (208)
Ahmet M. ELBİR (Orta Doğu Teknik üniv.), T. Engin TUNCER (Orta Doğu Teknik üniv.)
4. Yönlü Antenli Ağlarda Komşu Tespiti (232)
Yusuf Alper Bilgin (Anketek Elektronik Teknoloji Ltd. şti.), Ali Özgür Yılmaz (Orta Doğu Teknik üniv.)
5. DÜzlemdeŞ Dalga KIlavuzu Beslemelİ Yama Antenlerde ÇalIŞma FrekansI Ve Bant GenİŞlİĞİnİ Etkİleyen Parametrelerİn Analİzİ (250)
Birkan Dağdeviren (Atılım üniv.), Kamil Yavuz Kapusuz (Atılım üniv.), Sultan Can (Atılım üniv.), Elif Aydın (Atılım üniv.)
Biyometrik Sinyal İşleme (Salon 7)
Tülay YILDIRIM
1. Fotopletismografi Sinyalleri ile Biyometrik Tanımaya Yönelik Özellik Çıkarımı (56)
A. Reşit Kavsaoğlu (Sinop üniv.), Kemal POLAT (Abant izzet Baysal üniv.), Mehmet Recep BOZKURT (Sakarya üniv.), Hariharan Muthusamy (Universiti Malaysia Perlis)
2. Stereo Kamera Kullanarak 3b Avuçiçi Poz Kestirimi (343)
Özkan Bingöl (Gümüşhane üniv.), Murat Ekinci (Karadeniz Teknik üniv.)
3. Özellik Çıkarımı Olmadan Sinirsel Ağ Tabanlı Ayak İzi ile Kişi Tanıma Sistemi (381)
onur can kurban (Yıldız Teknik üniv.), Tülay YILDIRIM (Yıldız Teknik üniv.), emrah başaran (istanbul Teknik üniv.)
4. Yerel Şekil Betimleyiciler ile 3b Yüz Tanımada Yüzün Bölgelerinin Etkisinin İncelenmesi (454)
Tolga İNAN (Ted üniv.), Ugur HALICI (Odtü)
5. Parmak İzi Tepe Yoğunluğu Temel Alınarak İstatistiksel Cinsiyet Analizi (472)
Arş. Gör. Eyüp Burak CEYHAN (Gazi üniv.), Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU (Gazi üniv.), Mehmet Emre AKYIL (Gazi üniv.)
Kaynak ve Kanal Kodlama (Salon 6)
Ali Emre Pusane
1. Modern Kodlama Tekniklerinin Qr Kod Uygulamalarına Yatkınlığı (269)
Burcu Tepekule (Boğaziçi üniv.), Utku Yavuz (Boğaziçi üniv.), Ali Emre Pusane (Boğaziçi üniv.)
2. Fırsatçı Röle Seçiminin Dağıtılmış Turbo Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerin Çeşitleme Derecesine Etkisi (71)
Hakan KAYA (Bülent Ecevit üniv.), Ertan ÖZTÜRK (Bülent Ecevit üniv.)
3. Bir Ldpc Kodu Olarak Sudoku Bulmacası (143)
Mukadder Sevi Baltaoğlu (Boğaziçi üniv.), Burak Önal (Boğaziçi üniv.), Ali Emre Pusane (Boğaziçi üniv.)
4. Kablosuz Algılayıcı Ağları için Düşük Karmaşıklıklı, Kayıpsız Ekg Veri Sıkıştırma Algoritmaları (404)
cENK albayrak (Karadeniz Teknik üniv.), Cemaleddin ŞİMŞEK (Karadeniz Teknik üniv.), İsmail KAYA (Karadeniz Teknik üniv.)
5. Performance Analysis Of Spatially Coupled Codes Over The Correlated Erasure Channel (216)
Reza Ashrafi (Boğaziçi üniv.), Ali Emre Pusane (Boğaziçi üniv.)
12:15-13:30 [26 Nisan 2013]
Öğle Arası (Acapulco Main Restaurant)
13:30-14:15 [26 Nisan 2013]
KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKNOLOJİ DÜNYASI (Salon 1)
14:15-17:00 [26 Nisan 2013]
Sosyal Program

 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2012 Zakon Group LLC