21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları

Kabul Edilen Bildiriler

10 Fourier Dönüşüm Tabanlı Betimleyici Kullanarak Görsel Nesne Sınıflandırma
Hakan ÇEVİKALP, Zühal KURT, Ahmet Okan ONARCAN

12 Polinom Uydurma ile Kinect' de Kayıp Derinlik Bilgisi Tahmini
Görkem Saygılı, Caner Balım, Habil Kalkan, Emile Alexander Hendriks

13 En Uygun Parametre Seçimi ile Uyarlanır Bulanık Maskeleme Tekniğinin Renkli İmgelere Uygulanması
Onur JANE, Hakkı Gökhan İLK

14 Verici Gücünün Bilinmediği RSS Tabanlı İşbirlikli Algılayıcı Ağ Konumlandırma
Pınar Oğuz-Ekim, João Gomes, Paulo Oliveira

15 Twitter ile TV Program Reyting’lerinin Belirlenmesi
Dilek Kayahan, Aslı Sergin, Banu Diri

18 OFDM sistemi için modifiye edilmiş en küçük kareler kanal kestirimi kullanılarak tarak tipi pilot yerleşimindeki pilot sayısının azaltılması
Ali Salah Mahdi, Ergun Erçelebi

19 FMCW/CW Yayın Tespiti için HMM Tabanlı Tespit-Öncesi-Takip Stratejisi
Yaşar Kemal Alp, Utku Yavuz, Aydın Bayri

20 Öbekleme Yöntemleri ile Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Analizi
AHMET SAYGILI, SONGÜL ALBAYRAK

21 Grafik İşlem Birimi ile İmgelerin Paralel Olarak Bölütlenmesi
Erdal Yenialp, Habil Kalkan

22 Bazı Euphorbia (Euphorbiaceae) Tohum Türlerinin Sınıflandırılması için Yerel İkili Örüntüler Tabanlı bir Bilgisayar Görü Sistemi
Yılmaz Kaya, Osman Karabacak, Abidin Çalışkan

23 Çok Ölçekli Yerel İkili Örüntüler ile Kelebek Görüntülerin Sınıflandırılması
Yılmaz Kaya, Lokman KAYCİ, Necmettin Sezgin

24 Kalabalık Videolarında Aykırılık Tespiti İçin Öğreticisiz Bir Yöntem
Püren Güler, Alptekin Temizel, Tuğba Taşkaya Temizel

25 Sınıflandırıcı Toplulukları için Yarı Rastgele Altuzaylar
Mehmet Fatih Amasyalı

26 Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması
Ali Narin, Yalçın İşler, Mahmut Özer

27 GENELLEŞTİRİLMİŞ ÖNEKLİ YÜKSEK BAŞARIMLI MIMO-OFDM KABLOSUZ SİSTEMLER
Yusuf ACAR, Hakan YILDIZ, Todor COOKLEV, Hakan DOĞAN

28 Süzgeç Evre Gecikmesinin Kestirilen Evre Gecikmesindeki Payı
Murat Okatan

29 CASCADE Hata Düzeltme Protokolü Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Toyran, Thomas B. Pedersen, A. S. Atilla Hasekioğlu, M. Ali Can, Savaş Berber

30 İki-Kanallı Zaman Serpiştirmeli Analog-Sayısal Çeviricilerde Uyumsuzluk Hataları için Denkleştirme Yöntemi
BARIŞ KONUK, SERKAN ENDER HAKYEMEZ

33 GERÇEK ZAMANLI SES KOMUT TANIMA SİSTEMİ KULLANAN SEYİR OTOPİLOTU
HÜSEYİN KÜRŞAT TEZER, MUSTAFA YAĞIMLI

34 Küçük Boyutta Uydular İçin UHF Güç Kuvvetlendirici Tasarımı
Mehmet Duman, Bülent Yağcı

35 Milimetre-Dalga Bandı İçin Pasif Veri Toplama Sistemi ve İlgili Görüntü İşleme Yöntemleri
Alisher Kholmatov, Fikret Hacizade, Dadaş Rıza, Aleksei Vertiy, Andrei Pavlyuchenko

36 Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Egzersiz ve Egzersize Dayalı Olmayan Verilerden VO2max Tahmini
Gülsade KALE, Mehmet Fatih AKAY, Erman AKTÜRK, Ali Erce Tunçdemir

37 Güvenlik Kamerası Videolarında Hareket Tanıma için Cuboid ve Tracklet Özniteliklerinin Karşılaştırılması
Ulya Bayram, İlkay Ulusoy, Nihan Kesim Çiçekli

38 Öznitelik Betimleyicileri Füzyonu ile Trafik İşaretlerinin Tespit Edilmesi ve Tanınması
Can Erhan, Amin Ahmadi Tazehkandi, Hulya Yalcin, Ilker Bayram

39 Dalgacık Dönüşümleriyle Gerçek Zamanlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Tanıma
Halit Çetiner, Bayram Cetişli

40 Kalite Değerlerini Sıkıştırmak için Yeni Bir PPM Modeli
Mete Akgün, Mahmut Şamil Sağıroğlu

41 TÜRKÇE İSTENMEYEN ELEKTRONİK POSTALARIN YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE SINIFLANDIRILMASI
Cüneyt ÖZDEMİR, Ahmet Bedri ÖZER, Musa ATAŞ

43 FPGA TABANLI ÖZYİNELEMELİ VE ÖZYİNELEMESİZ SAYISAL FİLTRELERİN DONANIM MALİYETİ VE BAŞARIM ANALİZİ
Mehmet Burak Aykenar

45 Sözde Rastsal Sayi Üretecinin Yapay Sinir Ağlari ile Güçlendirilmesi
Apdullah YAYIK, Yakup KUTLU

46 Matematiksel Biçimbilim ile Dokubilimsel Göğüs Kanseri Görüntülerinde Mitoz Algılama
Erchan Aptoula, Sébastien Lefevre, Nicolas Courty

47 ÇİFT FREKANSLI, H-ŞEKİLLİ ANTEN TASARIMI VE ÜRETİMİ
Birkan Dağdeviren, Kamil Yavuz Kapusuz , Sultan Can, Elif Aydın

49 Hiperspektral Görüntülerin Özuzayda Yerel Ortak-Değişinti Matrisleri Kullanılarak Bölütlenmesi
Uğur Ergül, Gökhan Bilgin

50 İnsan Yüzü İmgelerinde Dairesel Hough Dönüşümü Tabanlı Göz Durumu Tespiti
Ömer Faruk SÖYLEMEZ, Burhan ERGEN

51 RFID Uygulamaları için Okuyucu Anten Tasarımı
Göktuğ Kaynaköz, Namık Koray Kılıç, Kamil Yavuz Kapusuz, Sultan Can, Elif Aydın

54 Görgül Kip Ayrışımı ve Bağıl Entropi Kullanılarak Spektrum Algılama
Cengiz Bektaş, Aydın Akan, Sedef Kent, Süleyman Baykut

55 Yeniden Yapılandırılabilir Donanım Tabanlı Kalite Değerlerini Kullanan Genom Hizalayıcı
Mehmet Yağmur Gök, Mahmut Şamil Sağıroğlu, Cem Ünsalan, Sezer Göre Uğurdağ

56 Fotopletismografi Sinyalleri ile Biyometrik Tanımaya Yönelik Özellik Çıkarımı
A. Reşit Kavsaoğlu, Kemal POLAT, Mehmet Recep BOZKURT, Hariharan Muthusamy

58 YİÖ tabanlı kopyala-taşı sahteciliğinin tespiti
Güzin Ulutaş, Mustafa Ulutaş, Vasif Nabiyev

59 İmza Tanıma Uygulaması için Çok Katmanlı Algılayıcıların Diferansiyel Gelişim Algoritması ile Eğitimi
Ali Rıza Yılmaz, Oğuzhan Yavuz, Burcu Erkmen

60 Menzil ve Hız Aldatma Tekniklerinin Gerçek Zamanlı FPGA Uygulaması
Osman Günay, Halit Ergezer, Eyüphan İpek, Ekrem Aras

61 Kalabalık Dinamiklerinin Çıkartılması İçin Özniteliklerin Tespit ve Takibi
Ayşe Elvan Gündüz, Alptekin Temizel, Tuğba Taşkaya Temizel

62 Yüksek Ölçüm Alma Sıklığında Etkileşimli Çoklu Model Filtrenin Başarımı
Gokhan Soysal, Murat Efe, Aydin Bayri, Sedat Camlica, Berkin Yildirim

63 Veri Madenciliğindeki Sınıf Dengesizliğinin Giderilmesi
Akkenzhe Sarmanova, Songül Albayrak

64 Detection of High Aflatoxin Risk Figs with Computer Vision
Ali GÜNEŞ, Efkan DURMUŞ, Habil KALKAN

66 Nearest Neighbor Approach in Speaker Adaptation for HMM-based Speech Synthesis
Amir Mohammadi, Cenk Demiroglu

67 Hareketli Kamerada Arka Plan Çıkarma
Osman Topçu, Aslıhan Kalem, Ersin Esen

68 Makine Öğrenme Yöntemleri ile Solunum Fonksiyon Test Verilerinde Özellik Seçimi
Rukiye Karakış, Ali Hakan Işık, İnan Güler

69 Yeni Bir Şekil Betimleyici: Kesişimlerin Tutarlılığı Histogramı
Erdal Sivri, Sinan Kalkan

70 Tek Yönlü Bağlantı Tokalaşma Atlama Uzunluğunun Kablosuz Algılayıcı Ağ Yaşam Süresine Etkileri-Effects of Handshake Hop Length of Unidirectional Links on the Lifetime of Wireless Sensor Networks
ANIL UFUK BATMAZ, BÜLENT TAVLI, DAVUT İNCEBACAK, KEMAL BIÇAKCI

71 Fırsatçı Röle Seçiminin Dağıtılmış Turbo Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerin Çeşitleme Derecesine Etkisi
Hakan KAYA, Ertan ÖZTÜRK

72 Hücresel Ağlarda Arama Tutma Süresi Analizi
saliha büyükçorak, güven toprakkıran, zeynep güneş karabulut kurt

73 Renk Uzaylarının ve Blok Boyutlarının Ön Plan Tesbitine Etkisi
Muhammet Balcılar, Ahmet Coşkun Sönmez

75 Gömülü Silindirik Hedeflerin Sınıflandırılmasında Yüzey Engebesinin Etkisi
Ahmet KIZILAY, Senem MAKAL

76 Yaklaşık Birleşik Sönümleme Etkisi Altında Efektif Kapasite İncelemesi
Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt

77 Ölçekten Bağımsız Siluet Öznitelikleri
Erdem Akagündüz

78 Kablosuz Duyarga Ağ Tabanlı Arıza Teşhis Yaklaşımları
Orhan YAMAN, İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN

79 Görevdeş Ağlarda bir İtme/Çekme Tabanlı Canlı Video Akışlandırma Uygulaması için Parametre Analizi
Yağız Kaymak, Kemal Deniz Teket, Müge Sayıt

80 Spektral ve Harmonik Özniteliklerinin Birlikte Kullanımı ile Çevresel Ses Sınıflandırması
Çiğdem OKUYUCU, Mustafa SERT, Adnan YAZICI

82 Çizge Gömme ve Öbekleme Kullanarak Sınıf Temsilcisi Çıkarma
Fahri Aydos, M. Fatih Demirci

83 Tetra Brik Aseptik Kartonlarda Enine Dikişlerin Görüntü İşleme Tabanlı Kalite Kontrolü
KEMAL ADEM, UMUT ORHAN

85 Huffman Kodlama ve Tekil Değer Ayrışımı kullanarak Yitimli Tıbbi İmge Sıkıştırma
Awwal Mohammed Rufai, Gholamreza Anbarjafari, Hasan Demirel

86 Aradeğerleme ve Ardından Geri İteratif Projeksiyon Kullanarak İmge Çözünürlüğü Geliştirme
Pejman Rasti, Gholamreza Anbarjafari, Hasan Demirel

87 Destek Vektör Makinaları Tabanlı Aktivite Tanıma
Gamze Uslu, Sebnem Baydere

88 Seyrek İşaret Geri Çatma Problemi İçin Optimal İleri-Geri Arayışı
Nazım Burak Karahanoğlu, Hakan Erdoğan

89 Uzaktan Algı Görüntülerini Öbeklemek İçin Yerel Yoğunluk Bazlı Benzerlik Kriteri
Kadim Taşdemir

90 Kaos ve DNA Kodlama Tabanlı Bir Görüntü Şifreleme Algoritmasının Güvenlik Analizi
Fatih Özkaynak, Ahmet Bedri Özer, Sırma Yavuz

91 Haberleşme S/A Dönüştürücüleri için Sayısal Ara Değerleme ve Modülasyon Sistemi Tasarımı
Gürer Özbek, Türker Küyel

93 Facebook yorumlarının analiziyle Cinsiyet, Yaş ve Eğitim düzeyi belirleme
Masoud Talebi, Cemal Köse

94 VO2max Tahmini İçin Farklı Regresyon Yöntemlerinin Performans Karşılaştırması
Erman AKTÜRK, Mehmet Fatih AKAY, Hasan KİLİTÇİOĞLU

95 Bileşen Tabanlı Ölçek ve Pozdan Bağımsız Yüz Tanıma
Ali Yamuç, Abdullah Bal

96 Türkçe Arama Motoru Sonucu Kümeleme Çalışmaları
Burak Dural, Banu Diri

97 Yinelemesiz Sayısal Süzgeç Tasarımı İçin Kaiser-Hamming Penceresinin Performans Analizi
Kemal Avci

98 Olasılıksal Sınıflandırıcılar ile Doğum Öncesinde Trizomi 21 Risk Hesaplaması
Ömer UZUN, Heysem Kaya, Fikret Gürgen

99 İki-Yönlü Röleleme Kanalında İşbirlikli Ağ Kodlamalı Tekrar Gönderim İsteği
Raşit Tutgun, Emre Aktaş

100 Döküman Vektörlerinin Doğrusal Bağlanım Kalıntısını Kullanarak Metin Sınıflandırma
Hakan Altınçay

101 Nesne Tanıma için Çember Doldurma Oranı Tanımlayıcısı
Yahya ŞİRİN, M. Fatih DEMİRCİ

102 Yapay Sinir Ağı Kullanarak Submaksimal Egzersiz Testinden VO2max Tahmini
Mehmet Fatih AKAY, Erman AKTÜRK, Aynur BALIKÇI

103 Topoğrafik Kısıtlar Nedeniyle Görünmeyen Karasal bir Hedefin Takibi
Gökçen Alat, Kemal Leblebicioğlu, Buyurman Baykal

104 PASİF DOPPLER ÖLÇÜMLERİ KULLANILARAK ÇOKLU-HEDEF TAKİBİ
Mehmet Burak Guldogan, Umut Orguner, Fredrik Gustafsson

105 Benek Azaltan Eşyönsüz Yayılım için Canny ve Gauss İyileştirmeleri
Erkan Uslu, Songül Albayrak

107 Yeni Bir Ters E Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Yapısı
Neslihan Kızılbey, Oğuzhan Kızılbey

108 Kanonik Korelasyon Analizi ile Doğrusal Sistem Tanıma
Kemal Gürkan Toker, Yakup Özkazanç

109 Improved Single Image Superresolution using Sparsity and Structured Dictionary Learning in Wavelet Domain
Mahmoud Nazzal, Huseyin Ozkaramanli

110 Kızılötesi Hiperspektral Görüntüleme Sistemi ile Plastik Atıkların Ayrıştırılması
Ali Can Karaca, Alp Ertürk, M. Kemal Güllü, Muharrem Elmas, Sarp Ertürk

111 Fındık Ve Antep Tipi Fıstık İçlerinin Çarpma Titreşim Analizi Kullanılarak Kabuk Parçalarından Ayrıştırılması
Yusuf Hakan Habiboğlu, Ahmet Enis Çetin, Tom C. Pearson

112 Initialization of Nonnegative Matrix Factorization Dictionaries for Single Channel Source Separation
Emad M. Grais, Hakan Erdogan

116 Eğiticili ve Geleneksel Terim Ağırlıklandırma Yöntemleriyle Duygu Analizi
Mahmut Çetin, Mehmet Fatih Amasyalı

117 Türkçe Dil Modeli Kullanan ilk Beyin-Bilgisayar Arayüzü (The First Brain-Computer Interface Utilizing a Turkish Language Model)
Çağdaş Ulaş, Müjdat Çetin

118 H.264 standardı için süper-çözünürlük tabanlı kodlama yaklaşımı
Hasan Fehmi Ateş

119 Yeni Modifikasyonlar Kullanan DTW Tabanlı Sinyal Hizalama Yöntemi
Fethullah Karabiber, Muhammet Balcılar

120 Türkçe Tweetlerden Soru Bulmak
Celal Cengiz, Banu Diri

121 ZC-CG-CDBA CMOS Gerçeklemesi ve Frekans Atik Süzgeç Uygulaması
Ersin Alaybeyoğlu, Hakan Kuntman, Arda Güney

122 SBÇE ve KBÇE Sistemlerinde Kapasite ve Performans Karşılaştırması
Osman Soykalan, Ahmet Rizaner, Ali Hakan Ulusoy

124 Durağan imgelerden insan eylemi tespiti
Mert Kılıçkaya, Ziya Telatar

126 Histopatolojik Görüntülerin Bölütlenmesinde Uzamsal İlişkilerin Değerlendirilmesi
Gökhan Bilgin

128 Hilbert-Huang Dönüşümü İle Sayısal Modülasyon Türü Sınıflandırması
Yeşim Hekim Tanç, Aydın Akan

129 Labeling of Faces in Personal Photo Albums
UTKU CAN YÜCEL, BURAK UZUN, Emre ŞENER, İBRAHİM BÜYÜKGEBİZ, SERCAN AKSOY, PINAR DUYGULU ŞAHİN

130 PEŞ PEŞE ATILAN MERMİLERİN TAKİBİ
MEHMET POLAT, MÜBECCEL DEMİREKLER

131 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YER UZAMSAL NESNE TANIMA
Mustafa Ergül, A. Aydın Alatan

132 Araçlarda Eller Serbest Sesli Haberleşme İçin Uyarlamalı Eko ve Gürültü Yok Etme
Tuğba Özge ONUR, Rıfat HACIOĞLU

133 İşbirlikli Haberleşme Sistemlerinde Zaman Kayması ve Sönümlemeli Kanal Katsayısı Kestirimi
Yasin Çelik, Niyazi Odabaşıoğlu, Murat Uysal

135 Farklı Terim Ağırlıklandırma Yöntemleri Kullanarak Yazar Tanıma
Pınar Tüfekci, Erdinç Uzun

136 Priority-Aware Downlink Frame Packing Algorithm for OFDMA-Based Mobile Wireless Systems
Keivan Bahmani, Erhan İnce, Doğu Arifler

137 Yerel Kesirli Fourier Dönüşümü ile Aritmi Sınıflandırılması
Erkan Uslu, Gökhan Bilgin

138 IEEE 802.15.4a Tabanlı Kablosuz Sensör Ağlarında Birincil Kullanıcı Algılaması
Yağmur Sabucu, Serhat Erküçük

139 KAOTİK SES ÖZELLİKLERİ İLE UYKU APNESİNİN TESPİTİ
Merve Kızılkaya, Fikret Arı, Doğan Deniz Demirgüneş

140 İnsan Sesinden Duygu Çıkarma
Cevahir Parlak, Banu Diri

141 Histopatolojik Görüntülerde Mitozlu Hücrelerin Dokusal Öznitelikler Kullanılarak Belirlenmesi
Abdülkadir Albayrak, Gökhan Bilgin

142 EEG İşaretlerinin Görgül Kip Ayrışımı ve Ortak Bilgi İle Analizi
Ahmet Mert, Aydın Akan

143 Bir LDPC kodu olarak Sudoku bulmacası
Mukadder Sevi Baltaoğlu, Burak Önal, Ali Emre Pusane

144 Frequency Characteristics of DoS and DDoS Attacks
Ramin Fadaei Fouladi, Tina Seifpoor, Emin Anarim

145 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi Eniyilemesi ve Yerel Yönlendirme Ödünleşmesi
Erkam Uzun, Alper Aksaç, Orkun Öztürk, Hakan Ezgi Kızılöz, Davut İncebacak, Bülent Tavlı, Kemal Bıçakcı

146 İşbirlikli Telsiz Ağlarda Sanal Gürültüye Dayalı Sezim ile Link Uyarlamalı İletim
Ahmet Bozdag, Hacı İlhan, Özgür Özdemir

148 Parmak İzi Boğumu Tabanlı Skor Katştırması
Berkay Topçu, Mehmet Kayaoğlu, Umut Uludağ

149 Hastalıklı Lökosit Hücrelerinin Preparat Görüntüsünden Tespiti
Ömer KASIM, Ahmet Emin KUZUCUOĞLU

150 SLAM Probleminin Çözümünde Kare Kök Kokusuz Süzgeç Tabanlı FastSLAM Yaklaşımı
Haydar Ankışhan, Fikret Arı

151 Kuantum Mekaniği Temelli Özişler Nesne Çıkarımı
Çağlar Aytekin, Serkan Kiranyaz, Moncef Gabbouj

152 Kortikal bir Ağ Modelinin çıkş verisindeki Karmaşıklık ve Uyumluluk Analizi
Ramazan Tekin, M.Emin TAĞLUK, Ömer Faruk ERTUĞRUL, Necmettin SEZGİN

153 Enerji İletim Hatlarında Oluşan Arızaların Aşırı Öğrenme Makinesi ile Tespiti
Ömer Faruk ERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA

154 Sayısal-Analog Çevirici Performans Ölçümü ve Test Altyapısı
Mustafa Dursun, Emrah Ener, Barış Konuk

155 Derinlik Bilgisi Kullanarak İnsan Hareketlerinin Tanınması
Ali Seydi Keçeli, Ahmet Burak Can

156 OFDM için Yeni bir Teknik: OFDM-İndis Modülasyonu
Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı

157 Yapay Sinir Ağlarıyla Dudak Şekillerinden Otomatik Duygusal İfade Analizi
Betül Akkoç, Erkan Ülker, Ahmet Arslan

158 Rastgele Niteliklerle İmge Sınıflandırma
Mehmet KARAYEL, Nafiz ARICA

160 Frontal imgelerden otomatik yüz tanıma
Hasan Serhan Yavuz, Hakan Çevikalp, Rıfat Edizkan

161 Beyin Bilgisayar Arayüzü Sinyallerinden Öznitelik Çıkarmak için Uygun Ana Dalgacığın Belirlenmesi
Önder Aydemir, Temel Kayıkçıoğlu

162 Derlem Normalizasyonu için Bir Öneri
Bahar Karaoğlan, Bekir Taner Dinçer, Tarık Kışla, Senem Kumova Metin

163 Stereo Eşleştirme Başarımının Kutuplanma İmgeleri Kullanılarak Arttırılması
Şükrü Ozan, Şevket Gümüştekin

164 Isı Fişeklerinin Görüntülemeli Kızılötesi Arama Başlıklarına Karşı Etkinliği
Rağıp YURTTAŞ, Kemal LEBLEBİCİOĞLU

165 Rastlantısal Karar Ağaçlarıyla Nesne ve Renk Dağılımına Göre Sahne Sınıflandırılması
Ahmet İşcen, Eren Gölge, Anıl Armağan, Pınar Duygulu

166 Aktif Kontur Kullanılarak Mamogramlarda Kitle Bölütlenmesi
ilke tunalı, erdal kılıç

167 Intelligent Recognition of Emotional Expressions in 3D Face Images
Prof. Dr. Adnan Khashman, Fatma Ozar Conkbayir

169 Saklı Markof Model tabanlı Ağırlıklı Geriçatılma ile Ortak Sıkıştırmalı Video Kodlama ve Analizi
Sinem Aslan, E. Turhan Tunalı

170 DOĞRUSAL OLMAYAN ENİYİLEME KULLANARAK VERİCİ HÜZME TASARIMI
Özlem Tuğfe Demir, T. Engin Tuncer

171 Uzaktan algılanmış görüntülerin biçimbilimsel doku betimleyicileri ile erişimi
Erchan Aptoula, Semih Korkmaz

172 Uzaysal Düzenlileştirme ile Kestirilen PET Parametrelerindeki Yanlılık ve Değişinti Analizi
Mustafa E. Kamaşak

173 Çoklu Erişim Röle Kanalında Hata Yayılımı ile Mücadele
Özgür Özdemir

175 Ampirik Mod Ayrışımı İle Bilişsel Radar Bayes Hedef Takipçisine İşlerlik Kazandırılması - Empirical Mode Decomposition Facilitating Bayesian Target Tracking for Cognitive Radar
Ulaş Güntürkün

176 Çember İzdüşüm Tekniğine Dayalı Etkili Bir Dönme-Bağımsız Öznitelik Çıkarımı Yöntemi
Musa Ataş, Yılmaz Kaya, Murat Uyar

177 KONUM BELİRLEME TEKNİKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
BURCU TUFAN, T. ENGİN TUNCER

178 Meta Öğrenme ile KNN Parametre Seçimi
Zeynep Banu Özger, Mehmet Fatih Amasyalı

179 Hareket Birliktelik Özniteliği Kullanarak Kavga Sezimi
Ersin Esen, Mehmet Ali Arabacı

180 M-QAM Kipleme için Çarpan Çizge Temelli ISI Kanal Denkleştiriciler
Pınar Şen, Samet Gelincik, Tuğcan Aktaş, A. Özgür Yılmaz

181 Kodlama Tabanlı Bozulmalar Üzerine Uzam-Zamansal Referanssız Video Kalite Değerlendirme Modeli
Emin Zerman, Gözde Bozdağı Akar, Barış Konuk, Gökçe Nur

182 Tek ve Çift Polarizeli ÇGÇÇ Sistemlerin Performans Karşılaştırması
Burak Söker, Temel Engin Tuncer

183 Hava Araçları İçin Tel ve Kablo Tespit Sistemi
Ömer Emre YETGİN, Ömer Nezih GEREK

184 MIMO Sistemlerinde Evrişimli Kodlayıcı Hafıza Uzunluğunun Küresel Kodçözücü Arama Yarıçapına Etkisi
OKTAY KARAKUŞ, MUSTAFA AZİZ ALTINKAYA, KAĞAN KILIÇASLAN

186 FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Trafik İşareti Bulma ve Tanımlama
Hüseyin Yalçın, Hasan Irmak, Mehmet Mete Bulut, Gözde Bozdağı Akar

187 K-En Yakın Komşu Algoritması ve Destek Vektör Makinesi Yöntemleri İle EMG İşaretlerinin Sınıflandırılması
Hanife Küçük, Cengiz Tepe, İlyas Eminoğlu

188 Two dimensional zero-attracting variable step-size LMS algorithm for sparse system identification
Mohammad N. S. Jahromi, Aykut Hocanin, Osman Kukrer, Mohammad Shukri Salman

189 Mobil Telefon ile Kaza Tespiti
Ahmet Oğuz KANSIZ, M. Amaç GÜVENSAN

190 Giriş-Çıkış Uyumlu Yüksek Dinamik Sığalı SiGe Tranzistorlu RF Karıştırıcı
Zehra Gülru Çam, Osman Palamutçuoğulları

191 Veri (Sinyal) İşleme için Gerçek Zamanlı Veri Ambarı Yaklaşımı
Murat OBALI, Bünyamin DURSUN, Zeki ERDEM, Abdül Kadir GÖRÜR

192 İşbirlikli Sistemlerin Genelleştirilmiş-K Kanallardaki Hata Performansı
Ali Karademir, İbrahim Altunbaş

194 Düzensiz Darbe Tekrarlama Aralıklı MTI Süzgeçlerinin Min-Max Tasarımı
Mehmet İspir, Çağatay Candan

195 Güvenlik Kamerası Videolarının İnsan Tabanlı Özetlenmesi
Muhammet Said Aydemir, Mine Elif Karslıgil

196 Temel Bileşenler Analizi ile Sınıflandırılan El Mimiklerinin Akışkan Parçacıkları ile Taklit Edilmesi
Umut Tilki, İsmet Erkmen, Aydan M. Erkmen

197 FİZİKSEL KATMAN AĞ KODLAMASI KULLANARAK YOL ATAMA
Tolga Girici

198 İnsan Vücut Duruşlarının Akışkan Tabanlı Bir Denetleyici Kullanılarak Taklit Edilmesi
Umut Tilki, İsmet Erkmen, Aydan M. Erkmen

199 Çöz ve İlet Tabanlı Röle Seçimli İşbirlikli Sistemlerin Hata Performans Analizi
Ayşe İpek Akın, Hacı İlhan, Özgür Özdemir

200 İyileştirilmiş Wigner-Hough Dönüşümü ile FMSD İşaretlerinin Tespitinde Etkin Eşik Değer Belirleme
Ahmet Yasin ERDOĞAN, Taylan Özgür GÜLÜM, Lütfiye Durak ATA

201 Yerel Öznitelikler ile Mamografi Görüntülerinde Doku Yoğunluğunun Sınıflandırılması - Tissue Density Classification in Mammographic Images using Local Features
Sezer Kutluk, Bilge Günsel

202 Çoklu Hızlı Kablosuz Yerel Ağlarda Kanal Zamanı Adaleti Sağlayan Dağıtımlı Bir Çözüm
Mehmet Akif Yazıcı, Nail Akar

204 Hücresel Ağlarda Hızlı ve Yavaş Sönümlenmeli Girişimin Belirlenmesi
Ali Boyacı, Serhan Yarkan, Abdül Halim Zaim

205 Mikro/Nano Uydular için FPGA içeren Radyo Verici Tasarımı
Seyyid M. Dilek, Anılcan Ayrancı, Ramazan Ata, Osman Ceylan, H. Bülent Yağcı

206 Ses Üzerindeki Kodlama İzlerinin Tespiti İçin Yöntemler
Samet Hiçsönmez, Erkam Uzun, Hüsrev Taha Sencar

207 MIMO UGB Radar ile Duvar Arkası Görüntüleme
Melik Serhat Mercan, Ahmet Çalışkan, Ersin Öztürk

208 Hava Araçları Üzerindeki Anten Dizilerinin Yerde Kalibrasyonu
Ahmet M. ELBİR, T. Engin TUNCER

209 SİMETRİ TABANLI 3B YÜZ BULMA
Göksel Günlü, Hasan Sakir Bilge

211 2-Foton Mikroskopi Görüntülerindeki Dendritik Dikenlerin Bölütlenmesi için Watershed ve Etkin Çevritlere Dayalı Bir Yöntem
Ertunç Erdil, Ali Özgür Argunşah, Devrim Ünay, Müjdat Çetin

212 YEREL ZERNİKE MOMENTLERİ KULLANARAK YÜZ İFADESİ TANIMA
Bilge Süheyla AKKOCA, Muhittin GÖKMEN

213 Derinlik İmgeleriyle 3 Boyutlu Nesne Sınıfı Tanıma
Güney Kayım, Ceyhun Burak Akgül, Bülent Sankur

214 Şekile Dayalı Yaprak Tanıma
Cihan SARI, Ceyhun Burak Akgül, Bülent Sankur

215 Cinsiyet Tanıma İçin Rastgele Karar Ormanlarına Dayalı Yüz Öznitelik Seçimi
Güney Kayım, Cihan Sarı, Ceyhun Burak Akgül

216 Performance Analysis of Spatially Coupled Codes over the Correlated Erasure Channel
Reza Ashrafi, Ali Emre Pusane

217 EMG Sinyallerinin Aşırı Öğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması
Ömer Faruk ERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN

218 Motor Gürültüsünün Aktif Bastırımı İçin LMS Tabanlı Algoritmaların Karşılaştırılması
Erdem UĞUR, Mustafa SEÇMEN, Nalan ÖZKURT

219 Sualtı İşbirlikli OFDM Sistemleri için MP-SAGE Kanal Kestirimi
Mustafa Erdoğan, Habib Şenol, Erdal Panayırcı, Murat Uysal

220 VoIP Terminalleri için Birlikte İşlerlik Test Otomasyon Sistemi
Recep Talha Küyük, Hasan Basri Çelebi, İbrahim Hökelek, Özgür Ören, Ayhan Yeni, Aydın Sarıbudak, Fatih Kara, Gökhan Vıcıl, M. Ümit Uyar

221 Açısal Hız ve İvme Uyarlamalı Durum ve Yönelim Referans Sistemi
Mehmet Erçin Özgeneci, Tolga Çiloğlu

222 Düzlemsel İşaretçiler İçin İzdüşümsel Çarpıklığın Nicelendirilmesi
Burak Benligiray, Cihan Topal, Cüneyt Akınlar, Yakup Genç

223 TÜBİTAK BİLGEM Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırma Laboratuarı (KİTAL)
İbrahim Hökelek, Hasan Basri Çelebi, Recep Talha Küyük, Onur Ertürk, Fatih Kara, Gökhan Vıcıl

224 Kanonik Korelasyon Analizi ile Robot Resimden Yüz Tanıma
Bekir Şen, Yakup Özkazanç

225 Rasgele Örnekleme ile Düşük Rank Matris Tamamlama
Hakan Güldaş, Ali Taylan Cemgil

226 M-ary Yaklasik Dikgen Sinyallesme ile Coklu Erisim icin Etkin Ungerboeck Tipinde MAP Alicis
Gokhan Muzaffer Guvensen , Yalcin Tanik, Ali Ozgur Yilmaz

227 FARKSAL AKIMLI GEÇİŞ İLETKENLİĞİ KUVVETLENDİRİCİSİ TABANLI GERİLİM MODLU ÇENTİK SÜZGEÇ GERÇEKLENMESİ
Hasan Çiçekli, Ahmet Gökçen

228 BBA TABANLI ÜST UZUV REHABİLİTASYON SİSTEMİNİN SONSAL OLASILIK DEĞERLERİ KULLANILARAK KONTROLÜ
Ela Koyaş, Mine Saraç, Ahmetcan Erdoğan, Müjdat Çetin, Volkan Patoğlu

229 Epileptik EEG İşaretlerinin İkiz-Spektrum Analizi
Necmettin Sezgin, M.Emin Tağluk, Ö.Faruk Ertuğrul, Yılmaz Kaya

230 Parçacık Filtresi ile Dümen Suyu Takibi
Çağla Önür, Kemal Leblebicioğlu

231 Hiperspektral Görüntüler için Anomali ve Homojen Bölge Gözeten Son Eleman Çıkarımı
Alp Ertürk, Davut Çeşmeci, Deniz Gerçek, Mehmet Kemal Güllü, Sarp Ertürk

232 Yönlü Antenli Ağlarda Komşu Tespiti
Yusuf Alper Bilgin, Ali Özgür Yılmaz

233 Faz Gürültüsü Altında Durgun Kargaşa Kestirimi
Seçil Özdemir, Yalçın Tanık

234 Aktif Öğrenmede Komitelerin Kullanımı ve Başlangıç Kümesinin Seçimi
Cem Agan, Mehmet Fatih Amasyalı

235 Seçmeli Birleştirme Alıcı Anten Çeşitleme ile Bilişsel Radyo için Spektrum Algılama
Mustafa Namdar, Hacı İlhan, Lütfiye Durak Ata

237 Telsiz Kanallarda Eşik Değerlikli SNR-Tabanlı Anten Seçimi /SNR-Based Antenna Selection with Threshold Value in Wireless Channels
Erdoğan Aydın, Hacı İlhan, Özgür Özdemir

238 Image Inpainting via Singular Value Thresholding
S.Faegheh Yeganli, Runyi Yu

240 Pulmoner nodüller için yeni bir bilgisayar destekli tespit sistemi
Ahmet Tartar, Niyazi Kılıç, Deniz Çebi Olgun, Aydın Akan

241 DCT Tanım Kümesindeki Damgalama İşlemleri için Yazılım/Donanım Ortaklı Sistem Tasarımı
Ahmet Turan Erozan, Subutay Giray Başkır, Berna Örs

242 Baskın Nokta Tespiti için Alt Eniyileme Yöntemi
Levent Oral, kemal özkan

243 Deneysel Epilepsi ile Elde Edilen ECoG İşaretlerinden Epileptik Nöbetin Algılanması
Funda Kutlu, Cemal Köse

244 Tüberküloz Bakterisinin Mikroskobik Görüntü Analiziyle Algılanması
Selen Güven, Murat Ekinci

245 Anlamlı Noktalar ile Kontur Betimlenmesi
Zuhal Kurt, kemal özkan

248 Senaryo Tabanlı Bir Sentetik Darbe Üreteci Tasarımı
Kenan Gençol, Nuray At, Ali Kara

249 Puruz Tespiti Icin Siniflandiricilarin Karsilastirilmasi
Recep TUĞCİ, Veli Burak Çelen, Murat ÖZBAYOĞLU

250 DÜZLEMDEŞ DALGA KILAVUZU BESLEMELİ YAMA ANTENLERDE ÇALIŞMA FREKANSI VE BANT GENİŞLİĞİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ANALİZİ
Birkan Dağdeviren, Kamil Yavuz Kapusuz, Sultan Can, Elif Aydın

251 Karma Hat Hızlı WDM Optik Iletim Ağlarında Adanmış Yol Koruma
Gül Boztok Algın, E. Turhan Tunalı

252 Gözü-Kapalı Simge Hızı Kestirimine İlişkin Bir Deneysel Çalışma
AHMET GÜNER, İSMAİL KAYA

254 İnsansız Hava Aracı İçin Güdümleme Sistemi
Ferhat Ucan, Mesut Pak

255 Temel Bileşen ve Doğrusal Ayrıştırıcı Analizine Dayalı Akromegali Ön Tanısı
Beste GENÇTÜRK, Vasif V. NABİYEV, Arda ÜSTÜBİOĞLU

256 Bağımsız Bileşen Analizi ile Enerji Sistemleri İşaretlerinin Genlik ve Frekans Kestirimi
cengiz polat uzunoğlu, serap cekli, faruk turan, mukden uğur

257 Çok-öbekli Veri için Aradeğerlemeci Ayrışım
İsmail Arı, Ali Taylan Cemgil, Lale Akarun

258 Kolon Kanseri Histoloji Kesitlerindeki DNA Bölgeleri üzerine Yarıgüdümlü Öğrenme
Başak Esin Köktürk, Bilge Karaçalı

259 BGG Listeleri ile Metin Benzerlik Analizi
Senem Kumova Metin, Bahar Karaoğlan, Tarık Kışla

260 Çevrimiçi Servisler için Ayrışım Tabanlı Tavsiye Sistemi
Umut Şimşekli, Tolga Birdal, Emre Koç, Ali Taylan Cemgil

261 Ağ Kodlama için Q-fonksiyonun Örnek Alma Özelliğinden Yararlanarak Başarım Analizi
Tuğcan Aktaş, A. Özgür Yılmaz, Emre Aktaş

263 Stereo Görüntü ile Kendi Kendine Öğrenen Yol Saptama
Kadri Bugra Ozutemiz, Akif Hacinecipoglu, Ahmet Bugra Koku, Erhan Ilhan Konukseven

265 Güvenli Haberleşme Sistemleri İçin Sprott 94 S Kaotik Sisteminin Elektronik Devre Gerçeklemesi ve Senkronizasyon Uygulaması
İsmail Koyuncu, Murat Alçın, İhsan Pehlivan

267 TIBBİ TEŞHİS KARAR DESTEK SİSTEMLERİNDE SINIFLANDIRICI MODELLERİN PERFORMANS ANALİZİ
Eşref Seğmen, Aslı Uyar

268 Uyku EEG’sinin KEKKR Yöntemi Kullanarak Hızlı ve Yüksek Doğrulukta Sınıflandırılması
Kübra Eroğlu, Masoud Maleki, Temel Kayıkçıoğlu

269 Modern Kodlama Tekniklerinin QR Kod Uygulamalarına Yatkınlığı
Burcu Tepekule, Utku Yavuz, Ali Emre Pusane

270 EEG Datası İşlemesi İçin DTMOS Transistorlar Kullanan Çok Düşük Gerilimli Çok Düşük Güç Tüketimli OTA Tasarımı
Atilla Uygur, Hakan Kuntman

271 3-B Yüz Modellerinin Doku Bilgisiyle Yüksek Oranda Detaylandırılması İçin Bir Yöntem
Ersin Özüağ, M. Kemal Güllü, Oğuzhan Urhan, Sarp Ertürk, Tonguç İşken

272 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi Enbüyüklemesi için Gezgin Baz İstasyonu Konumlandırma Eniyilemesi
Ömer Çayırpunar, Esra Kadıoğlu Urtiş, Bülent Tavlı

273 Hiperspektral Sınıflandırma Algoritmalarına Öğrenme Verisi Seçiminin Etkileri
Okan Bilge Özdemir, Yasemin Yardımcı Çetin

274 k-NN Sınıflandırma Algoritmasında Optimum k Değerinin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Yöntem
Masoud Maleki, Kübra Eroğlu, Önder Aydemir, Negin Manshoori, Temel Kayıkçioğlu

276 Gerçek Sinyaller Için DRFM Sistemlerinde Kanallaştırıcı Yapısı
Ömer Özdil, Mahmut Serin, Mehmet İspir, Alper Yıldırım

277 Kızılötesi Bantta Bulut Modellenmesi
Muhammed Yeşilkaya, Seçkin Özsaraç

278 Güç Kalitesi Bozucularının S-Dönüşümü ve Görüntü İşleme Tekniklerine Dayalı Olarak Sınıflandırılması
Murat Uyar, Yılmaz Kaya, Musa Ataş

279 Kızılötesi Sahne Üretecinde Polinom Oturtma ile Atmosferik Etkilerin Modellenmesi
Çağlar Kavak, Seçkin Özsaraç

280 Akıllı Şebekelerde İşbirlikçi Haberleşmenin Güç Tüketimine Etkisi
Metin Vural, Güneş Karabulut Kurt

281 Belirlenimci Benzerlik Yöntemlerine Dayalı Model Tabanlı Ses Dizisi Hizalaması
Doğaç Başaran, Ali Taylan Cemgil, Emin Anarım

282 Polen Görüntülerinin Yapısal Özellikler ile Sınıflandırılması
M.Emre EREZ, Yılmaz KAYA, Abidin ÇALIŞKAN

283 Poisson Denklemiyle İyileştirilmiş Fotomontaj
Bekir Dizdaroğlu

284 Düzey Kümelerini Kullanarak Renkli İmge Bölütleme
Bekir Dizdaroğlu

285 Yönlendirilebilir Süzgeçlerin Karmaşık Çözümlemesi
Bekir Dizdaroğlu

286 Plaka Yeri Saptama ve Karakterlerinin Bölütlendirilmesi
Birkan Dağdeviren, Göktuğ Kaynaköz, Hakan Tora

288 Uydu Görüntülerinden Yapılandırılmamış Yolların İkili Görüntü Bölütlemesi Kullanılarak Bulunması
Matin Ghaziani, Yaser Mohamadi, A. Bugra Koku, Erhan Ilhan Konukseven

290 Müzik ve Konuşma İşaretlerinin Sınıflandırılması için Kullanılan Özniteliklerin Etkinlik Analizi
Esen Özbayramoğlu, Ahmet Coşar, Adnan Yazıcı

291 Saklı Markov Model Karışımları için Spektral Öğrenme
Yusuf Cem Sübakan, Oya Çeliktutan, Ali Taylan Cemgil, Bülent Sankur

292 GAUSS OLABILIRLIK DEGERLERINE DAYALI GORUNTU HISTOGRAMI ESIKLEME IMAGE HISTOGRAM THRESHOLDING USING GAUSSIAN KERNEL DENSITY ESTIMATION* (ENGLISH)
Alexander Suhre, A. Enis Cetin

294 Bilinmeyen Gürültü Alanı Altında Sinyal Sayısı ve Yön Kestirimi Uygulaması
Erem Erdem, Emrah Batuman, Emrah Sezgin

295 Geometrik Tutarlılık ile Geliştirilmiş Görsel Resim Arama
Savaş Özkan, Ersin Esen, Gözde Bozdağı Akar

296 Nicemlenmiş Yerel Zernike Momentlerle Trafik İşaretlerinin Sınıflandırılması
Emrah Başaran, Muhittin Gökmen

297 Lojistik Fonksiyonunun Sahada Programlanabilir Analog Diziler Kullanılarak Gerçeklenmesi
İhsan Çiçek, Ali Emre Pusane, Günhan Dündar

298 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN EN ÇOK BİLGİNİN TOPLANACAĞI 3B GÜZERGAH PLANLAMASI
Halit ERGEZER, Kemal LEBLEBİCİOĞLU

299 Deniz Taşıtlarından Yayılan Sualtı Akustik Tonların Benzetimi ve Kestirimi
Serdar Özen, Mehmet Öner, Mehmet Ali Çavuşlu, Ahmet Ceyhun İlgüy, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

300 Distinguishing the type of NOE for NMR Protein Structure-Based Assignments
Murodzhon Akhmedov, Bülent Çatay, Mehmet Serkan Apaydın

302 Bina içi Ortamda Çift Taşıyıcılı HSDPA Sistem Başarımının İncelenmesi
Murat Esenalp, Çetin Kurnaz

303 Ardışık Ses Parçalarını Eşleştirme Amaçlı İzgesel Uzaklık Ölçütleri
Eren Akdemir

304 Konusma Ritmi Surumlu Jest Animasyonu
Elif Bozkurt, Engin Erzin, Yucel Yemez

306 Çoklu Yönlendirme Konfigürasyonlarının Performans Değerlendirmesi
Selçuk Cevher, Mustafa Ulutaş, İbrahim Hökelek

307 isMOTE: Kablosuz Vücut Alan Ağları İçin Gezgin Algılayıcı ve Eyleyici Düğüm Tasarımı
İsmail Kırbaş, Alper Karahan, Abdullah Sevin, Cüneyt Bayılmış

308 SIR ÖRTÜLÜ SES DOSYALARININ Kİ-KARE VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÇÖZÜMLENMESİNDE GİZLEME YÖNTEMİNE GÖRE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
Ali DURDU, Ahmet Turan ÖZCERİT

310 Microsoft Kinect Sensörü Kullanarak Zemin Düzlemi Algılama
Doğan KIRCALI, F. Boray TEK, İbrahim K. İYİDİR

311 Zayıf Sınıflandırıcılardan Oluşan Bir Yaya Tespit Sistemi
Yusuf Engin Tetik, Bülent Bolat

312 Kayan Yazmaç Tabanlı Frekans Hoplamalı DFBÇ’nin Doppler Yayılımı Altında Başarımı
Ahmet OTURAK, Ertan ÖZTÜRK, Koray YANIK

313 KABUKLU KURUYEMİŞLERİN X-IŞINI KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI VE KÜTLE ÖLÇÜMÜ
Mustafa Çoker, Yusuf Sinan Akgül

314 Kinect RGB Görüntülerde ve Derinlik Haritalarında Uzam-zamansal Özellikleri Kullanarak Türk İşaret Dili Tanıma
Abbas Memiş, Songül Albayrak

315 Kullanıcı Etkilesimli Stereo Görüntü Tekrar Hedeflenmesi
H. Emrah Tasli, Theo Gevers, A. Aydin Alatan

316 Yapay Arı Koloni Algoritması Üzerine Kurulan Yeni Bir Modülasyon Tanıma Yöntemi / A New Modulation Recognition Method Based on Artificial Bee Colony Algorithm
Ali Özen, Celal Öztürk

317 KAMERA VE ATALETSEL ÖLÇÜM BİRİMİ İÇ KALİBRASYONU
A. Tanju Erdem, Ali Özer Ercan, Tarkan Aydın

318 Yüz İmgelerinin Ayrık Kosinüs Dönüşümü Yardımıyla Sınıflandırılması
zehra karhan, burhan ergen

319 Video Hareket Yakalama Verilerini Kullanarak İnsan Mikro-Doppler İmzasının Radar Simülasyonu
Cesur Karabacak, Sevgi Zübeyde Gürbüz, Ali Cafer Gürbüz

320 Beklenti-Enbüyütme ile Daha İyileştirilmiş Yarı-Güdümlü Öğrenme
Bilge Karaçalı

321 Performance Analysis of MIMO Free-Space Optical Communication Systems with Selection Combining
Hossein Kazemi, Murat Uysal

322 3B Karaciğer Damar Segmentasyonu için MRF Tabanlı Birleşik Ölçek Seçimi ve Bölütlemesi Değerlendirmesi
Neda B. Marvasti, Burak Acar

323 Improved Naive Bayesian Algorithm for Author Detection
Nuri Özalp, Sinem Aykanat, Zeki Erdem, Uğur Ayan

324 Sinüzoidal Kodlama ile Orta Frekanslı Endüksiyon Ergitme Ocaklarının Güç Kalitesinin İncelenmesi
İlker YILMAZ, Özgül SALOR, Işık ÇADIRCI, Muammer ERMİŞ

325 Filmlerden Duygusal Yüz İfadeleri İçeren Video Klipleri Elde Etmek için Bir Yöntem
Çiğdem Turan, Can Kansın, Sara Zhalehpour, Zafer Aydın, Çiğdem Eroğlu Erdem

326 DVB-S Alıcısı için Reed-Solomon Kod Çözücü Donanım Gerçeklemesi
Seyyid M. Dilek, Berna Ors, Mesut Kartal

327 Düşük Geribeslemeli ve Geribesleme Hatalarına Karşı Dayanıklı Modifiye Verici Anten Seçimi/Dik Uzay-Zaman Blok Kodlama Yapısı
Ahmet Faruk Coşkun, Oğuz Kucur

328 Illumination Invariant Face Recognition system
Cemil Tosik, Alaa Eleyan, Mohammad Salman

329 RF Parmakizi Tabanlı GSM Binaiçi Konumlandırma
Hasan Buyruk, A. Kenan Keskin, Şeyma Şendil, Hasari Çelebi, Hakan P. Partal, Ömer İleri, Engin Zeydan, Salih Ergüt

330 Dik Uzay-Zaman Blok Kodlamalı Çöz-Aktar Tipi Röleli Çok Atlamalı Ağın Nakagami-m Sönümlemeli Kanallarda Performansı
Ahmet Yılmaz, Oğuz Kucur

332 Gabor Dalgacık Dünüşümü Kullanarak Avuç İçi Tanıma
Abidin Çalışkan, Burhan Ergen

333 Video Poster Oluşturma
Savaş Özkan, İlkay Atıl, Ersin Esen, Medeni Soysal

334 Otomatik Taramalı Mikroskobik Görüntüleme
HÜLYA YALDIZ, MURAT EKİNCİ

336 Farklı Dağılım ve İlinti Değerlerine Sahip Kargaşa Örnekleri Üretimi
Mehmet İspir, Kemalettin Kerem Öktem, Alper Yıldırım

337 Retina Damar Görüntülerinde Tipik Noktaların Bulanık RBF Modeliyle Çıkarsanması
Cemre Candemir, Cihat Çetinkaya, Onur Kılınççeker, Muhammed Cinsdikici

338 Viral Yerleşim Bölgelerindeki Karakteristiğin Sınıflandırma Başarımına Etkisi
Ergün Gümüş, Olcay Kurşun, Ahmet Sertbaş

339 Denetimsiz Göreceli Nitelik Çıkarımı
Emrah Ergül, Sarp Ertürk, Nafiz Arıca

340 FPGA Tabanlı Gerçek Zamanlı Video Bozunum Düzeltme
Erkan Yavuz, İsmail Özsaraç, Fatih Karakuş

342 İŞBİRLİKLİ TAM-ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt

343 Stereo Kamera Kullanarak 3B Avuçiçi Poz Kestirimi
Özkan Bingöl, Murat Ekinci

344 Evrimsel Algoritmalar ile Yüksek Geçiren Süzgeç Yaklaşıklığının Optimizasyonu
Umut Engin Ayten, Revna Acar Vural

345 Heterojen Ağlar İçin Dağıtık İşbirlikçi Çoklu Erişim Kümesi Seçimi
israfil bahceci

346 Sınır Sahipliği İçin Kapsamlı Bir Veri Tabanı
Mehmet Akif Akkuş, Gaye Topuz, Buğra Özkan, Sinan Kalkan

347 İmge Kesişim Noktalarının Derinlik İmgeleri Kullanılarak Analizi
Mehmet Akif Akkuş, Merve Aydınlılar, Sinan Kalkan

348 Şaşı-Göz Karıştırma Tekniğinin Genlik ve Faz Farkı Tolerans Analizi
Mahmut SERİN, Emrah ONAT, Adnan ORDUYILMAZ, Alper YILDIRIM, Mehmet Alper ŞAHİN

349 İngilizce Alfabesi Kullanılarak Yazılmış Türkçe Metinlerin Türkçe Alfabesine Göre Yeniden Oluşturulması
Burak Çağrı OKUR, Hidayet TAKÇI, Yusuf Sinan AKGÜL

350 Akciğer Nodüllerinin Nitelendirilmesi
Aydın Kaya, Ahmet Burak Can

351 Laws Doku Enerji Ölçümü Tabanlı k-NN Sınıflandırıcı Modeli ile İris Tanıma Sistemi
Emrullah Acar, Mehmet Siraç Özerdem

352 RGB-Derinlik Kameraları üzerinden Karar Ormanı Temelli Bir Hareket Tanıma Öznitelik Seçim Çatısı
Farhood Negin, Fırat Özdemir, Kamer Ali Yüksel, Ceyhun Burak Akgül, Aytül Erçil

353 Bir Elektronik Taarruz Uygulamasında Destek Vektör Makineleri ve Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
Mehmet Cihan Şahingil, Murat Şamil Aslan

354 Radyoloji Raporlarında Metin Madenciliği
Tuğberk Kocatekin, Devrim Ünay

355 Dağılımdan Bağımsız Olasılık Kestirimi İle Periyodik Problemlerin Saptanması
Mehmet Onur Sarkan, Zehra Çataltepe

356 ABCMiner Algoritmasının Performansının Farklı Kıstas Fonksiyonları ile Değerlendirilmesi
Fehim Köylü, Mete Çelik, Derviş Karaboğa

357 Sıkıştırmalı Algılama ile Ayrıklık Haritalarının Kestirimi
Seçil Öztürk, Bülent Sankur

358 Sisten Bozulmuş İmgelerde Ampirik Kip Ayrışımına Dayalı İyileştirme
Aysun Taşyapı Çelebi, M. Kemal Güllü, Sarp Ertürk

359 Hava Platformundan Alınan İmgeler ile Nokta Konumlandırma
Ali Can ARIK, Haluk Erdem BİNGÖL, Mehmet OCAKLI

360 3-BOYUTLU BT ANJİYOGRAFİ VERİLERİNDE FRANGI DAMARLIK YÖNTEMİ ÜZERİNE BÖLGE BÜYÜTME YAKLAŞIMI
İlkay Öksüz, Devrim Ünay, Kamuran Kadıpaşaoğlu

361 Konuşma için etkileşimli kaynak modelleme
Turgay Koç, Tolga Çiloğlu

362 Concordance Between Computer-based Neuroimaging Findings and Expert Assessments in Dementia Grading
Leonardo Iheme, Osman Başkaya, Ahmet Şennaz , Melek Kandemir, M. Savaş Tepe, Turgay Kahraman, Z.Betül Yalçıner, Gözde Ünal, Devrim Ünay

363 Hareket Halindeki Araçların Sınıflandırılması
Demet Duman, Gözde Bozdağı Akar

364 Bağlantı Tahmini İçin Bağlaşımlı Simetrik Tensör Ayrışım Modelleri
Beyza Ermis, Taylan Cemgil, Evrim Acar

365 Modele Dayalı Pekiştirme ile Öğrenme için Ardışık Monte Carlo Örnekleyicileri
Orhan Sönmez, A. Taylan Cemgil

366 Basamak Frekans Yapıda GPR Prototipi Geliştirilmesi
Arif ATAMAN, Bürkan TEKELİ, Ali Cafer GÜRBÜZ

367 Metro İstasyonlarındaki Olağandışı Durumların Güvenlik Kameralarıyla Otomatik Tespiti
Mehmet Ali DAĞLI, Çiğdem Eroğlu ERDEM

368 Orman Yangını Tespiti Amaçlı Heterojen Kablosuz Algılayıcı Ağların Başarım Değerlendirmesi
Can Tunca, Sinan Isik, Mehmet Yunus Donmez, Cem Ersoy

369 Ses Kaynağından Konuşmacı Cinsiyetinin Belirlenmesi
Ergün Yücesoy, Vasif V.Nabiyev

370 Deniz Kargaşası Bölgesinde Radar Tespitlerinin Uzamsal Nokta Süreç Özelliklerinin İncelenmesi
Süleyman Baykut, Abdullah Himmet Özcan, Demet Sevil Armağan Şahinkaya, İlhan Kubilay Yalçın

371 Adaptif Dalgacık Eşikleme Yöntemiyle Görüntü İyileştirme
Mehmet Can Erdem, Ziya Telatar, Mustafa Doğan

372 DDoS Saldırılarının Trafik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
derya erhan, Güneş Karabulut Kurt, Emin Anarım, Rabun Koşar

374 Elektronik Destek Sistemleri için FPGA ile Zaman-Frekans Ekseninde Gerçek Zamanlı İşaret Analizi
Kemalettin Kerem Öktem, Mehmet İspir, Alper Yıldırım

375 Alan Kovaryansları İçin Grup Seyrekliğine Dayalı Seyrek Kodlama
Hasan Tuğrul Erdoğan, Erkut Erdem, Erkut Erdem

376 Yüksek Boyutlu Öznitelik Uzayında Hareket Tanıma
Hande Adıgüzel, Hayrettin Erdem, Pinar Duygulu Sahin, Hakan Ferhatosmanoğlu

377 Doğrusal Vektör Algılayıcı Dizilimler için Partikül Hızı Gradyanına Dayalı Akustik Mod Hüzme Oluşturucu
M. Berke Gür

378 Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri
Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt

379 Evrimsel Algoritmaların Giysi Tasarımına Uygulanması
Türker İnce, Arzu Vuruşkan, Ender Bulgun, Cüneyt Güzeliş

380 İyileştirilmiş Benzerlik Kriteri Kullanarak Bölgesel Ortak Değişinti Betimleyici Tabanlı Olasılıksal Nesne Takibi
ORHAN AKBULUT, OĞUZHAN URHAN, SARP ERTÜRK

381 Özellik Çıkarımı Olmadan Sinirsel Ağ Tabanlı Ayak İzi ile Kişi Tanıma Sistemi
onur can kurban, Tülay YILDIRIM, emrah başaran

382 CFO’lu Sinyallerin Yüksek Dereceli İstatistiklerini ve İşaret Yıldız Kümesi Histogramlarını Kullanan Yeni Bir Otomatik Modülasyon Sınıflandırıcı Yöntemi
AHMET GÜNER, İSMAİL KAYA

383 Gürültü İçeren Videolardan İnsan Hareketlerinin Çoklu Örnekle Öğrenme ile Tanınması
Fadime Şener, Nermin Samet, Pınar Duygulu, Nazlı İkizler-Cinbiş

384 Daire Tespit Algoritması ile güçlendirilmiş Dairesel Trafik İşareti Tanıma
Hüseyin Gündüz, Selcan Kaplan, Serkan Günal, Cüneyt Akınlar

385 Lomber MR Görüntülerden Desikasyon Tespiti
Ayse Betul Oktay, Nur Banu Albayrak, Yusuf Sinan Akgul

386 İHA'lar İçin Gürbüz Takip Denetçisi
İlker Tanyer, Enver Tatlıcıoğlu, Erkan Zergeroğlu

387 Rüzgar Türbinlerinin Radar Performansına Etkisi
Sultan Aldırmaz, Uğur Saynak, Osman Karabayır, Ahmet Faruk Coşkun

388 Çoklu Konum Kestirimlerinin Alfa-Kırpılmış Ortalamaları
Mustafa A. Altınkaya

389 Lokalite Derecesinin Kestirimiyle fMRG ölçümlerindeki bilgi dağılımının analizi
Itır Önal, Mete Özay, Orhan Fırat, İlke Öztekin, Fatoş Tünay Yarman Vural

391 Renk ve Derinlik Verisiyle Oda İmgelerinin 3 Boyutlu Uzaysal Düzeninin Çıkarılması
Çağlar Yapıcılar, Nafiz ARICA

392 İnsan Mikro-Dopplerinden Çikarilan Ozniteliklerin Karsilikli Bilgisi
Bürkan TEKELİ, Sevgi Zübeyde GÜRBÜZ, Melda YÜKSEL

393 Görsel-İşitsel Türkçe Duygusal Veritabanı
Onur Önder, Sara Zhalehpour, Çiğdem Eroğlu Erdem

394 Güvenli Bir RFID Protokolünün Gerçeklenmesi
Subutay Giray Başkır, Berna Örs

395 Müfredat Tabanlı Ayırıcı Dil Modeli Eğitimi
Erinç Dikici, Murat Saraçlar

396 Yerel Popülasyon Denge Modellemesine Dayanan Bulanık C-Ortalamalar Bölütleme Kullanılarak Görüntü İyileştirme
Necati Duran, Muammer Çatak, Mehmet Erdal Özbek

397 Çöz-İlet Aktarma Ağlarında Enerji Verimliliği
Merve Saimler, Alkan Soysal

398 Güvenli Bir RFID Sisteminin FPGA Üzerinde Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Okan Emre Özen, Sıddıka Berna Örs Yalçın, Hasan Bülent Yağcı

400 Çok Modelli Görsel Lokalizasyon
Kemal Egemen Özden, Mehmet Tozlu, Salih Ergüt

401 Sayısal-Analog Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri
Çağlar Özdağ, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, Alphan Salarvan

402 Simülatör Görüntüleri Üzerinden Trafik Plaka Kodlarının Bayesçi Yakla ̧ sımla Sezimi
Mahmut Cenk Efeler, Mustafa A. Altınkaya, Şevket Gümüştekin

404 Kablosuz Algılayıcı Ağları için Düşük Karmaşıklıklı, Kayıpsız EKG Veri Sıkıştırma Algoritmaları
cENK albayrak, Cemaleddin ŞİMŞEK, İsmail KAYA

405 Kablosuz Duyarga Ağılarında Güvenlik ve Güç Tüketimi Karşılaştırılması
Zeynep Köybaşı Köybaşı, İsmail Kaya

406 MIMO-OFDM Sistemlerde Ses Kalitesi Kestirimi
Ilknur Ates, Ozge Cepheli, Gunes Karabulut Kurt

407 Bakış Yönü Bilgisini Kullanarak Kişi Tanıma
Özem Kalay, Tevfik Metin Sezgin

408 Koşullu Rastgele Alan Modeli ile Sınır Sahipliği Bilgisi Çıkarımı
Buğra Özkan, Sinan Kalkan

409 Lorentz Manifoldu üzerinde Yüz Tanıma
Hasan Şakir Bilge, Ceren Güzel

410 RADYAL TABANLI SİNİR AĞLARI İLE SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK
Mehmet Cem ÇATALBAŞ, Serkan ÖZTÜRK

411 Makine Öğrenmesi Tabanlı IP Trafik Sınıflandırılması
Z. Cihan TAYŞİ, M. Elif KARSLIGİL, A. Gökhan YAVUZ, Reşit ŞAHİN

412 Yaşlı veya Hastaların Ev Ortamında RGB-d Kamera ile Gerçek Zamanlı İzlenmesi ve Olağandışı Durumlarının Tespiti
Elif Bektüzün, Yiğit Sermet Küçüksöz, Mine Elif Karslıgil

413 Gömülü Sistemler için Hızlı ve Hassas Bir Hareket Belirleme Algoritması
Necati Cihan Camgöz, Z. Cihan Tayşi, M. Amaç Güvensan, M. Elif Karslıgil, A. Gökhan Yavuz

416 Sıkıştırılmış Algılanan Sinyallerin Gürbüz Damgalanması
Mehmet Yamaç, Çağatay Dikici, Bülent Sankur

417 Elektronik Taarruz Teknikleri Doğrulama Ortamı
Adnan ORDUYILMAZ, Gökhan KARA, Mehmet İSPİR, Alper YILDIRIM

418 GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞABİLEN GPU-TABANLI KIZILÖTESİ SENSÖR MODELİ
Mehmet Serkan TOKAY, Ziya Gürkan FİGEN

419 Türkiye İyonküre Yönsemesinin Kayan Pencere İstatistiksel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi
M. Necat Deviren, Feza Arikan, Orhan Arikan

420 Ampirik Kip Ayrışımı Yönteminin APKD Kullanılarak Tek Yonga Üzerinde Gerçeklenmesi
İHSAN KÖSE, ANIL ÇELEBİ

422 Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Bulut Tespiti
Emre Başeski, Çağlar Şenaras

423 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Atlama Sayısının Kısıtlanmasının Yaşam Süresi Üzerine Etkisi
Murat TEMİZ, Bülent TAVLI

424 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE ERİŞİM İÇİN UZAMSAL BİR VERİ MODELİ
Hüseyin Gökhan Akçay, Selim Aksoy

425 Veri İhtiyacı Öngörüsü ile Yeşil Haberleşme
Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır

426 Yeni Kipler, Yeni Zorluklar – Çizim ve Bakış Yönü Verilerinin Etiketlenmesi
Çağla Çığ, Tevfik Metin Sezgin

428 Katılımcı Algılama Uygulamalarında Otomatik Veri Toplama İçin Karakter Tanıma ve Düzeltme
Süleyman Özarslan, P. Erhan Eren

429 Bölüt ve Kontur Özniteliklerini Kullanarak ˙Imgelerdeki ˙Insan Hareketlerini Tanıma
Gökhan Tanışık, Oğuzhan Güçlü, Nazli İkizler Cinbiş

430 Yapay Gürültünün Fiziksel Katman Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Analizi
Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt

431 Gen ifadelerinde Öz Nitelik Seçimi ve Boyut İndirgeme
Mahmut KAYA, Hasan Şakir BİLGE, Oktay YILDIZ

432 İlişkisel Borsa Ağı Analizi
Bircan Ergür, Zehra Çataltepe

433 Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma
Mustafa Teke, Ufuk Sakarya

434 SINIFLANDIRICI TOPLULUKLARININ GÜRÜLTÜLÜ VERİLERE KARŞI GÜRBÜZLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdülkadir Albayrak, M.Özgür Cingiz, Mehmet Fatih Amasyalı

435 FPGA Tabanlı OFDM Modem Mimarisi üzerinde Sayı Formatlarının Karşılaştırılması
Suhap Şahin, Adnan Kavak, Mehmet Ali Çavuşlu

436 Araç İçi Mobil Uygulamalar İçin Çok-Kipli Algılayıcı Analiz Altyapısı
Fatih Orhan, Pekin Erhan Eren

437 Ikiden Fazla Tensörün En Verimli Daraltma Sırası
Can Kavaklıoğlu, A. Taylan Cemgil

438 Büyük Veri Problemlerine Çözüm Olarak Veri Akış Madenciliği
erdi ölmezoğulları, Ismail Ari, ömer faruk çelebi, salih ergüt

439 İLGİ BÖLGESİ BULMA TABANLI HIZLI VE GÜRBÜZ YER UZAMSAL NESNE TANIMA
Yeti Ziya Gürbüz, Abdullah Aydın Alatan

440 Güneş Enerjili Baz İstasyonu için Kalman Öngörülerine Dayanan Orantısal Adil Kaynak Paylaştırımı
Neyre Tekbıyık Ersoy, Elif Uysal Bıyıkoğlu, Tolga Girici, Kemal Leblebicioğlu

441 MR Görüntülerinden Hatalı Pozitif Oranı En Düşük Bölütleme Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması
Merve Özdemir, Eşref Selvi, Alper Selver

442 Hiperspektral Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi
Ali Ömer Kozal, Mustafa Teke, Hakkı Alparslan Ilgın

444 Yapay Sinir Ağları ile Assamese Karakter Tanıma
Musa AYDIN, Enes ÇELİK

445 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE OTOMATİK AORTİK KAPAKÜSTÜ BÖLGESİ TANIMLAMA
İBRAHİM HARMANKAYA, DEVRİM ÜNAY, KAMURAN KADIPAŞAOĞLU, RAHMİ ÇUBUK

446 Hücresel Sinir Ağları Kullanılarak El Yazısı Tanıma Uygulaması
Nurullah Çalık, Evren Cesur, Vedat Tavşanoğlu

447 Verici Konumu Tespitinde Alıcı Dağılımının Konumlandırma Hatası Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Oğuzhan ÇAKIR, İsmail KAYA

448 Destek Vektör Makineleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanarak Türkiye’deki Tehlikeli Hava Durumlarının Uydu Görüntüleri ile Erken Tespiti
Musa AYDIN, Enes ÇELİK

449 Çoklu Kanonik Korelasyon Analizi ile İmge İyileştirme
Özgür Murat Polat, Yakup Özkazanç

450 Hiperspektral Görüntüler ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerin Spektral Katışım Temelli Kaynaştırılması
Deniz Gerçek, Davut Çeşmeci, M. Kemal Güllü, Alp Ertürk, Sarp Ertürk

451 Sıkıştırılmış Algılama ile Darbe-Doppler Radar Hedef Tespiti
Oguzhan Teke, Ali Cafer Gurbuz, Orhan Arikan

454 Yerel Şekil Betimleyiciler ile 3B Yüz Tanımada Yüzün Bölgelerinin Etkisinin İncelenmesi
Tolga İNAN, Ugur HALICI

455 BİR OTOMATİK HEDEF TANIMA ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ
Erdoğan Aldemir Aldemir, Nerhun Yıldız , Vedat Tavşanoğlu

456 Saklı Markov Model Tabanlı Hareket Analizi ile Fizik Tedavi Desteği
Recep Doğa Siyli, Lale Akarun, Nafiz Arıca

458 Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasında Katışım Temelli Kaynaştırma
Davut ÇEŞMECİ, Deniz GERÇEK, Mehmet Kemal GÜLLÜ, Alp ERTÜRK, Sarp ERTÜRK

459 Parçacık süzgeci ile biyomedikal görüntü zaman serisi çakıştırma
Arif Murat Yağcı, Ertunç Erdil, Ali Özgür Argunşah, Devrim Ünay, Müjdat Çetin, Lale Akarun, Fikret Gürgen

460 Çevre Gözetimi için bir Gezgin Bitki Tanıma Sistemi Uygulaması
Cihan Türkay, Can Güney Aksakallı, Kübra Özmal, Hazım Kemal Ekenel

461 Poz Tabanlı Video Özetleme İçin Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Çağdaş Baş, Nazli Ikizler-Cinbis

462 Yeniden Örnekleme nin Ön Bozulumlu Doğrusallaştırma Sistemi Performansına Etkisi
Emine Betül ŞANLI, Ahmet Hayrettin YÜZER

463 İç Saldırıların Tespiti için Yeni Bir Yaklaşım
Sevil Şen

464 Heterojen LTE-A Ağlarda Sapmalı İlişkilendirmenin Kapsama ve Veri Hızına Etkisi
Ufuk Türeli, Deniz Ayıkol, Didem Kıvanç

465 Genişletilmiş Kalman Süzgeci Kullanarak Düzlemsel Sahnelerde Video Mozaikleme
Emrecan BATI, Yeti Ziya Gürbüz, A. Aydın Alatan

466 Abdominal Organların Sınıflama Tabanlı Bölütlenmesinde Mesafe Dönüşümünün Etkisi
Eşref Selvi, Merve Özdemir, Alper Selver

469 Kızılötesi İmgeler için Dalgacık Katsayılarına Dayalı Dinamik Erim Sıkıştırma Tekniği
Ali Onur Karalı, Tayfun Aytaç

470 Göz İzleme Teknolojisini Kullanarak Ortak Tarama Güzergâhı Belirleyen Algoritmaların Analizi
Şükrü Eraslan, Yeliz Yeşilada, Simon Harper

471 Egzersiz ve Anket Verileri Kullanarak Yapay Sinir Ağı Tabanlı VO2max Tahmin Modelleri
Ece Aktarla, Mehmet Fatih Akay, Erman Aktürk, Mustafa Açıkkar

472 Parmak İzi Tepe Yoğunluğu Temel Alınarak İstatistiksel Cinsiyet Analizi
Arş. Gör. Eyüp Burak CEYHAN, Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet Emre AKYIL

473 Hücresel Sistemlerde Bağlantı Katmanı Kaynak Dağıtımı Veriminin Kontrolcü Yoluyla Artırılması
Ali Arsal, M. Oğuz Sunay

474 Başarım, Çeşitleme ve Hamming Uzaklığı Kullanılarak Hata Düzelten Çıktı Kodu Budaması
Cemre Zor, Terry Windeatt, Josef Kittler

475 Lojistik Harita Tabanlı Hibrit PRNG
Taner Tuncer, Vedat Çelik

476 KızılÖtesi Suüstü Platform İmgeleri Seyrek Geri Çatımı İçin Veritabanına Dayalı Fourier Katsayısı Örnekleme
Serdar Çakır, Hande Üzeler

477 Birden Fazla Heryönlü Kamera ile Düşme Tespiti
Barış Evrim Demiröz, Albert Ali Salah, Lale Akarun

478 Çok Modlu Kaotik Sarmal Kullanılarak Rasgele Sayı Üretimi
Erdinç Avaroğlu, Mustafa Türk

479 Analog Ağ Kodlamalı Çift Yönlü Röleli Ağlar için Toplam Güç Tüketimini Enküçükleyen Röle Seçimi
Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi

480 Kaotik Kriptografinin Çilesi
Ercan Solak

481 Ultra Geniş Bant Sinyallerin Saçılma Denkleştirme Kullanılarak Uzun Erimli Mesafelere İletilmesi
Cornelius Saiki, Oluyinka Otesile, Mehmet Toycan

482 Yerel Örgülerin Minimum Yayılan Ağaçları ile Bilişsel Süreç Betimleme
Orhan Fırat, Mete Özay, Itır Önal, İlke Öztekin, Fatoş Tünay Yarman Vural

483 Uzaktan Algılama için Evrişimsel Oto-Kodlayıcılar ile Betimleme Öğrenme
Orhan FIRAT, Fatoş Tünay Yarman Vural

486 SAR Görüntülerinde Etkileşimli Gemi Bölütleme
Emre Akyılmaz, Can Demirkesen, Fatih Nar, Osman Erman Okman, Müjdat Çetin

487 Ağrının Somatosensoriyal Korteksteki Temsili: fNIRS ile Ön Bulgular
Didem Gökçay, Aykut Eken, Igor Mapelli, Öykü Çobanoğlu, Gülhan Saraçaydın, Alper Kayalar, Ekin Kantar

489 Tek Sezimcili Arama Başlıklarında Sıkıştırılmış Algılama Uygulamaları
Hande Üzeler, Serdar Çakır

493 İkinci Dereceden Evrişim Kör Sinyal Ayrıştırma Algoritmasını
Server Kasap, Soydan Redif

494 Vibrasyon ve PIR Algılayıcılar Kullanılarak Çevre Destekli Akıllı Ev Tasarımı
Ahmet Yazar, A. Enis Çetin

495 Koşullu Rasgele Alanlarla Bağlamsal Hedef Tanıma
Gülcan Can, Orhan Fırat, Fatoş T. Yarman Vural

496 Bilişsel Robotlarda Deneyimsel Öğrenme
Sertaç Karapınar, Mustafa Ersen, Melis Kapotoğlu, Petek Yıldız, Sanem Sarıel Talay, Hulya Yalcin

497 Akıllı Regresyon Teknikleri Kullanarak Egzersize Dayalı Olmayan VO2max Tahmini
Mustafa Açıkkar, Mehmet Fatih Akay, Erman Aktürk, Merve Güleç

498 Yüksek Çözünürlüklü Multispektral İmgelerde Otomatik Su Kanalı Tespiti
Ekin Gedik, Umut Çınar, Ersin Karaman, Yasemin Yardımcı, Uğur Halıcı, Kubilay Pakin, Hamza Ergezer

499 Çözüm Kümesi Programlama Kullanarak Ortaklaşa Ev İçi Hizmet
Erdi Aker, Volkan Patoğlu, Esra Erdem

500 Yüz İfadesi Dinamiklerine Dayalı Yaş Kestirimi
Hamdi Dibeklioğlu, Albert Ali Salah, Theo Gevers

501 Çok Ölçekli Panoramik Eklendirilmiş Gerçeklik
Erkut ARICAN, Kemal Egemen ÖZDEN, Sinem OĞUZ

502 Bilişsel Fabrikalarda Birden Fazla Robot Takımı için Eniyileştirilmiş Ayrıştırılabilir Plan Hesaplanması
Zeynep Gözen Sarıbatur, Peter Schüller, Volkan Patoğlu, Esra Erdem

503 Hanoi Kulesi’nin Robotlarla Çözümü için Nedensel Akıl Yürütme, İcra ve İcra Takibi Çerçevesi
Giray Havur, Kadir Haspalamutgil, Can Palaz, Volkan Patoğlu, Esra Erdem

504 Insansı Robot destekli Interaktif İşaret Dili Eğitimi için İşaret Tanıma
Bekir Sıtkı ERTUĞRUL, Cemal GURPINAR, Hasan KIVRAK, Hatice Köse

505 Sağlarlık ile Fiiller, İsimler ve Sıfatların İlişkilendirilmesi
Sinan Kalkan, Onur Yürüten, Erol Şahin

506 Canlı ve cansız nesnelerin MEG kayıtları kullanılarak sınıflandırılması
Igor Mapelli, Tolga Esat Özkurt

507 Çevresel Zeka Uygulamaları İçin Karmaşık Olay İşleme Tabanlı Bir Altyapı Gerçeklemesi
Fatih   Özlü, Bilgin Avenoğlu, P. Erhan Eren

508 Öğrenilmiş Alt-Hedef Davranışlarının Aktarımı ile Pekiştirmeli Öğrenmenin Robot Navigasyonunda Uygulanması
Barış Gökçe, H. Levent Akın

509 Kızılötesi Videolarda Sıkıştırmalı Algılama ile Alev Tespiti
Osman Günay, A. Enis Çetin

510 İnce Çekilebilir Dizinler için Bir Gömülü Yönelim Kestirim Birimi
B. Gürkan Bayramcık, Oğuzhan Urhan

511 Matlab Simulink ile Fırçasız DA Motor İçin Kaskad Kontrolcü Tasarımı ve MCU İmplementasyonu
Umut KARAPINAR, Zafer ESEN, Murat ŞAHİN, Furkan KANBUROĞLU

512 Hiyerarşik İki Boyutlu Hızlı Ampirik Kip Ayrışımı ve Donanım Mimarisi
Serkan Semiz, Anıl Çelebi, Oğuzhan Urhan

513 Uydu Görünütülerinde Görsel Dikkat Kullanarak Uçak Bölgelerinin Tespiti
Gülşah Tümüklü Özyer, Fatoş T. Yarman Vural

514 Egzersiz Eğitmeni Robotu için Hareket Takliti
Binnur Görer , Albert Ali Salah, H.Levent Akın

516 Uydu Görüntülerinde Betimleme Öğrenme ile Kuru Dok Tespiti
Ümit Ruşen Aktaş, Orhan Fırat, Fatoş Tünay Yarman Vural

517 Stereo Görüntülerde Derinlik Tabanlı Keskinlik ve Zıtlık İyileştirme Uygulaması
Burak Gövem, Murat Sayınta, Eren Somçağ, Faruk Dönmez

518 Kapalı Ortamlarda Topolojik Haritalamada Gözetimli Öznitelik
Nezih Ergin Özkucur, H. Levent Akın

520 Değişken Sönümlenme Katsayısı ile Tek Bacaklı Koşma Kontrolü
Görkem Seçer , Uluç Saranlı

521 Fiziksel İnsan-Robot Etkileşiminde Kuvvet Aracılığıyla Rol Paylaşımı
Ayse Küçükyılmaz, T. Metin Sezgin, Cagatay Basdogan

522 Otonom İnsansız Hava Aracı Güzergah Planlaması
Nuri Özalp, Özgür Koray Şahingöz, Uğur Ayan

523 Sahada Programlanabilir Analog Diziler Üzerinde Gerçeklenen Lojistik Denklemiyle Rastsal Sayı Üretimi
İhsan Çiçek, Ali Emre Pusane, Günhan Dündar

524 İşlevsel Ağırlıklı Yolak Yoğunluğu Görüntüleme
Andaç Hamamcı, M. Serhan Can, Gözde Ünal

525 Çok Tanımlı Kodlamanın AAC`e uygulanması
Hüseyin Öztoprak, Ahmet Kondoz

526 Fotonik Kristal Fiber Tabanlı Optik Duyucu
Hüseyin Ademgil, Uchenna F. Eze, Emmanuel K. Akowuah, Shyqyri Haxha

528 Açısal radyal dönüşüm kullanarak şekle dayalı yüz ifadesi sınıflandırma
Mehmet Turan, Hazim Kemal Ekenel

529 Optik Haberleşme Sistemlerinde Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama Uygulamaları
Irem Boz, Ozlem Unverdi

 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2012 Zakon Group LLC