SIU 2013 Bildiri Çağrısı

SIU 2013 Bildiri Çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek ve IEEE tarfından da destekelencek olan Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Girne Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (K.K.T.C) düzenlenecek olan SİU 2013 kurultayı daha önceki kurultaylarda olduğu gibi Sinyal İşleme ve Haberleşme alanlarında yapılan en son bilimsel, teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının sunulması ve takip edilmesi için olanak yaratacaktır.

Özel Oturumlar
SİU 2013′de kurultay kapsamındaki konularda özel oturumlar yapılması hedeflenmektedir. Özel oturum düzenlenmesindeki amaç benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi suretiyle bu alana ilgi çekmek ve paylaşımı artırmaktır.

Eğitim Seminerleri
SİU 2013′de özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik geleneksel eğitim seminerleri düzenlenecektir. Eğitim seminerleri ile ilgili detaylar ileriki tarihlerde kongre web sayfasında duyurulacaktır.

Öğrenci Ödülleri
SİU 2013 kurultayında yer alan öğrenci bildirileri arasından ödül komitesi tarafından seçilecek eserlere “IEEE En İyi Öğrenci Bildirisi Ödülü” ve “En İyi Uygulama Bildirisi Ödülü” verilecektir. Ayrıca yapay görme ve/veya örüntü tanıma ve benzeri konulardaki öğrenci bildirileri arasından seçilecek bildirilere “Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü” verilecektir. Detaylı bilgi, kurultay web sayfasından elde edilebilir.

SIU 2013 Sinyal İşleme Başlıkları
S01. Sinyal İşleme Kuramı
S02. İstatistiksel Sinyal İşleme
S03. Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme
S04. Uyarlanır Sinyal İşleme
S05. Dizilim ve Çok Kanallı Sinyallerin İşlenmesi
S06. Algılayıcı Ağlar için Sinyal İşleme
S07. Zaman-Sıklık Analizi
S08. Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
S09. Bilgisayarla Görü
S10. Örüntü ve Nesne Tanıma
S11. Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme
S12. İnsan Makine Etkileşimi
S13. Sinyal-İmge Elde Etme ve Oluşturma
S14. İmge İşleme
S15. Video İşleme
S16. İmge Basımı ve Sunumu
S17. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma
S18. İmge/Video/Ses Damgalama
S19. Çokluortam Sinyal İşleme
S20. Biyomedikal Sinyal İşleme ve Biyoenformatik
S21. Biyometrik Sinyal İşleme
S22. Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme
S23. Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme
S24. Sinyal İşleme Donanımları
S25. Sinyal İşleme Eğitimi

SIU 2013 İletişim Ugulamaları Başlıkları
İ01. İletişim Kuramı
İ02. İletişim Ağları
İ03. Telsiz İletişim
İ04. Çokluortam İletişimi
İ05. Kaynak ve Kanal Kodlama
İ06. İmge/Video Kodlama ve İletimi
İ07. Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
İ08. Antenler
İ09. Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
İ10. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim

Önemli Tarihler
Özel Oturum Önerilerinin Alınması : 31 Aralık 2012
Bildirilerin Gönderilmesi : 27 Ocak 2013 8 Şubat 2013
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması : 03 Mart 2013
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi : 23 Mart 2013
Kurultay Tarihleri : 24-26 Nisan 2013

Düzenleme Kurulu
KURULTAY BAŞKANLARI: Erbuğ Çelebi (UKÜ), Mehmet Toycan (UKÜ)
TEKNİK PROGRAM BAŞKANLARI: Burçin Özmen (UKÜ), Aykut Hocanın (DAÜ)
ÖZEL OTURUMLAR: Mehmet Kuşaf (UKÜ)
EĞİTİM SEMİNERLERİ: Hüseyin Öztoprak (UKÜ)
DAVETLİ KONUŞMACILAR: Serkan Abbasoğlu (UKÜ)
ENDÜSTRİ OTURUMLARI: Kamil Yurtkan (UKÜ)
TANITIM, TEKNİK ALTYAPI: Devrim Seral (UKÜ), Abdullah Ekinci (UKÜ)
SERGİLER: Gholamreza Anbarjafari (UKÜ)

Kurultay yazışma adresi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik – Elektronik Müh.
Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Tel: +90 392 671 11 11 (2441) Fax: +90 392 671 11 42
E-posta: siu2013@ciu.edu.tr, Web: http://siu2013.ciu.edu.tr