Bildiri Formatı (güncelleme)

Basıma hazır bildirilerinizi hazırlarken, MS Word 2007 formatında hazırladığımız örnekteki belgede, formüller, şekil ve tablo konularında güncellemeler yapılmıştır. Lütfen hazırladığınız bildirinizi yeniden gözden geçiriniz.