Gömülü Sistemler ve Sinyal İşleme

Düzenleyen: Oğuzhan Urhan, Kocaeli Üniversitesi, (urhano@kocaeli.edu.tr)

İşaret işleme sistemlerinin geliştirmesinde ilk aşamalarından birisi genellikle bilgisayar ortamında yapılan deney ve benzetimlerdir. Araştırmacılar için MATLABTM ve C/C++ gibi yüksek esneklik sağlayan geliştirme ortamları yeni yöntem ve yaklaşımların kısa sürede test edilmesi açısından oldukça etkin araçlar olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan bilgisayar ortamında geliştirilen işaret işleme uygulamalarının pratik gerçeklemelerde doğrudan kullanılması birçok durumda mümkün olmamaktadır. Bunun en önemli nedenleri işaret işleme uygulamalarının genellikle gerçek zamanlı çalıştırılma gereksinimi ve genel olarak işaret işleme yaklaşımlarının yüksek işlem gücü gerektirmesidir. İşte bu aşamada MCU (MicroController Unit),  DSP (Digital Signal Processor), FPGA (Field Programmable Gate Array), SoC (System on Chip), ASP (Application Specific Processor) ve ASIC gibi gömülü çözümler bu ihtiyacın karşılanması için kullanılabilmektedir.

Bu özel oturum kapsamında problemin veya uygulamanın getirdiği gereksinimler nedeniyle standart bilgisayarlar ile gerçek zamanlı işlenmesi mümkün olmayan ses, imge, video, 3-B model ve daha yüksek boyutlu işaretlerin işlenmesi için kullanılabilecek gömülü yöntem ve yaklaşımların ele alınması hedeflenmektedir.