Biyomedikal görüntü işleme ve sınıflandırma

Düzenleyen: Habil Kalkan, Süleyman Demirel Üniversitesi (habilkalkan@sdu.edu.tr)

Bilgisayar-destekli teşhis (BDT) sistemlerinin geliştirilmesi ile Tıp’ta mühendislik biliminin katkısı görüntüleme cihazlarının geliştirilmesinin ötesine geçmiştir.  BDT sistemleri ile doktorlara teşhis, tanı ve hastalığın derecelendirmesi için önemli bilgiler sunulmaktadır. Fakat BDT sistemleri birçok alanda istenilen seviyede olmayıp, çoğunlukla hekimlere karar vermelerinde yardımcı olacak seviyededir. Bununla beraber görüntüleme sistemleri donanımsal olarak çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Yeni gelişen görüntüleme sistemleri ve alınan veri türlerine bağlı olarak BDT algoritmaları ise donanımla aynı hızda geliştirilememektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar pratik alana uygulanabilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu oturumun amacı biyomedikal görüntülerin işlenmesi ve sınıflandırılması konularında çalışan araştırmacıların buluşmasının sağlanması ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların paylaşılmasıdır. Bu özel oturumda biyomedikal görüntülerden öznitelik çıkarımı ve seçilmesi, bu görüntülerin analizi, iyileştirilmesi, sıkıştırılması, damgalanması,  sınıflandırılması, gibi  konularda bildiriler sunulacaktır.