Kaotik Kriptoloji

Düzenleyen: Bedri Özer,  Fırat Üniversitesi, (bozer@firat.edu.tr)

Literatürde kaos teorisi üzerine çalışan uzmanların önerdiği bir çok kaos tabanlı kriptolojik sistem bulunmaktadır. Fakat bu konu kriptoloji üzerine çalışan uzmanlar tarafından benimsenmemekte ve yetersiz görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri kaos teorisi ve kriptoloji bilimleri arasındaki ilişkinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Kriptoloji biliminin asıl amacı iletişim güvenliğini sağlamak için kullanılacak protokolün tasarlanması ve analiz edilmesidir. Kaotik sistemleri protokol tasarım aşamasında kullanmak teorik olarak mümkün olmasına rağmen pratik uygulamalar göz önüne alındığında birçok zayıf öneri ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla kaos teorisinin yeni kriptolojik tasarımlar yapmak için gerçekten uygun olup olmadığı sorusunun kaotik kriptoloji literature tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Bu özel oturumda bu sorun üzerinde durulacaktır.