Yeni Nesil İnsanız Araç Teknolojileri ve Uygulama Alanları

Düzenleyen: Ugur Ayan, TUBITAK-BİLGEM, (ugur.ayan@tubitak.gov.tr)

İnsansız araçlar en geniş anlamıyla içinde veya üzerinde zorunluluk olmadıkça insan unsuru bulundurmayan, gerektiğinde kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, uzaktan ya da otonom olarak yönetilebilen ve önceden belirlenmiş görevleri icra edebilen kritik teknolojilerdir. Bu teknolojiler aslında farklı bilim dallarından gelen alt teknolojileri kullanmakta ve bunların birbirleriyle tam uyumu şeklinde çalışmaktadır. Bu alt teknolojileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Görev, yol ve hareket planlama,
 • Çevre ve durum algılama: Engel bulma ve engel aşma,
 • Kablolu/kablosuz güvenli haberleşme,
 • Görüntü ve ses işleme,
 • Tanıma ve sınıflandırma,
 • Sensör ve bilgi füzyonu,
 • Elektriksel denetim ve araç elektroniği,
 • Faydalı yükler,
 • Keşif, gözetleme ve istihbarat sistemleri,
 • Asimetrik tehditler ile mücadele,
 • Kritik tesislerin güvenliği: Liman, boğaz ve deniz ticareti güvenliği,
 • Sınır gözetleme,
 • Arama ve kurtarma,
 • Lojistik destek sağlama
 • Manipülatörler,
 • Silah sistemleri,
 • Robot-insan ara yüzleri

 

Özellikle insansız araçları askeri ve sivil alanlarda kullanıldığı yerlere göre

 • Hedef ve yem
 • Keşif ve gözetleme
 • Arama ve kurtarma
 • Lojistik/taşıma
 • Araştırma ve geliştirme
 • Taarruz ve imha
 • Bilgilendirme ( termal/multispectral görüntüleme, İşaretleme ve Ölçme …)
 • Ticari ve sivil ( yangın söndürme, …)

olarak da sınıflandırmak mümkündür. Bunun yanında bu tür araçları İHA (İnsansız Hava Aracı), İKA (İnsansız Kara Aracı), İDA (İnsansız Deniz Aracı) ve İUA (İnsansız Uzay Aracı) şeklinde de ayırabiliriz.