Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları

Düzenleyen: Sanem Sarıel-Talay (İTÜ, sariel@itu.edu.tr), Sinan Kalkan (ODTÜ,skalkan@metu.edu.tr), Erol Şahin (ODTÜ, erol@metu.edu.tr) Hülya Yalçın (İTÜ, hulyayalcin@itu.edu.tr)

Bilişsel robotlar, her geçen gün gelişen donanım altyapıları ve ileri bilişsel yetenekleri ile karmaşık görevleri yerine getirmek üzere ilgi çekici bir araştırma alanı sunmaktadır. Robotlar, özellikle üç boyutlu görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve bunun yanında eylem yeteneklerinin artması ile yemek hazırlama gibi insana özgü görevlerden uzun süreli Mars araştırmaları gibi insanlar için yorucu ve tehlikeli olan görevlere dek geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu gelişmelere rağmen özellikle robotların bilişsel yetenekleri için henüz çok sayıda açık problem bulunmaktadır.
Bu özel oturumun amacı, Türkiye’deki robot bilim araştırmacılarını SIU çatısı altında bir araya getirmek ve bu konudaki açık problemleri ve yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaşma ortamı oluşturmaktır. Oturumda sunulacak olan bilimsel yayınların ülkemizdeki robot araştırmaları için iyi bir Türkçe kaynak niteliği taşıyacağı da öngörülmektedir.
Oturumda temel hedef, geniş bir katılımcı kitlesiyle canlı tartışmaların yapılacağı ve araştırmacıların birbirleriyle etkileşim kurabileceği sözlü sunum seansının düzenlenmesi olmakla beraber, katılım durumuna göre poster sunumları için bir seans organize edilmesi de düşünülmektedir. Oturumun, sunumlarda ve posterlerde yer alması beklenen video ve robot gösterileriyle SIU konferansına renk katacağı düşünülmektedir.
Oturumun öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber sadece listelenen konularla sınırlı değildir:

Bilişsel Robot Sistemlerinde:
• Sinyal İşleme
• Görüntü İşleme
• Bilgi Temsili
• Üç Boyutlu Anlamsal Analiz
• Hedef Takibi
• Eylem Yürütme
• Çıkarsama ve Planlama
• Öğrenme
• Hata Kotarma
• İnsan – robot etkileşimi
• Robot – robot etkileşimi

Bilişsel Robot Uygulamaları:
• Hizmet uygulamaları
• Sağlık uygulamaları
• Endüstriyel uygulamalar
• Ticari uygulamalar
• Oyunlar
• Robot yarışmaları