Kızılötesi Bandında İmge İşleme ve Uygulamaları

Düzenleyen: Dr. Tayfun AYTAÇ, Tübitak Bilgem İltaren (tayfun.aytac@tubitak.gov.tr)

Günümüzde kızılötesi (KÖ) algılama teknolojileri geliştikçe, bu algılayıcıların kullanım alanları da genişlemektedir. Kızılötesi algılayıcılar savunma ve güvenlik uygulamalarından ulaşım sistemlerine, otomasyon ve robotik uygulamalarından biyomedikale kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Algılanan KÖ bant aralığı ve bant aralığına bağlı farklılık gösteren arkaplan yankısı, düşük sinyal/gürültü oranı, düşük karşıtlık, algılayıcı gürültüsü ve ortam etkileri gibi değerler KÖ bandında imge işleme yöntemlerinin klasik imge işleme yöntemlerine göre farklılaşmasını ve çeşitlendirilmesini gerektirmektedir. Bu oturum ile KÖ bandında pasif algılayıcılar ve aktif görüntülemeli sistemlerle elde edilen imgelerin işlenmesi üzerine çalışan araştırmacıların bilimsel çalışmalarını ortak zeminde paylaşması amaçlanmaktadır. Kızılötesi bandında imgelerin elde edilmesindeki zorluklar dikkate alındığında, gerçek verilerden oluşan denektaşı KÖ imge/video verilerinin oluşturulmasının ve paylaşılmasının, algoritma geliştirme, başarım karşılaştırma ve metrik belirleme gibi konularda ortak çalışmaların yolunu açabileceği değerlendirilmektedir.