Uzaktan Algılama Görüntülerinin İşlenmesi

Düzenleyen: Begüm Demir, Trento Üniversitesi, (demir@disi.unitn.it)

Uzaktan algılama yeryüzünün ve yer kaynaklarının fiziksel bağlantı kurmadan algılayıcı sistemleri kullanarak incelenmesini sağlamaktadır. Uzaktan algılama görüntüleri ile yeryüzünün incelenmesi için birçok olanak sunulmaktadır (örneğin iklim değişimlerinin analizi, orman yangınlarının ve kıyı kesimlerinin incelenmesi, su kalitesinin tespiti, toprak kayması gibi olayların incelenmesi, kirlilik yaratan etmenlerin belirlenmesi, sel tahmini, risk ve zarar değerlendirilmesi). Uzaktan algılama sistemlerindeki yeni gelişmeler sayesinde uzaktan algılama görüntüleri askeri, medikal, tarım, hayvancılık, tekstil, çevre, madencilik ve kimlik tespiti gibi birçok uygulama alanında önem kazanmaktadır. Bu nedenle yakın gelecekte stratejik bir öneme sahip olması beklenmektedir. Uzaktan algılama görüntülerinin etkin ve etkili analizi için otomatik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan algılama kullanılan enerji kaynaklarına göre aktif algılama ve pasif algılama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif algılama yapan algılayıcılar güneş gibi doğal bir kaynağın gönderdiği ışınlar vasıtasıyla nesnelerden yansıyan veya yayılan elektromanyetik ışınımı algılar. Pasif algılayıcılarda ölçülen enerji genellikle birçok spektral bantta toplanmaktadır. Bu çeşit algılayıcılar multispektral algılayıcılar olarak bilinmektedir. İleri multispektral algılayıcılar, yüzlerce dar spektral bantta veri alan hiperspektral algılayıcılardır. Aktif algılama sistemlerinde ise algılayıcılar güneş enerjisine ihtiyaç duymazlar ve yapay bir enerji kaynağı tarafından üretilen enerjinin hedeften saçılımını algılarlar. Radar sistemleri, (örneğin gerçek açıklıklı radar (real aperture radar) ve yapay açıklıklı radar (synthetic aperture radar) aktif algılayıcıya örnek olarak verilebilir. Bu oturumun amacı pasif ve/veya aktif algılayıcılar ile elde edilen uzaktan algılama görüntülerinin işlenmesi konularında çalışan araştırmacıların buluşmasının sağlanması ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların paylaşılmasıdır. Bu özel oturumda uzaktan algılama örüntülerinin sıkıştırılması, onarımı, tümleştirilmesi, iyileştirilmesi, sınıflandırılması, topaklanması, öznitelik çıkarımı ve seçimi, gürültü giderimi, spektral karışımın önlenmesi, yeryüzü arazisindeki değişimlerin algılanması konularında bildiriler sunulacaktır.