Optik Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları

Düzenleyen: N. Özlem Ünverdi, Yıldız Teknik Üniversitesi (unverdi@yildiz.edu.tr)

Kullanımı her geçen gün yaygınlaşan optik haberleşme sistemleri, veri iletimi, telefon ağları, kablolu televizyon sistemleri, entegre optik düzenekler, ulaşım, tıp ve askeri uygulamalar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Optik ağların yaygınlaşması ile veri iletim hızı ve kanal kapasitesi artmakta ve güvenli iletişim sağlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde, optik haberleşme sistemleri, optik dalga kılavuzlarının hammaddesi olan silisyumun doğada bol miktarda bulunması, izolasyonunun sağlamlığı, az yer kaplaması, elektromanyetik olaylardan etkilenmemesi, güvenilirliği, maliyetinin düşüklüğü, daha önceden yapılmış haberleşme sistemleriyle uyumlu çalışabilmesi ve özellikle bant genişliğinin büyüklüğü nedeniyle kapasitesinin fazla olması ve iletim kaybının azlığı gibi avantajları dikkate alınarak diğer haberleşme sistemlerine göre tercih edilmektedir.